Banská Bystrica

Pamätná tabuľa Obetiam holocaustu

Autor: Marek Lanzendorf, 31.07.2016
Umístění: Banská Bystrica, Kapitulská 282/23, budova pamätníka SNP
Nápis:
V rokoch holokaustu (1941-1943)
ich zbavili základných občianských práv
a ľudskej dôstojnosti.
Symbolom ich bytia sa stal krompáč a lopata.
Väčšina z nich nasadila a mnohí aj obetovali
svoje životy v Slovenskom národnom povstaní.
Im 1350 mladým zaradencom
do VI.robotného prápora Židov
je venovaná táto pamätná doska.
TO 1350 YOUNG PEOPLE WHO WERE PUT TO 6.TH LABOUR
BATTALION OF JEWS AS REMEMBRANCE OF THEIR SUFFERING
AND AS A CHALENGE TOFUTURE...

Osadené v auguste 2004 s prispením nadácie EZRA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'6.58'' E19°8'59.23''
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Milan Lašťovka

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Marek Lanzendorf, 31.07.2016
Umístění: Banská Bystrica, Kapitulská 282/23, budova pamätníka SNP
Nápis:
NÁRODOM
SVETA,
KTORÉ SA
ZÚČASTILI
V SLOVENSKOM
NÁRODNOM
POVSTANÍ

TO THE
NATIONS OF
THE WORLD
WHICH
PARTICIPATED
IN THE SLOVAK
NATIONAL
UPPISING

AMERIČANIA
THE AMERICANS

ANGLIČANIA
THE ENGLISH

ARMÉNI
THE ARMENIANS

AUSTRALČANIA
THE AUSTRALIANS

ÁZERBAJDŽÁNCI
THE AZERBAIJANS

BELGIČANIA RUSÍNI
THE BELGIANS THE RUSYNS

BULHARI
THE BULGARIANS

ČIERNOHORCI
THE MONTENEGRIANS

FRANCÚZI
THE FRENCHMEN

GRÉCI
THE GREEKS

HOLANĎANIA
THE DUTCHMEN

CHORVÁTI
THE CROATIANS

KAZACHOVIA
THE KAZACHSTANS

KIRGIZI
THE KYRGYZSTANIS

MAĎARI
THE HUNGARIANS

NĚMCI
THE GERMANS

NOVOZÉLANĎANIA
THE NEW ZEALANDERS

RÓMOVIA POLIACI
THE ROMA THE POLES

RAKÚŠANIA
THE AUSTRIANS

RUMUNI
THE ROMANIANS

SLOVINCI RUSI
THE SLOVENIANS THE RUSSIANS

SRBI
THE SERBS

ŠPANIELI
THE SPANIARDS

TALIANI
THE ITALIANS

TATÁRI
THE TATARS

TURKMÉNI
THE TURKMENS

UZBECI
THE UZBEKS

ŽIDIA
THE JEWS

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'6.58'' E19°8'59.23''
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Milan Lašťovka

Hrob Mirko, Ivan a Milan Vesel

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, hrob č. II/13/11,13 na evanjelickom cintoríne
Nápis:
MIRKO VESEL
GENERÁL
23. V. 1903 – 6. VI. 1976

JUDr
IVAN VESEL
5. XII. 1901 – 4. II. 1964

MILAN VESEL
PLUKOVNÍK
23. V. 1903 – 26. IX. 1984

sign. HORN B. B.
Poznámka:

Mirko Vesel (23.5.1903 Zvolen – 6.6.1976 Weil der Stadt, Nemecko, urna je uložená v B. Bystrici) po štúdiu na vojenských školách od r. 1923 dôstojník čs., resp. slov. armády (1923 poručík, 1946 brigádny generál). V r. 1944-45 spoluorganizátor a účastník SNP. V r. 1947 po rozporoch s prezidentom E. Benešom bol prinútený odísť do dôchodku. Po februári 1948 ako odporca komunistického režimu emigroval do záp. Nemecka, kde pracoval ako robotník. Účastník ilegálneho protifašistického hnutia, od r. 1943 jeden zo štyroch vedúcich činiteľov vojenskej odbojovej skupiny. Počas SNP prednosta politickej správy Veliteľstva 1. čs. armády na Slovensku. Bol v delegácii povstaleckej SNR na rokovaniach s E. Benešom v Londýne, odkiaľ odletel na rokovania do Moskvy. Po r. 1945 sa zúčastnil na budovaní novej čs. armády, 1950 zbavený voj. hodnosti, 1991 mu bola vrátená in memoriam. Vyznamenania: 1945 Rad SNP 1. tr., Čs. vojnový kríž 1939, Čs. vojenská medaila Za zásluhy 1. stupňa a iné.

Ivan Vesel (5.12.1901 Zvolen – 4.2.1964 Bratislava, urna je uložená v B. Bystrici) bol od r. 1939 členom ilegálneho protifašistického hnutia. Po vypuknutí SNP pracovník propagačného oddelenia Veliteľstva 1. čs. armády na Slovensku. Po ústupe do hôr až do konca februára 1945 príslušník part. skupiny Kaličenko Prvej čs. part. brigády J. V. Stalina. R. 1946 vyznamenaný Radom SNP 1. tr.

Milan Vesel (23.5.1903 Zvolen – 26.9.1984 Zvolen, urna je uložená v B. Bystrici) bol vojenský veliteľ a účastník protifašistického odboja. Po štúdiu na vojenských školách od r. 1923 dôstojník čs., resp. slov. armády (1923 poručík, 1947 plukovník). V r. 1939 účastník ťaženia proti Poľsku, účastník SNP. Za komunistického režimu prenasledovaný, väznený, obvinený z vyzvedačstva a velezrady, r. 1951 odsúdený v Bratislave na 16 rokov, po odvolaní odsúdený Najvyšším súdom v Prahe na 22 rokov. V roku 1956 právne a občiansky rehabilitovaný. Počas SNP príslušník 1. čs. armády na Slovensku, po ústupe do hôr príslušník part. skupiny mjr. Volkova, od marca 1945 príslušník 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, s ktorým sa zúčastnil oslobodzovania Slovenska. R. 1946 vyznamenaný Radom SNP 1. tr., Čs. vojnovým krížom 1939, 1947 Čs. vojenskou medailou Za zásluhy 1. stupňa, 1948 sov. medailou Za pobedu nad Germanijej, 1969 Radom červenej hviezdy.
Zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Samuel Máľach-Petrovský

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, hrob č. VIII/1/21 na evanjelickom cintoríne
Nápis:
KPT. MALACH-PETROVSKÝ
POVSTALECKÝ BÁSNIK
NARODIL SA 15.II.1916 V PETROVCI, V JUHOSLÁVII.
ZOMREL NA NÁSLEDKY ZRANENIA V BOJOCH SNP 3.X.1944

HOR SA, JUNAČ
CHOP SA ZBRANÍ
DOSŤ SME BOLI UTLÁČANÍ,
HOR SA, HOR SA,
SYNA SLÁVY
POD ZÁSTAVY, POD ZÁSTAVY!
Poznámka:

Samuel Máľach-Petrovský (15.2.1916 Bački Petrovac – 3.10.1944 Podbrezová) študoval na gymnáziu v Petrovci, v r.1938-40 na vojenskej akadémii v Belehrade. Po okupácii Vojvodiny Maďarskom žil v Petrovci pod policajným dozorom. V roku 1942 prišiel ilegálne na Slovensko, kde sa zapojil do SNP. Bojoval pri Červenej skale a Telgárte, kde bol vážne ranený a po náročnej operácii zomrel. R. 1946 bol vyznamenaný in memoriam Čs. vojnovým krížom 1939.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viliam Soltész

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, cintorín, ľavý predný roh
Nápis:
MUDR. VILIAM SOLTÉSZ
LEKÁR
1888 – 1914
STAL SA OBEŤOU SVETOVEJ VÁLKY.

PÁN BOH DAJ VÁM RADOSŤ VEČNÚ!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'23.9'' E19°8'31.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján a Ivan Bakoss

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, cintorín, sektor 2
Nápis:
1895 JÁN BAKOSS 1945
EV. SENIOR, BOŽÍ BOJOVNÍK
A NÁRODNÝ MUČENÍK
MUDR. I. M. IVAN BAKOSS
1925 SYN – OBEŤ FRONTU 1945
Poznámka:

Ján Bakoss (31.3.1895 Pukanec – 31.1.1945 Martin, poch. Banská Bystrica) - čs. vlastenec, po vypuknutí SNP člen RNV v Banskej Bystrici, po jeho ústupe do hôr žil v ilegalite, 5.1.1945 zatknutý fašistami v Martine a neskôr zavraždený. Po oslobodení sa jeho ostatky našli v masovom hrobe Pod Stráňami v Martine. R. 1947 in memoriam vyznamenaný Radom SNP I. tr. čs. vojnovým krížom 1939.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'25.5'' E19°8'29.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Pohranc

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, cintorín, pravá strana
Nápis:
ŠTEFAN POHRANC
PODPLUKOVNÍK PION. VOJSKA
*20.I.1900 †30.IX.1941

ČESŤ TVOJEJ PAMIATKE!
Poznámka:

mjr. Štefan Pohranc bol veliteľom ženijného vojska poľnej armády Bernolák určenej na útok proti Poľsku


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Ladislav Sára

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, hrob č. VI/7/9 na evanjelickom cintorína
Nápis:
NA PAMIATKU HRDINU SNP
LADISLAVA SÁRU

1913 – 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých - Ján Bakoss

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná 40, evanjelická fara, pred vchodom
Nápis:
TU ŽIL
JÁN BAKOSS
NAR. 1895
ZATKNUTÝ 5.1.1945
V MARTINE
ZAVRAŽDENÝ 31.1.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'7.9'' E19°8'45''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Rudé a Rumunské armádě

Autor: Marek Lanzendorf, 03.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Námestie SNP
Nápis:
HRDINOM
SOVIETSKEJ ARMÁDY,
PADLÝM
ZA NEZÁVISLOSŤ
SOVIETSKEHO SVÄZU
A ZA VZKRIESENIE
ČESKOSLOVENSKEJ
REPUBLIKY
VĎAČNÁ BANSKÁ BYSTRICA

ВЕЧНАЯ СЛАВА
ГЕРОЯМ
ПАВШИМ В БОЯХ
ЗА СВОБОДУ
И НЕЗАВИСИМОСТЬ
СОВЕТСКОГО
СОЮЗА
И ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
2 УКРАИНСКИЙ ФРОНТ
26. МАРТА 1945
БАН. БИСТРИЦА

ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ
ВОИНЫ
КРАСНОЙ АРМИИ
ПАВШИЕ
СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ
В БОЯХ ЗА СВОБОДУ
И НЕЗАВИСИМОСТЬ
СОВЕТСКОГО
СОЮЗА
И ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1945

VĎAKA RUMUNSKEJ ARMÁDE – OSLOBODITEĹKE MĚSTA
MULŢUMIRI ARMATEI ROMĂNE – ELIBERATOREA ORAŞULUI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Matěj Šťastný