Brno

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 15.07.2014
Umístění: Brno, Malinovského náměstí 4, Brno - střed
Nápis:
NA PAMĚŤ SOUDCŮ A PRACOVNÍKŮ
NEJVYŠŠÍHO SOUDU V BRNĚ,
KTEŘÍ ZDE 20.XI.1944 ZAHYNULI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Šustáček, 23.05.2022
Umístění: Brno, Malinovského náměstí 624/3, k.ú. Brno-město, uvnitř budovy, nalevo od vstupního schodiště
Nápis:
MY
ZEMŘELI
ABY NÁROD ŽIL

BERAN VÁCLAV
BODLÁK STANISLAV
ČERNÝ ADOLF
CHARBULA RUDOLF
JEŘÁBEK KAREL
KOTBAUER JAROSLAV
KLUCH STANISLAV
KPT. KRAP ČENĚK
MATERNA STANISLAV
MJR. GŠVENTNER ANTONÍN
POKORA VILÉM
SMOLÍK FRANTIŠEK
ŠESTÁK KAMIL
ŠMEJKAL BŘETISLAV
ŠTĚPÁNEK KAREL
VYTÁSEK JAROSLAV
DR. WETTER FRANTIŠEK
Poznámka:

Pamětní deska je věnována obětem z řad zaměstnanců správy města Brna. Autorem desky je brněnský sochař a malíř František Hořava.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=689; bližší informace o obětech pod odkazem „osoby na objektu“)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-37386
Souřadnice: N49°11'44.8'' E16°36'54.5'' (vchod do budovy)
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kameny zmizelých – rodina Sonnenscheinova

Autor: Vladimír Šustáček, 30.10.2021
Umístění: Brno, Malinovského náměstí 211/5, k.ú. Brno-město, v dlažbě chodníku před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽIL
MUDR. HUGO
SONNENSCHEIN
NAR. 1897
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
TRUDE
SONNESCHEINOVÁ
ROZ. MAYEROVÁ
NAR. 1902
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
OTTO SLUNSKY -
SONNENSCHEIN
NAR. 1927
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
1944 DO BUCHENWALDU
PŘEŽIL

ZDE ŽIL
PAVEL SONNENSCHEIN
NAR. 1931
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Tyto Kameny zmizelých na památku obětí holocaustu byly odhaleny 29.10.2012. MUDr. Hugo Sonnenschein byl sekundární lékař zemské nemocnice v Brně a odborný lékař chorob duševních a nervových. Byl deportován spolu se svou manželkou Trude (Gertrude) Sonnenschein a dvěma dětmi (Otto Sonneschein-Slunský a Paul Sonnenschein).
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1441)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kameny zmizelých – rodina Oppenheimerova

Autor: Vladimír Šustáček, 29.10.2021
Umístění: Brno, Masarykova 407/22-24, k.ú. Brno-město, v dlažbě chodníku před vchodem
Nápis:
ZDE ŽIL
VIKTOR OPPENHEIMER
NAR. 2. 5. 1877
DEPORTOVÁN 28. 1. 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
VE VARŠAVĚ

ZDE ŽILA
ELIŠKA OPPENHEIMEROVÁ
NAR. 12. 3. 1881
DEPORTOVÁNA 28. 1. 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
VE VARŠAVĚ
Poznámka:

Viktor Oppenheimer byl akademickým sochařem, medailérem, pedagogem a sběratelem orientálního umění. V letech 1905–1907 působil v Brně jako učitel kreslení, v roce 1909 odjel do Mnichova, kde působil deset let. Po vzniku ČSR se vrátil do vlasti a přijal místo asistenta kreslení na Německém reálném gymnáziu v Brně. V roce 1923 přešel na Spolkové židovské reformní reálné gymnázium a po založení Školy uměleckých řemesel v roce 1924 byl jmenován prvním profesorem modelování (roku 1938 byl penzionován).
Viktor Oppenheimer byl deportován společně se svou druhou manželkou Elsou Oppenheimer. Kameny zmizelých jim byly odhaleny 28.5.2017.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1710)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N49°11'31.9'' E16°36'37.4''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pamětní deska genocidy Romů

Autor: Jiří Porteš, archiv
Umístění: Brno, Masná, bývalá budova jatek - dnes zrušeno
Nápis:
VE DVORNÍM TRAKTU
TÉTO BUDOVY BYLI
NÁSILNĚ SOUSTŘEDĚNI
ROMOVÉ Z MORAVY
V POČTU 999 MUŽŮ,
ŽEN A DĚTÍ
A DNE 7. BŘEZNA 1943
TRANSPORTOVÁNI
DO VYHLAZOVACÍHO
CIKÁNSKÉHO TÁBORA
AUSCHWITZ - BIRKENAU
NEMŮŽEME ZAPOMENOUT
NAŠTI BISTERAS!
Poznámka:

Deska byla původně umístěna na budově jatek v Masné ulici, kde byli Romové shromažďováni. Po demolici jatek byla deska přenesena do expozice Muzea romské kultury:
https://www.vets.cz/vpm/43049-pametni-deska-genocidy-romu/#43049-pametni-deska-genocidy-romu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Porteš

Kameny zmizelých - rodina Deutschova

Autor: Lenka Šimčíková, 15.07.2014
Umístění: Brno, Mášova 744/24, Veveří, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE ŽIL
HERALD DEUTSCH
NAR. 1917
DEPORTOVÁN 1944
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V SCHWARZHEIDE

ZDE ŽILA
BERTHE DEUTSCH
ROZ. STRAKOSCHOVÁ
NAR. 1889
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
VE VARŠAVĚ

ZDE ŽIL
OTTO DEUTSCH
NAR. 1867
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
VE VARŠAVĚ
Poznámka:

Otto Deutsch byl spolu s bratrem Morizem veřejným společníkem firmy Brüder Deutsch, která podnikala ve výrobě lihových nápojů, ovocných šťáv a octa, později podnikání rozšířila o obchod s vínem.
Otto a Berthe Deutsch byli manželé od roku 1913. Byli deportováni 23.3.1942 do Terezína a odtud dvěma různými transporty do Varšavy. Jejich syn Harald byl deportován 25.2.1944 do Terezína, odtud do Osvětimi a Schwarzheide.
Kameny zmizelých na památku rodiny Deutschovy byly odhaleny 19.7.2013. Kameny byly objednány a financovány Společenstvím vlastníků domu v Mášově ulici č. 24.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1493)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Lenka Šimčíková
Doplnění informací: Vladimír Šustáček

Kameny zmizelých – manželé Lamplovi

Autor: Vladimír Šustáček, 23.02.2022
Umístění: Brno, Mášova 724/6, k.ú. Veveří, v chodníku před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽIL
FRIEDRICH LAMPL
NAR. 10. 5. 1889
DEPORTOVÁN 5. 12. 1941
DO TEREZÍNA
15. 1. 1942
DO RIGY
ZAVRAŽDĚN 1942
V RIZE

ZDE ŽILA
HEDVIKA LAMPLOVÁ
ROZ. KAMMERER
NAR. 13. 7. 1900
DEPORTOVÁNA 5. 12. 1941
DO TEREZÍNA
15. 1. 1942
DO RIGY
ZAVRAŽDĚNA 1942
V RIZE
Poznámka:

Friedrich Lampel byl ředitelem pojišťovny. Byl deportován společně se svou manželkou Hedwig Lampel. Kameny zmizelých jim byly odhaleny v roce 2015.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1719)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N49°12'1.5'' E16°36'22.9''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kameny zmizelých – Soňa Tomanová

Autor: Vladimír Šustáček, 14.01.2022
Umístění: Brno, Mášova 728/10, k.ú. Veveří, v chodníku před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽILA
SOŇA TOMANOVÁ
ROZ. JANOŠÍKOVÁ
NAR. 1. 5. 1900
ZATČENA GESTAPEM
POPRAVENA
24. 2. 1943
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Soňa Tomanová vystřídala několik zaměstnání, měla problémy kvůli svému protiněmeckému postoji. V roce 1942 ji zaměstnavatel udal pro machinace s masovými lístky, jimiž podporovala vězně v Terezíně. Byla zatčena 1.6.1942, vězněna v Brně na Cejlu, odkud transportována do Osvětimi, kde zemřela. Kámen zmizelé jí byl odhalen 7.4.2019.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1808)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°12'2.2'' E16°36'22.2''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kameny zmizelých – Samuel Waller

Autor: Vladimír Šustáček, 15.01.2022
Umístění: Brno, Mášova 734/18, k.ú. Veveří, v chodníku před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽIL
SAMUEL WALLER
NAR. 10. 6. 1871
DEPORTOVÁN 29. 3. 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1945
V TEREZÍNĚ
Poznámka:

Samuel Waller byl obchodníkem a později majitelem obchodní agentury. Kámen zmizelého mu byl odhalen 28.5.2017.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1712)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°12'3.5'' E16°36'20.9''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kameny zmizelých – František Wenzl

Autor: Vladimír Šustáček, 18.02.2022
Umístění: Brno, Mášova 739/21, k.ú. Veveří, v chodníku před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽIL
Ing. FRANTIŠEK WENZL Dr.h.c.
NAR. 28. 4. 1899
ZATČEN 5. 6. 1942
POPRAVEN 9. 6. 1942
V BRNĚ
KOUNICOVY KOLEJE
Poznámka:

František Wenzl (*28.4.1889, rok narození na kameni je chybný) byl agrárním politikem, teoretikem a organizátorem československého družstevnictví.
Byl zatčen z podnětu Sicherheitsdienst, která jej obvinila, že poškodil německé rolníky z Městečka Trnávky. O čtyři dny později byl popraven za „schvalování atentátu“. Kámen zmizelého mu byl odhalen 27.6.2016.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1670)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°12'4.2'' E16°36'19''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček