Martin

Hrob Ferdinand Čatloš

Autor: Kamil Pánik, 23.10.2007
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok F hrob 398
Nápis:
GENERÁL
FERDINAND ČATLOŠ
1895 – 1972

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Janko Jesenský

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, národný cintorín, blok A, v prednom pravom rohu
Nápis:
RODINA JESENSKÝCH
JANKO JESENSKÝ
Poznámka:

Janko Jesenský (30.12.1874 Martin – 27.12.1945 Bratislava, poch. v Martine) – spisovateľ, právnik, národný umelec. Od roku 1914 vojak rak.-uh. armády, od 1915 v ruskom zajatí, 1916 príslušník čs. légií, redaktor Čechoslovana vo Voroneži a v Kyjeve, člen informačného a propagačného odboru Odbočky čes.-slov. Národnej rady v Rusku, 1917 redaktor Slov. hlasov v Petrohrade. Ako dôstojník sa zúčastnil na anabáze čs. légií na Sibíri. V období 2. svetovej vojny podporil ilegálne protifašistické hnutie, za čo ho úrady perzekvovali.
Zdroj: Slovenský biografický slovník. Martin 1987


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Francisci

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, na začiatku bloku A
Nápis:
JÁN FRANCISCI
*1. VI. 1822 †7. III. 1905
ВѢЧНАЯ ПАМЯТЬ
Poznámka:

Z životopisu: "...V roku 1848 s Š. M. Daxnerom a M. Bakulinym organizoval národné gardy. Bol odsúdený do väzenia (väznený v Plešivci a v Pešti) a po prepustení sa stal kapitánom slovenského dobrovoľníckeho oddielu. ..." (podrobnosti viď http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Francisci-Rimavsk%C3%BD )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Mikuláš Štefan Ferienčík

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, v prednej časti bloku A
Nápis:
MIKULÁŠOVI ŠT.
FERIENČÍK - OVI
*30./7.1825
†3./3. 1881
Vďační Slováci.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Marko Daxner

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, predná časť bloku A
Nápis:
ŠTEFAN MARKO
DAXNER
nar. 22. dec. 1822.
zomr. 11. apr. 1891.

Po živote činov plodnom
Hospodin daj mu
večné oslávenie
a slavnú pamäť!

„Bojom za pravdu
a čestnou prácou
silneje národ.“

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Lettrich

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A, hrob č. 214
Nápis:
Jozef Lettrich
predseda
SNR
1905 - 1969
Poznámka:

Jozef Lettrich (Diviaky 17.6.1905 – New York 1969) bol odporcom politického režimu Slovenskej republiky a stal sa jedným z najvýznamnejších predstaviteľov odboja a bol aj väznený. V roku 1943 spolu s J. Ursínym a M. Joskom podpísal s predstaviteľmi KSS Vianočnú dohodu, ktorá formulovala ciele národnooslobodzovacieho hnutia. Zastával funkciu jedného z dvoch neoficiálnych tajomníkov Slovenskej národnej rady, udržiaval kontakty s jej vojenským ústredím a zúčastnil sa na prípravách ozbrojeného boja. Po vypuknutí SNP sa stal členom Predsedníctva Slovenskej národnej rady, v ktorej vykonával funkciu povereníka pre školstvo a osvetu. Po skončení vojny sa stal predsedom SNR a túto funkciu vykonával až do februára 1948. Krátko po nástupe totalitného režimu emigroval do USA. Zomrel v New Yorku a pochovaný bol na československom cintoríne v Chicagu. V roku 1990 bola jeho urna uložená v Martine.
Zdroj: Ďuriška Z.: Národný cintorín v Martine. Martin 2007


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ivan Stodola

Autor: Kamil Pánik, 23.10.2007
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A, vzadu
Nápis:
Ivan Stodola

národný umelec
Doc. MUDr. IVAN STODOLA
dramatik
1888 - 1977
Poznámka:

Ivan Stodola (10.3.1888 Liptovský Mikuláš - 26.3.1977 Piešťany) spisovateľ, dramatik, lekár, národný umelec. Po promócii na lekárskej fakulte si v roku 1914 otvoril súkromnú lekársku prax v Liptovskom Mikuláši, no zakrátko vypukla prvá svetová vojna a musel narukovať. Po návrate pracoval na úseku verejného zdravotníctva. V roku 1951 ho zatkli a v zinscenovanom procese odsúdili na 8 rokov väzenia, z výkonu ktorého ho na základe prezidentskej amnestie prepustili v roku 1953. Posledný úsek života strávil v Piešťanoch. Jeho urna bola pôvodne uložená v rodinnej hrobke na cintoríne pri Kozej bráne v Bratislave, v roku 1989 bola prevezená na Národný cintorín v Martine.
(zdroj: Ďuriška Z..: Národný cintorín v Martine. Martin 2007)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Július Barč-Ivan

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A
Nápis:
JÚLIUS BARČ-IVAN
dramatický spisovateľ, 1909 - 1953

sign. FR. ŠTEFUNKO
1957
Poznámka:

Július Barč-Ivan (1.6.1904 Krompachy - 25.12.1953 Martin) dramatik, prozaik, publicista, od roku 1942 zamestnanec Matice slovenskej v Martine. Účastník Slovenského národného povstania, 31.8.- 8.9.1944 šéfredaktor Národných novín, orgánu Revolučného ONV v Martine, v septembri - októbri ich redaktor v Banskej Bystrici. Po zatlačení povstalcov do hôr sa skrýval v klenovských vrchoch.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)

Autorom náhrobníka je sochár Fraňo Štefunko.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Palkovič

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín blok C
Nápis:
JÁN PALKOVIČ
ARCHITEKT A STAVITEĽ
*4./XI.1892 †28./IV.1931
Poznámka:

Ján Palkovič (4.11.1892 Liptovský Peter - 28.4.1931 Martin) architekt a staviteľ. V rokoch 1914 - 1918 bojoval v hodnosti poručíka rakúsko-uhorskej armády na ruskom a talianskom fronte. Autorom reliéfu je Vilém Anýž.
(zdroj: Ďuriška Z.: Národný cintorín v Martine. Martin 2007.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ivan Vladimír Roy

Autor: Ladislav Barabás, 10.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín blok A
Nápis:
Ing. IVAN ROY 1922 - 1987
Poznámka:

Ivan Vladimír Roy (14.12.1922 Púchov - 13.8.1987 Stará Ľubovňa, poch. Martin) diplomat, vysokoškolský učiteľ, prekladateľ. Účastník Slovenského národného povstania, od septembra do októbra 1944 redaktor Úradu propagandy Slovenskej národnej rady v Banskej Bystrici, od novembra žil v ilegalite v Žiline, Bratislave a Piešťanoch. V roku 1945 prijatý V. Clementisom do služieb Ministerstva zahraničných vecí, v rokoch 1952-54 v súvislosti s procesmi s tzv. buržoáznymi nacionalistami perzekvovaný, v roku 1954 rehabilitovaný.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás