Prostějov

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO, 16.06.2009
Umístění: Prostějov, náměstí Spojenců 13, bývalý berní úřad, na podestě schodiště
Nápis:
VZPOMÍNÁME

DOLEŽÁLEK JOSEF 1943
FABIC VILIBALD 1942
HEGER JOSEF 1942
KAPLÁNEK JOSEF 1940
KRÁL FRANTIŠEK 1942
KREJDL LADISLAV 1942
SEDLÁŘ JAN 1942

ČEST PAMÁTCE
ZAMĚSTNANCŮ BERNÍHO ÚŘADU V PROSTEJOVĚ,
KTEŘÍ ZAHYNULI JAKO OBĚTI FAŠISMU
1939 -1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7108-7493
Pomník přidal: Vlasta Kroupová
Příprava dat: Jiří Porteš