á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: archiv vets.cz

Plukovník in memoriam Leopold Šrom

* 8.9.1917 (Brno - Chrlice)
† 11.10.1968 (Praha - Ruzyně)

osobní číslo Z; L-384; RAF/787682, odveden 2.10.1939, Paříž, Francie svobodník dsl. čs.

Leopold Šrom se narodil 8. září 1917 v Chrlicích u Brna. Vyučil se radiomechanikem. Toužil stát se pilotem, což se mu podařilo v rámci akce „Tisíc nových pilotů republice“, jejímž cílem bylo vycvičit potřebnou zálohu pro československé vojenské letectvo. Leopold Šrom složil pilotní zkoušku 1.10.1936 a stal se držitelem průkazu pro piloty sportovních a turistických letadel. Díky němu byl později, při vojenském odvodu, zařazen k technické letce Leteckého pluku 5 v Brně, kde také absolvoval základní pilotní výcvik, stíhací výcvik pak u Leteckého pluku 4 na letišti Kbely a zdokonalovací výcvik ve Vojenském leteckém učilišti v Prostějově. Na konci roku 1938 byl přidělen k Leteckému pluku 3 ve Spišské Nové Vsi na Slovensku, kde ho v březnu 1939 zastihla zpráva o rozpadu Československa a následné okupaci zbytku republiky německou armádou.
Odešel do Polska, kde zažil rozčarování v podobě nezájmu polských státních a vojenských orgánů o vznik československé jednotky na jejich území. Většina bývalých vojáků tak musela využít nabídky Francie na službu v Cizinecké legii s dodatkem o uvolnění z tohoto závazku v případě vypuknutí války.
Dne 25.7.1939 opustil tábor Malé Bronovice, ve kterém byli soustřeďováni českoslovenští vlastenci, a ve stejný den odplul z Gdyně do Francie. Po absolvování zdravotních prohlídek a dalších formalit spojených se službou v legii byl 26.8.1939, společně s dalšími, přepraven na africký kontinent do alžírského Sidi-bel-Abbes. 1.9.1939 vpadla německá armáda na polské území a v Evropě se rozhořel válečný konflikt. Leopold Šrom odešel z Cizinecké legie 1.11.1939 a společně s dalšími československými vojáky byl lodním transportem přepraven do Francie. Tam měl absolvovat přeškolení na francouzskou leteckou techniku. Výcvik probíhal pomalu a ještě před jeho ukončením zahájil v květnu 1940 wehrmacht za vydatné podpory luftwaffe rozsáhlý útok na Francii, kteráo 6 týdnů později kapitulovala a Leopold Šrom odjel lodí do Anglie, které šlo o existenci a letce vítala. Byl přijat do RAF, seznámil se s jejich technikou a byl koncem listopadu 1940 přidělen k bojové jednotce. Svoji službu zahájil v britské hodnosti sergeant u 245. stíhací perutě, která byla dislokována poblíž Belfastu v Severním Irsku. Již 29.5.1941 si připsal první vzdušné vítězství, když se podílel na zničení německého bombardéru. Na začátku července 1941 byl přemístěn k 310. čs. stíhací peruti, která vyměnila dosluhující letouny Hawker Hurricane za Supermarine Spitfire a v květnu 1942 se stala součástí čs. stíhacího křídla. 310. peruť se zapojila naplno do letecké spojenecké ofenzívy a Leopold Šrom si připsal další vítězství, na konci července 1942 měl na svém kontě pět úspěšných duelů s letouny protivníka. V druhé polovině roku 1943 se příslušníci čs. stíhacích perutí dozvěděli o záměru vytvořit jednotku, která by se zapojila do bojů na východní frontě, Leopold Šrom se také přihlásil. Splnil náročné požadavky, a tak se ocitl mezi jedenadvaceti vybranými letci. V únoru ukončil svoje působení v RAF a společně se skupinou se vydal do Sovětského svazu.
Tam českoslovenští piloti v květnu 1944 absolvovali přeškolení na sovětský stíhací letoun Lavočkin La-5FN. Jednotka dostala název 1. československý samostatný stíhací letecký pluk a vyzbrojena Lavočkiny byla vyslána na pomoc Slovenskému národnímu povstání, které vypuklo na konci srpna 1944. Ve velmi složitých podmínkách stíhací jednotka dosáhla řady úspěchů jak při útocích na pozemní cíle, tak i ve vzdušných soubojích. Leopold Šrom se stal nejúspěšnějším příslušníkem jednotky, když ze šesti soubojů s piloty luftwaffe vyšel jako vítěz. V říjnu 1944 museli příslušníci 1. stíhacího pluku opustit Slovensko a přesunout se na území osvobozené Rudou armádou. Československá jednotka byla reorganizována na leteckou divizi a poručík Leopold Šrom byl jmenován velitelem 2. perutě 1. stíhacího pluku. S touto jednotkou zasáhl v dubnu 1945 do bojů o Ostravu. I v tomto období patřil k nejaktivnějším pilotům.
Po skončení války pracoval jako přejímací pilot, který zkoušel nové a opravené letouny pro československé vojenské letectvo. Rovněž testoval letouny ve Vědeckém leteckém ústavu. V roce 1948 se však komunisté začali bývalé příslušníky RAF vytěsňovat z armády. V říjnu 1948 se oženil a ve stejném měsíci byl povýšen do hodnosti štábního kapitána. Přesto ani on neměl být ušetřen politických čistek v armádě. Na konci roku 1948 byl zatčen a držen ve vazbě. Po propuštění se na krátký čas vrátil k létání, ale poté byl z armády definitivně vyhozen.
Po částečné rehabilitaci v šedesátých letech byl povýšen na majora letectva v záloze a v květnu 1965 na podplukovníka. Jednou z forem náprav nedávných křivd byla i nabídka na zaměstnání u Československých aerolinií a tak po příslušných opatřeních v r. 1966 usedl na místo druhého pilota v dopravním letounu Avia Av-14. S tímto strojem létal na vnitrostátních i mezinárodních linkách. Jeho služba u ČSA však neměla dlouhého trvání. Ukončila ji 11.10.1968 letecká havárie letounu OK-MCJ, který se zřítil několik minut po startu z ruzyňského letiště a v jeho troskách našla smrt tříčlenná osádka a osm pasažérů.
Velitelství letectva a protivzdušné obrany na základě morální a politické rehabilitace 17.6.1991 povýšilo Leopolda Šroma do hodnosti plukovníka ve výslužbě in memoriam a byl vyznamenán řadou vyznamenání.

Zdroje (mimo informací z desek):
Petr Vacek
databáze VÚA Praha; M. Kopecký, T. Jambor, V. Kolesa „Leopold Šrom – stíhací eso na západní a východní frontě“ V. Kolesa Zlín 2008
http://www.acr.army.cz/historie/seznam-prislusniku-ceskoslovenskeho-letectva-v-raf-1940-1945-494/
http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase

VPM:
hrob - Brno, okres Brno - město
pomník - Brno, okres Brno - město


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.