Prostějov

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Svatopluk Kučera, 09.11.2012
Umístění: Prostějov, Fügnerova 4, sokolovna
Nápis:
1938 1945
VÁM - PADLÍ - ČEST !

FRANTIŠEK ADÁMEK 1945 V KASSELU
FERDINÁND BARTÁK 1942 V MATHAUSENU
PhDr.JOSEF ČERMÁK 1944 V KASSELU
OLDŘICH DOBROVOLNÝ 1942 V OSVĚTIMI
JUDR.FRANTIŠEK FOUKAL 1942 V OSVĚTIMI
ING.Dr.RAJMUND HRUBÝ 1942 V PRAZE
FRANTIŠEK JANĎOUREK 1942 V PROSTĚJOVĚ
FERDINAND JANČÍK 1945 V BAYREUTHU
ANTONÍN KROUPA 1942 V OSVĚTIMI
JAROSLAV KUBEŠ 1943 V OSVĚTIMI
BEDŘICH KUČA 1943 V DRÁŽĎANECH
BLAHOMÍR KUČA 1942 V DACHAU
FRANTIŠEK KUSÁK 1942 V MATHAUSENU
BOHUMÍR MARTÍNEK 1943 U MNICHOVA
ANASTÁTIE RŮŽÍČKOVÁ 1945 V RAVENSBRÜCKU
JAN RŮŽIČKA 1941 V HAMBURKU
JAN SEDLÁŘ 1943 V OSVÉTIMI
VOJTĚCH SVOTIL 1942 V LUDWIGSBURGU
JUC.ROSTISLAV STEINER 1946 V OLOMOUCI
BOHUSLAV TUŠEK 1944 VE FLOSSENBURGU
FRANTIŠEK VACULÍK 1945 V NĚMECKU

N E Z A P O M Í N E J M E,
ŽE TITO LIDSKÉ TVÁŘE BYLY BITY NĚMECKOU PĚSTÍ, TATO SRDCE VĚRNÁ
A SOKOLSKÁ, BYLA NĚMECKOU BOTOU POŠLAPÁNA, TYTO DUŠE BYLY NĚMECKOU
MSTOU PONÍŽENY AŽ DO PRACHU, TYTO ŽIVOTY BYLY NĚMECKÝMI KATY
UTRACENY ! ---- A TO PROTO, ŽE MILOVALI VLAST VÍC, NEŽLI SEBE !
Poznámka:

Věnováno členům Sokola, autorem pamětní desky je Jan Tříska.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7108-07525
Pomník přidal: Svatopluk Kučera