Brno

Kameny zmizelých – rodina Oppenheimerova

Autor: Vladimír Šustáček, 29.10.2021
Umístění: Brno, Masarykova 407/22-24, k.ú. Brno-město, v dlažbě chodníku před vchodem
Nápis:
ZDE ŽIL
VIKTOR OPPENHEIMER
NAR. 2. 5. 1877
DEPORTOVÁN 28. 1. 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
VE VARŠAVĚ

ZDE ŽILA
ELIŠKA OPPENHEIMEROVÁ
NAR. 12. 3. 1881
DEPORTOVÁNA 28. 1. 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
VE VARŠAVĚ
Poznámka:

Viktor Oppenheimer byl akademickým sochařem, medailérem, pedagogem a sběratelem orientálního umění. V letech 1905–1907 působil v Brně jako učitel kreslení, v roce 1909 odjel do Mnichova, kde působil deset let. Po vzniku ČSR se vrátil do vlasti a přijal místo asistenta kreslení na Německém reálném gymnáziu v Brně. V roce 1923 přešel na Spolkové židovské reformní reálné gymnázium a po založení Školy uměleckých řemesel v roce 1924 byl jmenován prvním profesorem modelování (roku 1938 byl penzionován).
Viktor Oppenheimer byl deportován společně se svou druhou manželkou Elsou Oppenheimer. Kameny zmizelých jim byly odhaleny 28.5.2017.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1710)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N49°11'31.9'' E16°36'37.4''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pamětní deska genocidy Romů

Autor: Jiří Porteš, archiv
Umístění: Brno, Masná, bývalá budova jatek - dnes zrušeno
Nápis:
VE DVORNÍM TRAKTU
TÉTO BUDOVY BYLI
NÁSILNĚ SOUSTŘEDĚNI
ROMOVÉ Z MORAVY
V POČTU 999 MUŽŮ,
ŽEN A DĚTÍ
A DNE 7. BŘEZNA 1943
TRANSPORTOVÁNI
DO VYHLAZOVACÍHO
CIKÁNSKÉHO TÁBORA
AUSCHWITZ - BIRKENAU
NEMŮŽEME ZAPOMENOUT
NAŠTI BISTERAS!
Poznámka:

Deska byla původně umístěna na budově jatek v Masné ulici, kde byli Romové shromažďováni. Po demolici jatek byla deska přenesena do expozice Muzea romské kultury:
https://www.vets.cz/vpm/43049-pametni-deska-genocidy-romu/#43049-pametni-deska-genocidy-romu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Porteš

Kameny zmizelých - rodina Deutschova

Autor: Lenka Šimčíková, 15.07.2014
Umístění: Brno, Mášova 744/24, Veveří, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE ŽIL
HERALD DEUTSCH
NAR. 1917
DEPORTOVÁN 1944
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V SCHWARZHEIDE

ZDE ŽILA
BERTHE DEUTSCH
ROZ. STRAKOSCHOVÁ
NAR. 1889
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
VE VARŠAVĚ

ZDE ŽIL
OTTO DEUTSCH
NAR. 1867
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
VE VARŠAVĚ
Poznámka:

Otto Deutsch byl spolu s bratrem Morizem veřejným společníkem firmy Brüder Deutsch, která podnikala ve výrobě lihových nápojů, ovocných šťáv a octa, později podnikání rozšířila o obchod s vínem.
Otto a Berthe Deutsch byli manželé od roku 1913. Byli deportováni 23.3.1942 do Terezína a odtud dvěma různými transporty do Varšavy. Jejich syn Harald byl deportován 25.2.1944 do Terezína, odtud do Osvětimi a Schwarzheide.
Kameny zmizelých na památku rodiny Deutschovy byly odhaleny 19.7.2013. Kameny byly objednány a financovány Společenstvím vlastníků domu v Mášově ulici č. 24.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1493)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Lenka Šimčíková
Doplnění informací: Vladimír Šustáček

Kameny zmizelých – manželé Lamplovi

Autor: Vladimír Šustáček, 23.02.2022
Umístění: Brno, Mášova 724/6, k.ú. Veveří, v chodníku před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽIL
FRIEDRICH LAMPL
NAR. 10. 5. 1889
DEPORTOVÁN 5. 12. 1941
DO TEREZÍNA
15. 1. 1942
DO RIGY
ZAVRAŽDĚN 1942
V RIZE

ZDE ŽILA
HEDVIKA LAMPLOVÁ
ROZ. KAMMERER
NAR. 13. 7. 1900
DEPORTOVÁNA 5. 12. 1941
DO TEREZÍNA
15. 1. 1942
DO RIGY
ZAVRAŽDĚNA 1942
V RIZE
Poznámka:

Friedrich Lampel byl ředitelem pojišťovny. Byl deportován společně se svou manželkou Hedwig Lampel. Kameny zmizelých jim byly odhaleny v roce 2015.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1719)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N49°12'1.5'' E16°36'22.9''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kameny zmizelých – Soňa Tomanová

Autor: Vladimír Šustáček, 14.01.2022
Umístění: Brno, Mášova 728/10, k.ú. Veveří, v chodníku před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽILA
SOŇA TOMANOVÁ
ROZ. JANOŠÍKOVÁ
NAR. 1. 5. 1900
ZATČENA GESTAPEM
POPRAVENA
24. 2. 1943
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Soňa Tomanová vystřídala několik zaměstnání, měla problémy kvůli svému protiněmeckému postoji. V roce 1942 ji zaměstnavatel udal pro machinace s masovými lístky, jimiž podporovala vězně v Terezíně. Byla zatčena 1.6.1942, vězněna v Brně na Cejlu, odkud transportována do Osvětimi, kde zemřela. Kámen zmizelé jí byl odhalen 7.4.2019.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1808)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°12'2.2'' E16°36'22.2''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kameny zmizelých – Samuel Waller

Autor: Vladimír Šustáček, 15.01.2022
Umístění: Brno, Mášova 734/18, k.ú. Veveří, v chodníku před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽIL
SAMUEL WALLER
NAR. 10. 6. 1871
DEPORTOVÁN 29. 3. 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1945
V TEREZÍNĚ
Poznámka:

Samuel Waller byl obchodníkem a později majitelem obchodní agentury. Kámen zmizelého mu byl odhalen 28.5.2017.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1712)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°12'3.5'' E16°36'20.9''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kameny zmizelých – František Wenzl

Autor: Vladimír Šustáček, 18.02.2022
Umístění: Brno, Mášova 739/21, k.ú. Veveří, v chodníku před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽIL
Ing. FRANTIŠEK WENZL Dr.h.c.
NAR. 28. 4. 1899
ZATČEN 5. 6. 1942
POPRAVEN 9. 6. 1942
V BRNĚ
KOUNICOVY KOLEJE
Poznámka:

František Wenzl (*28.4.1889, rok narození na kameni je chybný) byl agrárním politikem, teoretikem a organizátorem československého družstevnictví.
Byl zatčen z podnětu Sicherheitsdienst, která jej obvinila, že poškodil německé rolníky z Městečka Trnávky. O čtyři dny později byl popraven za „schvalování atentátu“. Kámen zmizelého mu byl odhalen 27.6.2016.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1670)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°12'4.2'' E16°36'19''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kameny zmizelých – Karel a Hilda Sinkovi

Autor: Vladimír Šustáček, 03.02.2022
Umístění: Brno, Mášova 743/23a, k.ú. Veveří, v chodníku před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽIL
KAREL SINEK
NAR. 15. 1. 1876
DEPORTOVÁN 31. 3. 1942
DO TEREZÍNA
27. 4. 1942
DO IZBICI
ZAVRAŽDĚN 1942
V IZBICI

ZDE ŽILA
HILDA SINKOVÁ
ROZ. SINEK
NAR. 18. 2. 1887
DEPORTOVÁNA 31. 3. 1942
DO TEREZÍNA
27. 4. 1942
DO IZBICI
ZAVRAŽDĚNA 1942
V IZBICI
Poznámka:

Tyto kameny zmizelých na památku obětí holocaustu byly odhaleny 27.6.2016.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1671)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N49°12'5.68'' E16°36'17.64''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Petr Vacek, 07.08.2009
Umístění: Brno, Matlachova, Brno – Slatina, před kostelem
Nápis:
(hlavní sloup)
NAŠIM HRDINŮM
PADLÝM VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 – 1920
Z NÍŽ NÁROD ČESKOSLOVENSKÝ
VYŠEL SVOBODEN
VĚNUJÍ OBČANÉ SLATINŠTÍ

(levá deska)
ADÁMEK FRANTIŠEK 1983–1915, BRYCHTA JOSEF 1881–1915, CIKRLE JAN 1894–1915, DOBEŠ FRANTIŠEK 1894–1917, FIŠER RUDOLF 1888-1918, HÁJEK JAN 1878-1917, HÁJEK LEOPOLD 1885-1917, HONEK JAN 1892-1918, JIRŮŠEK FRANTIŠEK 1893-1916, KEBERLE FRANTIŠEK 1873-1918, KMENT FRANTIŠEK 1875-1917, KOMÁREK ANTONÍN 1886-1914, KOVÁŘ JAN 1897-1916, KRAJCIGR BARTOLOMĚJ 1870-1915, KRAJÍČEK LEOPOLD 1870-1918, KREJČÍ JAN 1896-1917, KROPÁČEK JOSEF 1888-1916, MÁCA THEODOR 1891-1918, MATLACH JAN 1893-1918

(pravá deska)
NOVÁK JOSEF 1882-1916, PEKAŘ JOSEF 1879-1915, PETRŮJ ANTONÍN 1885-1914, POKORNÝ FRANTIŠEK 1984-1915, POLÁČEK JAN 1878-1916, REICHSTÄDTER ANTONÍN 1891-1918, REICHSTÄDTER BOHUMIL 1896-1916, SLÁMA FRANTIŠEK 1888-1914, STREIT FRANTIŠEK 1872-1918, SÝKORA FRANTIŠEK 1865-1918, ŠMAHA JINDŘICH 1875-1917, VANDÍK JAN 1894-1917, VANĚK HYNEK 1899-1918, VAŇÁČEK FRANTIŠEK 1888-1914, VEDRA FRANTIŠEK 1896-1915, VELECKÝ ALOIS 1892-1918, VLČEK JOSEF 1882-1918, VLČEK MAXMILIÁN 1883-1916, WEINLICH RICHARD 1890-1914

(prostřední deska)
ZA NĚMECKÉ OKUPACE
NAŠÍ VLASTI V LETECH
1939 – 1945
OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY
ABYCHOM MOHLI SVOBODNĚ ŽÍT
HEINZ FRANTIŠEK 1941, JEDLA VLADIMÍR 1942, JIRÁNEK VLASTISLAV 1943, JIRÁNKOVÁ MARIE 1942, JOCHMAN JAN 1945, KIKERLE FRANTIŠEK 1944,KŘEHLÍK JAN 1945, LANGER LADISLAV 1943, NEHLEDĚL KAREL 1945, PIVODA JAROSLAV 1945, PŮLPYTEL JAN PPLK. IN MEMORIAM 1944, VESELÝ ONDŘEJ 1944, ZEMAN OLDŘICH 1944
Poznámka:

Pomník je uprostřed mezi dalšími, vlevo CZE-6203-34189 (vojákům RA), vpravo CZE-6203-34080 (pilotu US ARMY).
Půlpytel (Podhajský) Jan, kapitán pěchoty v zál. čs., osobní číslo Z; Z-10.500.138, nar. 4.7.1900, Okrouhlá Radouň, okres Jindřichův Hradec, příslušník 3. čs. samostatná brigáda v SSSR, 5. pěší prapor. Odveden 9.7.1939, PL; Krakov a SV. Padl 13.9.1944, Karpaty, Zboiska. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-40026, podle seznamu
Souřadnice: N49°10'38.69'' E16°41'28.45''
Pomník přidal: Petr Vacek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník William L. Kiggins

Autor: Petr Válek, 07.08.2009
Umístění: Brno, Matlachova, Brno – Slatina, před kostelem
Nápis:
31. FG/308. FS

PORUČÍK ARMÁDNÍHO LETECTVA U.S.A.
(2/LT. U.S.A.A.F.)
WILLIAM L. KIGGINS
*25. 8. 1923 – Toledo Ohio, U.S.A.

11. 10. 1944
POLOŽIL SVŮJ ŽIVOT
ZA SVOBODU NAŠÍ VLASTI
PŘI BOJOVÉ AKCI U SLATINY
JAKO HLOUBKOVÝ STÍHAČ
V LETOUNU N.A. P-51B MUSTANG
A DO ZÁŘÍ 1946 BYL POHŘBEN
NA MÍSTNÍM HŘBITOVĚ.

(zadní strana)
Zřízeno péčí obce slatinské a sponzorů v roce 2007
Poznámka:

Připravená obsluha protiletadlových kanonů, jejich stanoviště bylo ukryto v Tuřanském lese, zasáhla jeden z Mustangů, který měl sériové číslo 43-24854 a na trupu nesl přezdívku Miss Betty. Zřítil se v plamenech nedaleko dnešního civilního mezinárodního letiště. Jeho pilot, jedenadvacetiletý 2nd Lt. (poručík) William L. Kiggins, neměl žádnou naději přežít.
Místo havárie okamžitě začali střežit němečtí vojáci a protektorátní policisté. Ohořelé tělo odvezl na koňském potahu jeden sedlák na příkaz úřadů do márnice v sousední Slatině.

William L. Kiggins, který byl jediným příslušníkem amerických ozbrojených sil, který padl na území Brna v dnešních hranicích, byl ve Slatině pohřben při neveřejném obřadu jako „neznámý anglický letec“. Komise americké armády v září 1946 exhumovala a identifikovala jeho ostatky, které dočasně spočinuly na vojenském hřbitově v Saint-Avold ve Francii, v roce 1949 pak byly převezeny do Kigginsova rodného města Toledo ve státě Ohio.

V roce 2007 při terénním průzkumu organizovaném Moravským zemským muzeem byly nalezeny reduktor, hliníkové plechy, munice a kosterní úlomky, které v lednu následujícího roku převzali zástupci amerického velvyslanectví a U.S. Army Memorial Affairs Activity-Europe.
Díky úsilí skupiny lidí kolem zesnulého Iva Koukoly byla Williamu L. Kigginsovi u kostela Povýšení sv. kříže v Brně-Slatině 13. října 2007 odhalena pamětní deska ve tvaru křídla Mustangu.
(zdroj: Filip Vojtášek, článek https://technet.idnes.cz/utoky-hloubkaru-americanu-na-cr-dni-/vojenstvi.aspx?c=A181010_125134_vojenstvi_mla )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-39958
Souřadnice: N49°10'38.81'' E16°41'28.38''
Pomník přidal: Petr Vacek
Doplnění informací: Filip Vojtášek