Prostějov

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ivo Rozehnal, 09.09.2014
Umístění: Prostějov, Kollárova 3, Gymnázium Jiřího Wolkera, umístěno při vstupním schodišti
Nápis:
CORPORA IUSTORUM IN PACE SEPULTA SUNT
ET NOMEN EORUM VIVIT IN GENERATIONEM
ET GENERATIONEM SIRACH 4.4,14
NA PAMĚŤ OBĚTÍ BOJŮ ZA SVOBODU NÁRODA
K 50.VÝROČÍ TRVÁNÍ ÚSTAVU V ČERVNU 1948

RUDOLF BĚLÍN *1888 V.K.ŠKRACH *1891 Ph.Dr. JAN UHER *1891 ALOIS ROLNÝ *1898 KAREL PÍREK *1900 JUDr. JOSEF SEKANINA *1904 JUDr. IVAN SEKANINA *1900 JUDr. VLADIMÍR PÍREK *1904 JUDr. JAN KRBEČEK *1905 ALBERT SCHÖN *? BEDŘICH SAMET *1912 JUDr. KURT BALLEK *1912 MUDr. BRUNO MANDL *1912 DAVID SCHAP *1915 KAREL SCHAP *1916 PRAVOSLAV KOVÁŘ *1918 JUC. ROSTISLAV STEINER *1918 JAN ZAČAL *1920 JAROSLAV BAUER *1923 MILAN VALACH *1925 MARIE GREIFOVÁ *1925 KATEŘINA ALTÁROVÁ *1925 JOSEF DOLEŽÁLEK *1907
Poznámka:

autor plastiky ak.sochař Jan Tříska


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7108-07531
Souřadnice: N49°28'25.2'' E17°07'06.6''
Pomník přidal: Ivo Rozehnal