Prostějov

Barákova, Brněnská, Filipcovo náměstí, Fügnerova, Husovo náměstí, Hybešova, Janáčkova, Kollárova, Komenského, Letecká, nám. Spojenců, náměstí Edmunda Husserla, náměstí Padlých hrdinů, náměstí Spojenců, náměstí T.G. Masaryka, Palackého, Sádky, Sladkovského, Svatoplukova, Vrahovická, Žižkovo náměstí

Hrob Rudolf a Karel Paulerovi

  • + o skupině VPM (PV, Prostějov, hřbitov)
Autor: Svatopluk Kučera, 24.09.2012
Umístění: Prostějov, Brněnská, hřbitov
Nápis:
RODINA PAULEROVA

RUDOLF štáb.kapitán *1897 +1939
KAREL major *1895 +1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Svatopluk Kučera

Hrob Leopold Hamala

  • + o skupině VPM (PV, Prostějov, hřbitov)
Autor: Svatopluk Kučera, 28.10.2012
Umístění: Prostějov, Brněnská, hřbitov
Nápis:
RODINA HAMALOVA
* Leopold 29.10.1900 + 12.4.1987

LÁSKA SMRTÍ NEKONČÍ
PARTYZÁNI
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Svatopluk Kučera

Hrob Václa Máčala

  • + o skupině VPM (PV, Prostějov, hřbitov)
Autor: Svatopluk Kučera, 28.10.2012
Umístění: Prostějov, Brněnská, hřbitov
Nápis:
VÁCLAV MÁČALA
1931 - 1992
Poznámka:

pplk. Václav Máčala, byl spolupracovníkem autora příspěvku


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Svatopluk Kučera

Hrob Jan Novotný

  • + o skupině VPM (PV, Prostějov, hřbitov)
Autor: Svatopluk Kučera, 28.10.2012
Umístění: Prostějov, Brněnská, hřbitov
Nápis:
MUDr.JAN NOVOTNÝ
PLUKOVNÍK ZDRAV.V.V.

*1.5.1891 +10.6.1952

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Svatopluk Kučera

Hrob Vilém Sacher

  • + o skupině VPM (PV, Prostějov, hřbitov)
Autor: Ervín Silný, 20.08.2006
Umístění: Prostějov, Brněnská, hřbitov
Nápis:
VILÉM SACHER
GENERÁLPORUČÍK
*17.2.1907 +14.8.1987
Poznámka:

Vilém Sacher nastoupil do VA Hranice v roce 1925 a v roce 1927 školu ukončil jako poručík dělostřelectva. Následně sloužil na různých funkcích u dělostřelectva. Po okupaci ČSR odešel do zahraničního odboje, kde sloužil jako příslušník štábu dělostřelectva 1. Čs. divize ve Francii, zpravodajský důstojník 1. Čs. smíšené brigády ve Velké Británii, náčelník štábu 2. Čs. samostatné paradesantní brigády v SSSR a velitel dělostřelectva 3. Čs. samostatné brigády v SSSR. Po osvobození vlastní v prosinci 1945 nastoupil na Vyšší akademii generálního štábu K. J. Vorošilova v Moskvě, kterou ukončil v roce 1947. Poté sloužil na MNO, velel 5. dělostřelecké divizi v Kolíně. Zasloužil se i o rozvoj armádní tělovýchovy jak při Sokolském sletu v roce 1948 tak i při zakládání Armádního tělovýchovného klubu ( později Dukla ). V roce 1951 byl jako politicky nespolehlivý propuštěn z armády a následně vystěhován z Prahy. Rehabilitován byl v roce 1966 ( včetně vrácení hodnosti ), ale odsouzení invaze v roce 1968 jej opět odsunulo v nemilost. Jeho knihy nemohly vycházet, podepsal Chartu 77 za což byl následně opět degradován an vojína a přišel o všechna vyznamenání. 15.1.1990 mu byla posmrtně navrácena hodnost generálporučíka.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ervín Silný

Hrob Arnošt Hošek

  • + o skupině VPM (PV, Prostějov, hřbitov)
Autor: Svatopluk Kučera, 21.10.2008
Umístění: Prostějov, Brněnská, městský hřbitov
Nápis:
ARNOŠT HOŠEK
KAPITÁN - PILOT
*18.2.1932 TRAGICKY ZAHYNUL 27.3.1961

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Svatopluk Kučera

Hrob Josef Holoubek

  • + o skupině VPM (PV, Prostějov, hřbitov)
Autor: Svatopluk Kučera, 31.10.2008
Umístění: Prostějov, Brněnská, městský hřbitov
Nápis:
POLNÍ POZ. LETEC
PORUČÍK

JOSEF HOLOUBEK
LET.PLUK Č.1

*12.2.1904 TRAGICKY SKONAL
23.8.1926
Poznámka:

Pozorovatel por. Josef Holoubek a pilot Michal Kopačík zahynuli dne 23.8.1926 při letecké nehodě u Svin u Veselí nad Lužnicí.

Ve večerním vydání novin Pozor vyšel dne 26.8.1926 o nehodě tento článek: V jižních Čechách konají se právě divisní manévry, při nichž, bohužel, došlo v pondělí 23. t. m. k velikému neštěstí, jež vyžádalo si životy dvou vojínů – letců. Toho dne při cvičení jednotek 10. pěší brigády v prostoru Veselí – Mezimostí – Jinín spolupůsobilo též dvoumístné letadlo A 12-32 letec. detachementu 1. leteckého pluku, umístěného po dobu závěrečných cvičení u 5. pěší divise v Jindř. Hradci. Letadlo, konající při cvičení úlohu letouna pěchoty, manévrovalo po celou dobu cvičení bezvadně, až pojednou po 10. hod. dopol. bylo asi ve výši 300 metrů v ostré zatáčce strženo prudkým nárazem větru po křídle do vývrtky, ze které nemohlo býti pilotem více vyrovnáno a zřítilo se na pole u obce Svinů (okr. Veselí nad Luž.) a ihned po pádu se vzňalo a úplně shořelo. Oba letci přišli při tom o život. Polní pilot četař-aspirant Michal Kojsačík (správně Kopačík) uhořel na uhel, kdežto poručík-pozorovatel pilot (rodák z Prostějova), který byl při pádu letadla vymrštěn do vzdálenosti 12 metrů, se zabil. Roztříštěna mu lebka a zpřeráženy mu údy. Neštěstí vyvolalo v celém okolí velké vzrušení.Další na stránkách Wikipedie; Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován
Pomník přidal: Svatopluk Kučera

Hrob Zdeněk Ťok

  • + o skupině VPM (PV, Prostějov, hřbitov)
Autor: Svatopluk Kučera, 31.10.2008
Umístění: Prostějov, Brněnská, městský hřbitov
Nápis:
Výšiny modravé
měl jsem vás tolik rád...

ZDENĚK ŤOK
rotmistr polní pilot letec
narozen 12.9.1908 zemřel tragicky 3.6.1935

Odešel mlád po 9. letech těžké letecké služby,
kterou tak vášnivě vykonával
Poznámka:

Polní pilot letec rtm. Zdeněk Ťok od VLU zemřel 3.6.1935 následkem úrazu, utrpěného při havárii na Hanáckém leteckém dnu. Při akrobacii nevybral vývrtku, dopad na poli blízko letiště. Dle knihy Létání a letiště v Hradci Králové, str. 84 (zde je i jeho foto), dle publikace Olomoucké letiště v Neředíně a článku v novinách Pozor ze dne 3.6.1935 (zde je však uvedeno, že zemřel již 2.6.1935 večer). Zpráva o jeho smrti 3.6.1935 následkem úrazu při výkonu letecké služby je ve Věstníku MNO – část osobní, 1935 str. 183.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Svatopluk Kučera
Doplnění informací: M. Lašťovka

Hrob Jaroslav Hubený

  • + o skupině VPM (PV, Prostějov, hřbitov)
Autor: Svatopluk Kučera, 28.09.2013
Umístění: Prostějov, Brněnská, městský hřbitov
Nápis:
RODINA HUBENÝCH

JAROSLAV *7.7.1910 + při náletu 29.8.1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Svatopluk Kučera

Hrob Jindřich Prokop

  • + o skupině VPM (PV, Prostějov, hřbitov)
Autor: Svatopluk Kučera, 24.12.2008
Umístění: Prostějov, Brněnská, městský hřbitov
Nápis:
PŘÍSLUŠNÍCI ČS.LETECTVA V RAF

Plk. JINDŘICH PROKOP F/D 787039 310, 313 SGDN
* 16.7.1914 + 27.10.1998

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Svatopluk Kučera