Praha 1

Pomník Oběti komunistického režimu

Autor: wikipedie, archiv
Umístění: Praha 1, korunová mince, do oběhu byla uvedena na základě vyhlášky 48/1957 2. září 1957 a její platnost byla ukončena 30. září 1993 na základě vyhlášky 141/1993
Nápis:
(avers)
1

(revers)
REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ
1957
Poznámka:

Na averzu mince je zobrazen portrét v té době vězněné oběti nespravedlivého procesu se skauty, Bedřišky Synkové. Odsouzena byla za vlastizradu, protože vedla skautský oddíl. Ve vězení měla být deset let. Její osud vybudil sochařku Marii Uchytilovou, aby použila její portrét v návrhu nové jednokorunové mince. Shodou okolností se pak s touto mincí platilo až do rozdělení Československa 1993.
Revers mince se v průběhu let měnil, podobně avers - viz: http://www.marianskatynice.cz/sborniky/2009_03.pdf

Podrobně viz:
zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1561698-skautku-komunisti-uveznili-ale-s-jejim-portretem-pak-platili
dále viz: http://www.svazskautu.cz/historie/lilie-pod-klopou-lilie-za-mrizemi/13-rozsudky-ktere-neznamenaly-konec/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 16.05.2005
Umístění: Praha 1, 17. listopadu 6, Staré Město
Nápis:
IN MEMORY OF OUR
FELLOW STUDENTS
FALLEN IN THE
STRUGGLE FOR PEACE
AND A
BETTER FUTURE
FOR MANKIND
NOVEMBER 17, 1974

NA PAMĚŤ
NAŠICH DRUHŮ
STUDENTŮ,
KTEŘÍ PADLI
A V BOJI ZA MÍR
A LEPŠÍ BUDOUCNOST
LIDSTVA
17. LISTOPAD 1974

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0001-39090
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - Eva Mia a Vilma Pollaková

Autor: Josef Kareš, 03.10.2011
Umístění: Praha 1, 17. listopadu 6/207, Josefov
Nápis:
ZDE BYDLELA
EVA MIA POLLAKOVÁ
NAR. 1924
DEPORTOVÁNA 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
VILMA POLLAKOVÁ
ROZ. ROUBÍČKOVÁ
NAR. 1897
DEPORTOVÁNA 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
TAMTÉŽ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pomník Jan Palach

Autor: ing. Petr Svoboda, 16.01.2016
Umístění: Praha 1, Alšovo nábřeží
Nápis:
THE FUNERAL OF JAN PALACH

WHEN I ENTERED THE FIRST MEDITATION
I ESCAPED THE GRAVITY OF THE OBJECT.
I EXPERIENCED THE EMPTINESS
AND I HAVE BEEN DEAD A LONG TIME.

WHEN I HAD A VOICE YOU COULD CALL A VOICE
MY MOTHER WEPT TO ME:
MY SON, MY BELOVED SON
I NEVER THOUGHT THIS POSSIBLE,

I´LL FOLLOW YOU ON FOOT.
HALFWAY IN MUD AND SLUSH THE MICROPHONES PICKED UP.
IT WAS RAINING ON THE HOUSES
IT WAS SNOWING ON THE POLICE CARS.

THE ASTRONAUTS WERE WEEPING
GOING NEITHER UP NOR OUT.
AND MY OWN MOTHER WAS BRAVE ENOUGH SHE LOOKED
AND IT WAS ALL RIGHT I WAS DEAD.


POHŘEB JANA PALACHA

KDYŽ JSEM ZAČAL S PRVNÍ MEDITACÍ
UNIKL JSEM GRAVITAČNÍ SÍLE HMOTY.
ZAKUSIL JSEM PRÁZDNOTU
A JSEM JIŽ DLOUHO MRTVÝ.

KDYŽ BYL MŮJ HLAS KONEČNĚ SLYŠET
MÁ MATKA PROPUKLA V PLÁČ
SYNU MŮJ, DRAHÝ SYNÁČKU
NIKDY BYCH NEVĚŘILA, ŽE STANE SE TOHLE

PRŠELO NA DOMY
SNĚŽILO NA POLICEJNÍ AUTA.

ASTRONAUTÉ PLAKALI
NELÉTALI VZHŮRU, NIC NEZKOUMALI.
MOJE VLASTNÍ MATKA MĚLA ODVAHU, DÍVALA SE
BYL JSEM MRTVÝ A BYLO TO TAK SPRÁVNĚ.

POEM BY - BÁSEŇ - DAVID SHAPIRO - 1969 - TRANSLATED BY - PŘEKLAD - TOMÁŠ MÍKA - 2013
Poznámka:

Pomník je umělecké dílo amerického architekta Johna Hejduka (1929-2000), věnované Praze a čs. lidu v r. 1991, doplněné pamětní deskou s básní Davida Shapiro Pohřeb Jana Palacha. Po 25 letech se toto monumentální dílo dočkalo důstojné realizace v centru Prahy, nedaleko Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde Jan Palach studoval. Sochařské objekty Johna Hejduka jsou pro pražský pomník pietně nazvané Dům syna a dům matky.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: ing. Petr Svoboda
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Václav Havel

Autor: Marek Lanzendorf, 07.06.2017
Umístění: Praha 1, Anenské náměstí 209/5, vpravo od vchodu do budovy Divadla Na Zábradlí
Nápis:
VÁCLAV HAVEL
1989-2003
PREZIDENT
REPUBLIKY

1960-1968
V DIVADLE
NA ZÁBRADLÍ
KULISÁK, HEREC,
DRAMATURG,
TAJEMNÍK ČINOHRY,
DRAMATIK.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Bedřich Schulz

Autor: Vojtěch Stráník, 18.11.2013
Umístění: Praha 1, Anežská 812/14, před domem vpravo
Nápis:
ZDE ŽIL
BEDŘICH SCHULZ
NAR. 1903
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 17.1.1945
V KAUFERINGU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vojtěch Stráník

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 14.11.2005
Umístění: Praha 1, Bartolomějská 10, Staré Město
Nápis:
ZDE VZNIKLA 5.V.1945
ČESKOSLOVENSKÁ
NÁRODNÍ LIDOBRANA,
REVOLUČNÍ BOJOVÁ JEDNOTKA Z NÍŽ PRO
SVOBODU, NÁROD A VLAST PADLI:
BERAN STANISLAV,
FLORIÁN BOHUMIL,
KOMOROUS ANTONÍN,
NOVÁK ALOIS,
RŮŽIČKA ROBERT

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-34773
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - Flora, Kateřina a JUDr. Artur Mohrovi

Autor: Marek Lanzendorf, 23.05.2020
Umístění: Praha 1, Bartolomějská 304/1, chodník
Nápis:
ZDE ŽILA
FLORA MOHROVÁ
NAR. 1883
DEPORTOVÁNA 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA
TAMTÉŽ

ZDE ŽILA
KATEŘINA MOHROVÁ
NAR. 1913
DEPORTOVÁNA 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA
TAMTÉŽ

ZDE ŽIL
JUDR. ARTUR MOHR
NAR. 1883
DEPORTOVÁN 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚN
TAMTÉŽ
Poznámka:

Flora Mohrová narozena 1. 10. 1883. Poslední bydliště před deportací Praha I. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha I, Bartolomějská 1. Transport B, č. 516 (21. 10. 1941, Praha-Lodž). Zahynula.
Kateřina Mohrová narozena 11. 7. 1913. Poslední bydliště před deportací Praha I. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha I, Bartolomějská 1. Transport B, č. 515 (21. 10. 1941, Praha-Lodž). Zahynula.
JUDr. Artur Mohr narozen 26. 3. 1883. Poslední bydliště před deportací Praha I. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha I, Bartolomějská 1. Transport B, č. 517 (21. 10. 1941, Praha-Lodž). Zahynul.
(zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Karel Mautner

Autor: Miloš Downgrief Doležal, 19.10.2021
Umístění: Praha 1, Benediktská 689/8, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE ŽIL
KAREL MAUTNER
NAR. 1896
DEPORTOVÁN¨1942 DO TEREZÍNA
1942 DO RAASIKY
ZAVRAŽDĚN
Poznámka:

Narozen 10. 05. 1896
Poslední bydliště před deportací: Praha I
Adresa / místo registrace v Protektorátu: Praha I, Benediktská 8
Transport AAu, č. 422 (27. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Be, č. 768 (01. 09. 1942, Terezín -> Raasiku)
Zahynul.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/108945-karel-mautner/)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'26.5'' E14°25'38.44''
Pomník přidal: Miloš Downgrief Doležal

Pamětní deska JUDr.Luboš Jeřábek

Autor: Vladimír Štrupl, 18.03.2006
Umístění: Praha 1, Betlémská 331/1
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME
JUDR.
LUBOŠ JEŘÁBEK
ADVOKÁT
PADL PŘI HÁJENÍ PRAHY
DNE 5. KVĚTNA 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20448
Pomník přidal: Vladimír Štrupl