á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Ing. František Wenzl

* 28.4.1889 (Unerázka, okres Svitavy)
† 9.6.1942 (Brno, Kounicovy koleje)

František Wenzl byl agrárním politikem, teoretikem a organizátorem československého družstevnictví.
Původně se chtěl věnovat po vzoru svého předčasně zemřelého strýce Josefa Wenzla moderní filologii, vydal několik literárně historických prací. Po smrti mladšího bratra Huga v roce 1917 začal hospodařit na rodovém statku v Unerázce (dnes místní část Bezděčí u Trnávky, okres Svitavy).
Wenzlovým programem se stala výchova vzdělaného zemědělce, který se opírá o vědecké poznatky. Již v roce 1923 ustavil v Jevíčku Zemědělský svaz horských okresů. V roce 1924 byl zvolen členem představenstva Ústředního svazu českých hospodářských společenstev v Brně, od roku 1926 jeho předsedou (řádný člen hospodářského odboru Čs. akademie zemědělské v Praze). V Unerázce se zasloužil o založení vodovodu (Vodní družstvo v Unerázce), na jeho popud byla provedena elektrizace v okolí (Elektrárenské družstvo v Unerázce). Pastevní družstvo v Unerázce kultivovalo náhorní málo úrodné pozemky na pastviny pro chov dobytka. František Wenzl se zabýval také pedagogickou činností – byl profesorem hospodářské školy v Jevíčku a obdržel titul honorovaný docent Vysoké školy zemědělské v Brně.
V roce 1942 byl zatčen z podnětu Sicherheitsdienst, která jej obvinila, že poškodil německé rolníky z Městečka Trnávky, když po okupaci pohraničí přenesl tamní rolnickou záložnu do rodné Unerázky. Bránil také Němcům, aby se zmocnili zemědělského družstevnictví na Moravě. Proti předání Wenzla stannému soudu měli námitky někteří členové brněnského gestapa, na předání však trval vedoucí bezpečnostní policie a SD v Praze Horst Böhme, a to rozhodlo. Wenzl byl zatčen 5. června 1942 a pro „schvalování atentátu“ byl 9. června popraven. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 10.6.1942.
Po válce získal čestný doktorát na Vysoké škole zemědělské v Brně (dr. h. c. in memoriam, od 26.10.1946).
Kromě VPM níže je jeho jméno uvedeno také na pamětní desce obětem okupace z řad pracovníků Peněžního ústředí moravských zemědělských družstev pro Moravu a Slezsko Moragra v Brně (Dominikánské náměstí 4, deska z roku 1946 je dnes umístěná za obložením restaurace v suterénu budovy a není přístupná). Je uveden také na pamětní desce ve vjezdu rodového statku (300 let rodu Wenzlů na gruntě čp. 8 v Unerázce, umístěna v roce 2005).

Zdroje (mimo informací z desek):
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=1862
https://www.mesteckotrnavka.cz/frantisek-wenzl.html

VPM:
hrob - Městečko Trnávka, okres Svitavy
kameny zmizelých - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Městečko Trnávka, okres Svitavy


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.