Brno

Pamětní desky obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Šustáček, 22.08.2021
Umístění: Brno, Pisárecká 555/1a, k.ú. Pisárky, po obou stranách hlavního vchodu do budovy Brněnských vodáren a kanalizací
Nápis:
ING. VOJTĚCH BENEŠ
UMUČEN 1943 V LUDWIGSBURGU.
ING. LUDVÍK MACKRLE
UMUČEN 1943 V BRIEGU.
JOSEF HANUŠ
UMUČEN 1945 V HALLE N/S.
LADISLAV KABÁTNÍK
UMUČEN 1942 V MAUTHAUSENU.
JOSEF HOLEČEK
ZEMŘEL 1945 ZA BOJŮ O BRNO.
JOSEF SEHNAL
ZEMŘEL 1945 ZA BOJŮ O BRNO.

ČEST TĚM,
KTEŘÍ PADLI,
ABY NÁROD ŽIL
SVOBODNĚ.
2. LISTOPADU 1945
Poznámka:

Desky připomínající oběti z řad zaměstnanců Vodohospodářské správy byly na místě odhaleny 2.11.1945.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=554)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-54181
Souřadnice: N49°11'37.3'' E16°34'9.1''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kameny zmizelých – rodina Alefanz

Autor: Vladimír Šustáček, 07.02.2023
Umístění: Brno, Plotní 72/31, k.ú. Trnitá, v dlažbě chodníku před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽIL
WOLF ALEFANZ
NAR. 15. 3. 1893
DEPORTOVÁN 2. 12. 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 28. 8. 1942
V MAJDANKU

ZDE ŽILA
ELSA ALEFANZOVÁ
ROZ. LEKNEROVÁ
NAR. 28. 2. 1899
DEPORTOVÁNA 2. 12. 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V LUBLINU

ZDE ŽIL
HEINRICH ALEFANZ
NAR. 19. 7. 1927
DEPORTOVÁN 2. 12. 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V LUBLINU
Poznámka:

Tyto kameny zmizelých byly odhaleny 28.5.2017. V letech 2019–2021 probíhala dlouhodobá rekonstrukce ulice související s přeložením tramvajové tratě z ulice Dornych na ulici Plotní. Kameny byly při rekonstrukci vyjmuty, na původní místo byly znovu osazeny až v roce 2022.
Rodinu tvořili manželé Wolf Alefanz a Elsa Alefanz (rozená Lekner) a jejich jediný syn Heinrich. Celá rodina byla 2.12.1941 deportována z Brna transportem G-628 do Terezína.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1746)


Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N49°11'9.15'' E16°37'5''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Jan Kincl, 16.06.2007
Umístění: Brno, Pohankova 5, Brno – Líšeň , na základní škole
Nápis:
ŽIVOT ZA SVOBODU
PAMÁTCE LEGIONÁŘŮ
PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914-1918
ZÁLESKÝ JAN 2.7.1917 U TVOROVA
BLATNÝ JAN 26.7.1918 U ŠEBERTY
ZAHRADNÍK BOH 10.8.1918 U TAVATUJE
MALEČEK FERD. 25.5.1918 U MARJANUVKY

PRSŤ OD ZBOROVA
Poznámka:

Záleský Jan, nar. 27.12.1896, Líšeň. V RU armádě sloužil u 3. pěšího pluku. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 4.7.1916, zařazen jako vojín k 1. střeleckému pluku. Padl 19.6.1917.
Blatný Jan, nar. 30.4.1895, Líšeň. V RU armádě sloužil u 8. pěšího pluku. Zajat 16.6.1916, Kolky. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Kostovsk Metyl, zařazen 24.8.1917 jako vojín k 5. střeleckému pluku. Padl 26.6.1918 u Šbestky jako vojín úderného praporu, pohřben v Kansku.
Zahradník Bohumil, nar. 7.11.1895, Drnovice. V RU armádě sloužil u 14. pěšího pluku jako vojín. Zajat 28.7.1916, Brady. Do ČS legií se přihlásil 4.2.1918, zařazen jako vojín k 2. střeleckému pluku. Zemřel 10.8.1918.
Maleček Ferdinand, nar. 8.11.1894, Líšeň. V RU armádě sloužil u 8. pěšího pluku jako vojín. Zajat 17.9.1915, Rovno. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Petrohradské gubernii, zařazen 12.8.1917 jako vojín k 6. střeleckému pluku. Zemřel 27.5.1918 na následky střelného poranění nohy 27.5.1918 v Petropavlovsku, pohřben tamtéž.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-39168
Souřadnice: N49°12'20.82'' E16°41'44.76''
Pomník přidal: Jan Kincl
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Kameny zmizelých – Gisela a Hermann Schönhauserovi

Autor: Vladimír Šustáček, 08.09.2022
Umístění: Brno, Ponávka 846/10, k.ú. Zábrdovice, v chodníku před vchodem do přístavby Úrazové nemocnice
Nápis:
ZDE ŽILA
GISELA SCHÖNHAUSEROVÁ
ROZ. HUBEROVA
NAR. 5. 11. 1871
DEPORTOVÁNA 31. 3. 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
VE VARŠAVĚ

ZDE ŽIL
HERMAN SCHÖNHAUSER
NAR. 24. 6. 1866
DEPORTOVÁN 31. 3. 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 13. 4. 1942
V TEREZÍNĚ
Poznámka:

Giselle a Hermann Schönhauserovi byli manželé, měli jednu dceru (*1901), která za války rovněž zahynula. Kameny zmizelých jim byly odhaleny 4.9.2022. Položení kamenů se konalo v rámci multižánrového festivalu židovské kultury Štetl fest.
Před válkou se na této adrese nacházela Nová synagoga, která sloužila 12 tisícům spoluobčanů židovské víry. V letech 1985-86 zdevastovaná budova ustoupila dostavbě Úrazové nemocnice.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=2147)


Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N49°11'50.2'' E16°36'56.9''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pamětní deska Konstantin Hladký

Autor: Ing. Jan Králik, 28.12.2007
Umístění: Brno, Poříčí 9, Brno, v budově Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
Nápis:
RNDR
KONSTANTIN HLADKÝ
PROF. STÁT .REÁL. GYMNASIA
NA STAR. BRNĚ.

PADL ZA VLAST
JAKO ZAKLADATEL SKUPINY
MOR. LIDOVÉHO ODBOJE
24. LEDNA 1945 VE VRATISLAVI
ABYCHOM MY MOHLI
SVOBODNĚ ŽÍT.
Poznámka:

RNDr. Konstantin Ivanovič Hladký, *20.9.1895 Krjukovo, Poltava, (SSSR) – †24.1.1945 Vratislav, národnost ruská, státní příslušnost bez příslušnosti, emigrant (v roce 1923), příčina úmrtí – popraven; bydliště Praha-Královské Vinohrady, Korunní 21, Brno, Sirotčí 31; vzdělání - reálka v Charkově, vysoká škola v Leningradě, v ČSR byl v říjnu 1927 promován doktorem přírodních věd na Karlově univerzitě v Praze; vyznamenání a pocty - Pamětní odznak druhého národního odboje in memoriam (9. 5. 1951, číslo matriky 19 310); zaměstnání - profesor matematiky a fyziky,
od roku 1932 reálné gymnázium v Užhorodě, od roku 1937 státní reálné gymnázium v Brně, ulice Poříčí; čestný hrob Brno, Vídeňská 96, Ústřední hřbitov, skup. 56a, hrob č. 35.
Rodina emigrovala v roce 1921 přes Srbsko do Prahy, v roce 1923 se Konstantin Ivanovič Hladký v ČSR oženil. Jako matematik pracoval ve Škodových závodech, od roku 1932 působil jako středoškolský pedagog. Za okupace zapojen do odbojové skupiny Lípa, kterou založil ve Zbrojovce Brno. Tato skupina svou činnost (podpora rodin zatčených, sbírání zbraní) rozšířila zejména ve Zbrojovce v Brně, Adamově, ve Vsetíně a v dalších místech, připravovala se i na ozbrojené střetnutí s okupanty. Hladký zatčen v noci na 13. dubna 1944 i s manželkou. Po krutých výsleších na brněnském gestapu převezen 10. října 1944 do Vratislavi, zde 16. prosince 1944 odsouzen k trestu smrti. V roce 1946 bydlela Hladkého ovdovělá manželka v Praze II, Lípová č. 13.
(zdroj Encyklopedie dějin města Brna)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-34078
Souřadnice: N49°11'13.47'' E16°35'45.31''
Pomník přidal: Svatopluk Kučera
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Kámen zmizelých - Jan Obořil

Autor: Zbyněk Sachl, 29.09.2019
Umístění: Brno, Poříčí 9/11
Nápis:
ZDE ŽIL
JAN OBOŘIL
NAR. 22.5. 1900
ČLEN ODBOJE
ZATČEN 17.12. 1941
ZAVRAŽDĚN 31.7, 1942

Souřadnice: N49°11'12.34'' E16°35'42.43'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Zbyněk Sachl

Pamětní deska Josef Robotka

  • + o skupině VPM (Poslední adresa)
    • Projekt Ústav pro studium totalitních režimů - "Poslední adresa" připomíná osudy lidí, kteří se stali obětí represí komunistického režimu. Na zdech domů, kde tito lidé žili v době svého zatčení, jsou umístěny pamětní tabulky velikosti dlaně nesoucí základní údaje o člověku, který se po zatčení na místo svého bydliště už nikdy nevrátil. Každá pamětní tabulka je věnována jednomu konkrétnímu člověku, má stejnou podobu a obsahuje stejné informace (jméno, povolání, rok narození, datum zatčení a úmrtí). Cílem projektu je vyzdvihnout osudy jednotlivých lidí, proto je jeho mottem: „Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka“. Tyto stejné nevelké tabulky tvoří dohromady společný neohraničený památník.

      Webové stránky projektu - http://www.posledniadresa.cz
    • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Šustáček, 15.11.2021
Umístění: Brno, Poštovská 450/6, k.ú. Brno-město, Palác Alfa, podesta schodiště E
Nápis:
ZDE ŽIL
JOSEF ROBOTKA
PODPLUKOVNÍK GENERÁLNÍHO ŠTÁBU
GENERÁLMAJOR IN MEMORIAM
NAROZEN 25.2.1906
ZATČEN 25.7.1949
POPRAVEN 12.11.1952
Poznámka:

Pamětní deska Josefu Robotkovi byla odhalena 4.4.2019 v brněnské pasáži Alfa z iniciativy organizace Sokol Brno I. Deska je součástí projektu Poslední adresa, který do ČR uvedl ruský publicista Sergej Parchomenko. Autorem desky je architekt a výtvarník Alexandr Brodskij. Odhalení se zúčastnili zástupci paměťových institucí, které na projektu spolupracují, členové organizace Sokol, příbuzní, Robotkův spoluvězeň Cyril Michalica a veřejnost.
Podplukovník generálního štábu Josef Robotka (1906–1952), účastník druhého odboje, byl v květnu 1950 odsouzen za zločiny velezrady a vyzvědačství k trestu smrti a v listopadu 1952 popraven.
(zdroje:
http://www.pametnimista.usd.cas.cz/brno-stred-pametni-deska-josefu-robotkovi/
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1806
http://www.posledniadresa.cz/www/Names/Name/30)


Souřadnice: N49°11'41.3'' E16°36'36.4'' (vchod do pasáže)
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Hrob Ludvík Krejčí

Autor: Petr Vacek, 07.08.2009
Umístění: Brno, Pratecká, Brno - Tuřany, hřbitov
Nápis:
GENERÁL
LUDVÍK KREJČÍ
*17.8.1890 +9.2.1972

Souřadnice: N49°8'52.52'' E16°40'9.5''
Pomník přidal: Petr Vacek

Hrob Milan Kohoutek

Autor: Petr Vacek, 07.08.2009
Umístění: Brno, Pratecká, Brno - Tuřany, hřbitov
Nápis:
MILAN
*1.10.1947
+ TRAG. SMRTÍ 29.11.1966
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Souřadnice: N49°8'52.38'' E16°40'9.79''
Pomník přidal: Petr Vacek

Hrob Josef Oujezdský

Autor: Petr Vacek, 08.05.2010
Umístění: Brno, Pratecká, Brno - Tuřany, hřbitov
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ
JOSEF
OUJEZDSKÝ
PRAPORČÍK V.V.
*14.9.1887
+4.7.1947

SLZA V OKU V SRDCI ŽAL
CO DRAHÉ BYLO NÁM OSUD VZAL.
VZPOMÍNÁME!
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Souřadnice: N49°8'49.85'' E16°40'17.4'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Petr Vacek