Praha 6

Pamětní deska Gustav Krum

Autor: Marek Skýpala, 08.02.2022
Umístění: Praha 6, Rychtářská 1396, brána vily
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL A TVOŘIL
V LETECH 1957 - 2009
AKADEMICKÝ MALÍŘ
A ILUSTRÁTOR
GUSTAV KRUM
Poznámka:

Gustav Krum se narodil v Jihlavě dne 23.5.1924 v německo-české rodině. Dne 15.10.1942 byl povolán k vojenské službě ve Wehrmachtu. Po výcviku v Regensburgu a Coburgu byl dne 24.2.1943 odeslán na východní frontu. Dne 18.8.1943 při ústupu přebíhá u Kujbyšova na sovětskou stranu.

V říjnu 1943 je po prověrce odeslán k čs. armádě. Dne 8.11.1943 je prezentován v Novochopersku. S čs. armádou se zúčastnil bojů na Dukle.

V polovině března 1945 je po udání, že je Němcem, předán sovětským orgánům a odeslán do zajateckého tábora. Po intervenci čs. konzula se Gustav Krum vrací dne 13.11.1947 do Československa.
Gustav Krum zemřel dne 21.3.2011.
(zdroj: PROKOP V.: Gustav Krum, poslední romantik dobrodružné ilustrace. Toužimský a Moravec, Praha 2019.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°6'32.06'' E14°23'6.61'' (místo desky)
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Tomáš Klokočník, 24.09.2014
Umístění: Praha 6, Řečického, Břevnov, v dolní části parku
Nápis:
PADLÝM A OBĚTEM
1914-1918 1938-1945

J. BRŮHA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20920
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Karel Zdrubecký

Autor: Vladimír Štrupl, 02.04.2005
Umístění: Praha 6, Říčanova 469/38, Břevnov, na rohu s ulicí Řečického
Nápis:
KAREL ZDRUBECKÝ
15.8.1905
PADL PŘI PRAŽSKÉM POVSTÁNÍ
R. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20921
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Bohumil Procházka

Autor: Jan Kincl, 24.05.2015
Umístění: Praha 6, Sibeliova 2/49, Střešovice
Nápis:
BOHUMIL PROCHÁZKA
10.2.1911
PADL PŘI PRAŽSKÉM POVSTÁNÍ
R. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21805
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Pavel Šmejkal, 20.04.2019
Umístění: Praha 6, Sibeliova 368/51, sokolovna Střešovice
Nápis:
BRATŘÍM PADLÝM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 - 1918

VÁCLAV BENEDIKT
VÁCLAV ČIHÁK
JOSEF ČTVERÁK
JOSEF JELÍNEK
FRANTIŠEK LINHART
JAN NOVÁK
FRANTIŠEK PŘÍHODA
JOSEF RITTICH
ANTONÍN ŠKRDLE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavel Šmejkal

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 18.11.2019
Umístění: Praha 6, Sportovců, roh s ulicí Žákovská
Nápis:
PRAVDA VÍTĚZÍ
VĚRNÍ JSME ZŮSTALI
5.5.1945

ZEMŘELI ABYCHOM ŽILI!
1938-1945

KAREL ADAM
JOSEF BENEŠ
JOSEF ČERNÝ
KAMIL HRUŠKA
JAROSLAV KEJMAR
EMIL KOREL
KAREL KOSTKA
JOSEF PEKAŘ
CYRIL ŠUMBERA
Poznámka:

Pomník z hrubě otesané světlé žuly, byl umístěn ve školní zahradě před hlavním vchodem do budovy školy. Stál uprostřed kruhového prostoru, pokrytého pískem, lemovaným živým plotem. Vlevo od pomníku stál kamenný kruhový stolek, určený k pokládání květinové výzdoby.
Podle získaných podkladů byl pomník postaven jako upomínka na zřízení místní základní školy 2. září 1934 a zároveň na tragickou dobu okupace.
Na pomník byla před časem přenesena pamětní deska obětí druhého odboje z bílého mramoru. Deska s tímto textem se dříve měla nacházet ve schodištní hale školní budovy, a proto evidována samostatně jako CZE0006-21128.
Pomník byl v březnu 2012 opraven a přemístěn na roh ulic Sportovců a Žákovská.
(zdroj: CEVH MO CR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0006-21111, CZE0006-21128
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem nacismu s komunismu

Autor: Jiří Košař, 26.07.2022
Umístění: Praha 6, Staré náměstí, v objektu Vazební věznice Ruzyně na budově B
Nápis:
UCTĚNÍ PAMÁTKY
POLITICKÝCH VĚZŇŮ
V RUZYNI
1939 - 1989
Poznámka:

K věznění tzv. politických vězňů sloužila věznice Ruzyně především během komunistického režimu, jejími celami prošli například Bohumil Laušman, Rudolf Slánský, Eva Kantůrková, nebo Václav Havel. Místo je běžně nepřístupné.
( zdroj: http://www.pametnimista.usd.cas.cz/praha-6-pametni-deska-politickym-veznum-1939-1989/ , kniha: Košař, Jiří: Vazební věznice Praha - Ruzyně 1935 - 2015. Praha 2015


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'52.65'' E14°18'48.05''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Zdeněk Urbánek

Autor: Jiří Padevět, 04.08.2022
Umístění: Praha 6, Střešovická 858/64
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL A PRACOVAL

ZDENĚK URBÁNEK

1917 - 2008

AUTOR, PŘEKLADATEL,
BOJOVNÍK ZA LIDSKÁ PRÁVA

SPRAVEDLIVÝ MEZI NÁRODY

Z TOHOTO MÍSTA SE 6.1.1977 VYDALA
NA SVOU HISTORICKOU POUŤ CHARTA 77
Poznámka:

Spisovatel a překladatel Zdeněk Urbánek byl jedním z prvních signatářů Charty 77. V tomto domě se první prohlášení Charty 77 vkládalo před distribucí do obálek.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Urb%C3%A1nek , http://www.pametnimista.usd.cas.cz/praha-6-pametni-deska-zdenku-urbankovi/ , https://www.mistapametinaroda.cz/?lc=cs&id=2823&rt=78 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'36.6'' E14°22'13.28''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Studentská 539/9, Dejvice
Nápis:
ZDE ŽILI A SVŮJ ŽIVOT OBĚTOVALI VLASTI:
EDUARD BLAŽKO
MAJOR LADISLAV KŘÍŽ
ING. FRANTIŠEK SCHUMANDL
Poznámka:

Ladislav Kříž je uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito údaji:
*27.6.1905 v Hrobcích (okr. LT). Maturitu složil v r. 1925, voj. prezenční službu nastoupil 5.10.1925 jako frekventant VA v Hranicích, vyřazen 7.8.1927 v hodnosti por. pěchoty, zařazen k pěš. pluku 47 v Ml. Boleslavi, kde velel četě, 15.11.1930 přemístěn k hraničář. praporu 9 v Rimavské Sobotě, po topograf. kurzu nastoupil 31.8.1933 jako topograf ve Voj. zeměpis. ústavu v Praze. Od 1.4.1937 studoval Vys. školu válečnou, za mobilizace v září 1938 na Slovensku, dosáhl hodnosti kpt.

Po okupaci nastoupil jako úředník na Min. zemědělství a lesnictví, od vzniku Protektorátu Čechy a Morava zapojen do činnosti odboj. organizace Obrana národa. Od r. 1944 totálně nasazen jako pomocný dělník na let. Ruzyně. Po vypuknutí Pražského povstání byl 5. května 1945 zajat a vězněn do 8.5. v budově Nové techniky v Dejvicích, spolu s dalšími odsouzen k trestu smrti, rozsudek však už nebyl vykonán a osvobozený Kříž se ihned zapojil do bojů na barikádách. 7.5. však byl v přestřelce s vojáky SS smrtelně zraněn do hlavy (v datech je nesrovnalost, pozn. VŠ). Pohřben 15.5. v Ml. Boleslavi. Posmrtně povýšen na pplk. gen. štábu, v r. 1946 vyznamenán Čs, vál. křížem 1939 in memoriam.

Na jiném místě jsou tyto údaje: bydliště: Praha XIX, Studentská 9/539, padl 9.5.1945 v Dejvicích.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21208
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josef Balabán

Autor: Vladimír Štrupl, 09.05.2006
Umístění: Praha 6, Studentská 529/1, Dejvice
Nápis:
V TĚCHTO MÍSTECH
BYL PO NEROVNÉM BOJI S GESTAPEM
ZATČEN DNE 22. DUBNA 1941 VELITEL
LEGENDÁRNÍ ODBOJOVÉ SKUPINY
„TŘI KRÁLOVÉ“
GENERÁLMAJOR IN MEMORIAM
JOSEF BALABÁN
*4. ČERVNA 1894 †3. ŘÍJNA 1941
ČEST JEHO PAMÁTCE
Poznámka:

Pamětní deska byla slavnostně odhalena 8.5.2006.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20887
Pomník přidal: Vladimír Štrupl