Prostějov

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO, 11.06.2014
Umístění: Prostějov, Komenského 10, ve vstupní hale základní školy
Nápis:
PAMÁTCE BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU
1939 - 1945
FRANT. JANĎOUREK ŘEDITEL
ZEMŘEL PO NÁVRATU Z VĚZENÍ
18.6.1942 V PROSTĚJOVĚ
ALOIS KRÁL ŘÍDÍCÍ UČITEL
UMUČEN 3.5.1945 V TEREZÍNĚ
NEZAPOMÍNEJME!
Poznámka:

Alois Král
- od r. 1915 učitel (od r. 1919 působil v Prostějově, naposled řídící učitel obecné dívčí v Prostějově, Husovo nám. č. 91);
- člen městského zastupitelstva v Prostějově;
- v době nacistické okupace se zapojil do odboje, patřil mezi organizátory ilegálních přechodů na Slovensko,
- poprvé zatčen 1.9.1939 v akci Albrecht der Erste, vězněn asi rok v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald,
- znovu zatčen 28.8.1944, zemřel v Terezíně


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7108-7526
Pomník přidal: Vlasta Kroupová
Příprava dat: Jiří Porteš