á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: Ladislav Barabás

Jozef Lettrich

* 17.6.1905 (Diviaky)
† 29.11.1969 (New York)

Bol odporcom politického režimu Slovenskej republiky a stal sa jedným z najvýznamnejších predstaviteľov odboja a bol aj väznený. V roku 1943 spolu s J. Ursínym a M. Joskom podpísal s predstaviteľmi KSS Vianočnú dohodu, ktorá formulovala ciele národnooslobodzovacieho hnutia. Zastával funkciu jedného z dvoch neoficiálnych tajomníkov Slovenskej národnej rady, udržiaval kontakty s jej vojenským ústredím a zúčastnil sa na prípravách ozbrojeného boja. Po vypuknutí SNP sa stal členom Predsedníctva Slovenskej národnej rady, v ktorej vykonával funkciu povereníka pre školstvo a osvetu. Po skončení vojny sa stal predsedom SNR a túto funkciu vykonával až do februára 1948. Krátko po nástupe totalitného režimu emigroval do USA. Zomrel v New Yorku a pochovaný bol na československom cintoríne v Chicagu. V roku 1990 bola jeho urna uložená v Martine.

Zdroje (mimo informací z desek):
Ďuriška Z.: Národný cintorín v Martine. Martin 2007

VPM:
hrob - Martin, stát Slovenská republika
pamětní deska - Turčianske Teplice, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.