Banská Bystrica

Hrob Janko Filipča

Autor: Ladislav Barabás, 04.08.2022
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, cintorín, sektor vojnové hroby, hrob č.17
Nápis:
JANKOVI
FILIPČOVI
vodcovi spolku Morho
1894 – 1917
Sväz
Slovenského Študentstva
Poznámka:

Janko Filipča (3.12.1893 Poniky – 31.3.1917 Banská Bystrica) básnik. Študoval na gymnáziu a do roku 1913 na vyššej obchodnej škole v Banskej Bystrici. V rokoch 1913-14 úradník Ľudovej banky vo Zvolene. Organizátor slovenskej mládeže, spoluzakladateľ tajného spolku Mor ho, iniciátor a spolupracovník študentského časopisu Púčky. V roku 1913, tesne pred maturitou za národnú činnosť vylúčený zo všetkých stredných škôl v Uhorsku, banskobystrický trestný súd ho odsúdil na 4 mesiace väzenia a 400 korún pokuty. Po vypuknutí I. svetovej vojny sa dobrovoľne prihlásil do armády, preto mu trest odpustili. Po zraneniach (1914 a 1915) bol dlhší čas vo viedenskej nemocnici, potom invalid.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)
podľa ÚEVH slúžil v honvédskom pešom pluku 16


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 5O843800074
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Ladislav Sára

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, hrob č. VI/7/9 na evanjelickom cintorína
Nápis:
NA PAMIATKU HRDINU SNP
LADISLAVA SÁRU

1913 – 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých - Ján Bakoss

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná 40, evanjelická fara, pred vchodom
Nápis:
TU ŽIL
JÁN BAKOSS
NAR. 1895
ZATKNUTÝ 5.1.1945
V MARTINE
ZAVRAŽDENÝ 31.1.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'7.9'' E19°8'45''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých - rodina Vančová

Autor: Ladislav Barabás, 02.06.2022
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, parkovisko oproti bývalému mlynu
Nápis:
TU ŽIL
JÁN VANČO
NAR. 1891
ZADRŽANÝ 6.11.1944
ZAVRAŽDENÝ 19.12.1944
V KREMNIČKE

TU ŽILA
ANNA VANČOVÁ
ROD. SPRATEKOVÁ
NAR. 1895
ZADRŽANÁ 7.11.1944
ZAVRAŽDENÁ 19.12.1944
V KREMNIČKE

TU ŽIL
PAVEL VANČO
NAR. 1924
ZADRŽANÝ 7.11.1944
ZAVRAŽDENÝ 19.12.1944
V KREMNIČKE

TU ŽIL
JÁN VANČO
NAR.1923
ZADRŽANÝ 7.11.1944
ZAVRAŽDENÝ 19.12.1944
V KREMNIČKE
Poznámka:

Text na informačnej tabuli:
Tu žil so svojou rodinou Ján Vančo, ob-
chodník so zmiešaným tovarom, podporo-
vateľ evanjelickej cirkvi. Počas druhej sve-
tovej vojny pomáhal v odboji proti nacizmu.
Po potlačení SNP v pivničných priestoroch
ukrýval ranených povstalcov a židovských
spoluobčanov. Dňa 19.decembra 1944
boli Ján Vančo,manželka Anna, synovia
Pavol a Ján i nimi ukrývaní ľudia, popra-
vení v Kremničke. Príbeh hrdinstva Jána
Vanča a jeho rodiny si zaslúži, aby zostal
navždy v pamäti mesta a tiež miesto ich
života, práce a ľudskosti zostalo chránené
ako pamiatka, aby sme stavali hradby proti
nenávisti, násiliu a zlobe.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Rudé a Rumunské armádě

Autor: Marek Lanzendorf, 03.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Námestie SNP
Nápis:
HRDINOM
SOVIETSKEJ ARMÁDY,
PADLÝM
ZA NEZÁVISLOSŤ
SOVIETSKEHO SVÄZU
A ZA VZKRIESENIE
ČESKOSLOVENSKEJ
REPUBLIKY
VĎAČNÁ BANSKÁ BYSTRICA

ВЕЧНАЯ СЛАВА
ГЕРОЯМ
ПАВШИМ В БОЯХ
ЗА СВОБОДУ
И НЕЗАВИСИМОСТЬ
СОВЕТСКОГО
СОЮЗА
И ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
2 УКРАИНСКИЙ ФРОНТ
26. МАРТА 1945
БАН. БИСТРИЦА

ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ
ВОИНЫ
КРАСНОЙ АРМИИ
ПАВШИЕ
СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ
В БОЯХ ЗА СВОБОДУ
И НЕЗАВИСИМОСТЬ
СОВЕТСКОГО
СОЮЗА
И ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1945

VĎAKA RUMUNSKEJ ARMÁDE – OSLOBODITEĹKE MĚSTA
MULŢUMIRI ARMATEI ROMĂNE – ELIBERATOREA ORAŞULUI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Matěj Šťastný

Pamětní deska Viliam Pauliny

Autor: Matěj Ševčík, 07.07.2013
Umístění: Banská Bystrica, námestie SNP 23
Nápis:
„SLOVÁCI A ČESI, SPOJTE SA,
SVORNE PRACUJTE A RAZTE SI CESTU
PRE SPRÁVNU POCHODEŇ SLAVIANSTVA !“
V TOMTO DOME ŽIL A PÔSOBIL
VILIAM PAULINY
ČLEN SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY A POVERENÍK SNR
PRE FINANCIE ZA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
V ROKU 1944
VENOVANÉ PRI OSLAVE
TRETIEHO VÝROČIA POVSTANIA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Matěj Ševčík

Pamätná tabuľa Obetiam komunizmu

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Námestie SNP 19, na bočnej stene biskupského paláca
Nápis:
POČAS KOMUNISTICKEJ TOTALITY TRPELI ZA SVOJU VIERU VO VÄZNICIACH A
JÁCHYMOVSKÝCH TÁBOROCH TÍTO KATOLÍCKY KŇAZI BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZY:

BARÁNEK PAVOL *1900 †1996 VÄZNENÝ 2 ROKY, BOBROVSKÝ ĽUDOVÍT *1911 4 MESIACE, BUDA JOZEF *1898 †1994 4 ROKY, DEKÝŠ JOZEF *1918 †1993 4 ROKY, DOKUPIL AUGUSTÍN *1887 †1966 1 ROK, DUBOVSKÝ PETER SJ *1921 5 ROKOV, ĎURICA IMRICH *1915 †1992 10 ROKOV, ĎURKOVIČ JOZEF *1912 †1973 3 ROKY, GALUSEK KAROL *1916 †1996 2 ROKY, HANUŠKA JOZEF *1910 †1983 3 ROKY, HATALA VALENTÍN *1913 †1987 1 ROK, HICKL LUKÁŠ *1916 †1979 1 ROK, HLINKA GAŠPAR *1914 †1971 1 ROK, HROMADA JOZEF *1923 †1994 2 ROKY, HULLA JÁN *1912 †1987 3 ROKY, HUŤKA JOZEF *1906 †1972 1 ROK, CHOVANČÍK KAROL *1906 †1982 1 ROK, JASENSKÝ DOMINIK *1912 †1977 1 ROK, KAMMAL VOJTECH *1903 †1976 2 ROKY, KLAJBAN RASTISLAV *1923 †1979 2 ROKY, KLIMAN ANDREJ *1902 †1980 6 ROKOV, KOSŤOV PETER *1911 †1987 3 ROKY, KOZA MATEJOV JURAJ *1884 †1973 1 ROK, LEEP FRANTIŠEK *1911 †1985 4 ROKY, LIHOTSKÝ PAVOL *1910 †1986 1 ROK, LONGAUER KLEMENT *1899 †1962 1 ROK, MATKULČÍK IGNÁC *1929 †1997 3 ROKY, MIARTUŠ ANTON *1914 †1984 5 ROKOV, MINÁRIK MICHAL *1912 †1968 6 ROKOV, MOKROŠ IMRICH *1900 †1989 1 ROK, ONDRÍK EMIL *1910 7 MESIACOV, PETRUCH JOZEF *1893 †1961 3 ROKY, PLŠKO ANDREJ *1906 †1982 2 ROKY, RÓM RÓBERT *1906 †1966 1 ROK, RUS PETER *1910 2 ROKY, SÁMEL ŠTEFAN *1913 2 ROKY, SITÁR PAVOL *1920 †1993 5 ROKOV, SLAČAN LEONARD *1901 †1969 7 ROKOV, SLIVA FRANTIŠEK *1903 †1983 2 ROKY, SLIVKA JÁN *1910 †1989 7 ROKOV, STIFFEL LADISLAV *1877 †1969 2 ROKY, ŠTEVEK VIKTOR *1912 †1980 6 ROKOV, ŠVEHLÍK JOZEF *1884 †1960 3 ROKY, TOMEČEK VINCENT *1891 †1956 2 ROKY, VALKO JOZEF *1913 †1993 6 ROKOV, VESELOVSKÝ ANTON *1903 †1974 1 ROK, WAHLANDT VINCENT *1919 †1985 3 ROKY, ZAŤKO MATEJ *1908 †1983 4 ROKY
HERBÍK JÁN UMREL V GULAGU
STEINHÜBER JOZEF ODSÚDENÝ NA SMRŤ V ROKU 1945 V ROKU 1948 OMILOSTENÝ
ŠALÁT ANTON ZAVRAŽDENÝ NA SLIAČI 17.9.1944
PÖSS JOZEF VYSLOBODENÝ Z MASOVÉHO HROBU V SKLENOM 21.9.1944
TÓTH JÁN ZAVRAŽDENÝ NA FARE V BUDČI 2.4.1954

INŠTALOVANÉ 15.IV.1998 NA 48. VÝROČIE
„BARTOLOMEJSKEJ NOCI.“

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa vojakom Červenej armády

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Námestie SNP 1, budova starej radnice
Nápis:
VOJAKOM HRDINSKEJ SOVIETSKEJ ARMÁDY,
KTORÍ SA BILI A MRELI AJ ZA SLOBODU NAŠEJ VLASTI,
A KTORÍ ŽIJÚ V SRDCIACH VĎAČNÉHO OBYVATEĽSTVA,

VENUJÚ NA POČESŤ 10. VÝROČIA OSLOBODENIA MESTA,
AKO PREJAV LÁSKY OBČANIA MESTA BANSKEJ BYSTRICE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'7.6'' E19°8'45.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa vojakom Rumunskej armády

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Námestie SNP 1, budova starej radnice
Nápis:
SKLÁŇAME SA S HLBOKOU ÚCTOU PRED VOJAKMI RUMUNSKEJ ARMÁDY,
KTORÍ SA PODIEĽALI NA OSLOBODZOVANÍ NAŠEJ VLASTI
A Z KTORÝCH MNOHÍ POLOŽILI ŽIVOTY ZA NAŠU SLOBODU.

VENUJÚ VĎAČNÍ OBČANIA BANSKEJ BYSTRICE V ROKU 2013.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'7.6'' E19°8'45.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Gustáv Kazimír Zechenter

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Námestie SNP 8, Štátne lesy
Nápis:
TU PÔSOBIL BANSKOBYSTRICKÝ RODÁK
GUSTÁV KAZIMÍR ZECHENTER
LASKOMERSKÝ
NÁRODNÝ DEJATEĽ A SPISOVATEĽ

VENOVANÉ MESTOM
V ROKU 750. VÝROČIA BANSKEJ BYSTRICE
2005
Poznámka:

Gustáv Kazimír Zechenter (4.3.1824 Banská Bystrica – 20.8.1908 Kremnica) spisovateľ, prírodovedec a lekár. V rokoch 1848-49 účastník revolúcie, počas marcového viedenského povstania a potom až do mája 1848 dôstojník akademickej gardy, po návrate domov cez prázdniny zmobilizovaný do maďarskej národnej gardy, s ktorou ako štábny lekár sa zúčastnil bojov pri Žiline a Komárne.
(zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás