Martin

Pamětní deska Deklarace Slovenského národa

Autor: Ing. František Jedlička, 12.04.2014
Umístění: Martin, Milana Rastislava Štefanika, kraj čela budovy Slovenské spořitelny
Nápis:
V TEJTO BUDOVE
PRIJALA SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA
TRIDSIATEHO OKTÓBRA ROKU 1918
DEKLARÁCIU
SLOVENSKÉHO NÁRODA
KTOROU
SLOVÁCI VYJADRILI SÚHLAS S VYTVO-
RENÍM ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

EUROPA NOSTRA
PAN-EUROPEAN FEDERATION FOR HERITAGE
HERITAGE AWARD
FOR THE COMPREHENSIVE ARCHITECTURAL RESTORATION AND RECREATION OF THE SPIRIT
OF AN IMPORTANT PLACE IN SLOVAK NATIONAL CULTURAL AND POLITICAL HISTORY
UDELUJE CENU
ZA KOMPLEXNÚ ARCHITEKTONICKÚ REKONŠTRUKCIU OBJEKTU A OBNOVU VÝZNAMNÉHO
MIESTA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ, KULTÚRNEJ A POLITICKEJ HISTÓRIE.
ZREKONŠTRUOVALA SLOVENSKÁ SPORITELŇA, A. S. - MÁJ 1998 – OKTÓBER 1999

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°3'51.29'' E18°55'17.79''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Milan Rastislav Štefánik

Autor: David Kosina, 25.06.2017
Umístění: Martin, Milana Rastislava Štefanika 1001/9, roh budovy Slovenské spořitelny
Nápis:
ULICA
M. R. ŠTEFÁNIKA
(1880 - 1919)
ASTRONÓM, POLITIK
A GENERÁL FRANCÚZSKEJ ARMÁDY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Ferdinand Čatloš

Autor: Kamil Pánik, 23.10.2007
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok F hrob 398
Nápis:
GENERÁL
FERDINAND ČATLOŠ
1895 – 1972

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Janko Jesenský

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, národný cintorín, blok A, v prednom pravom rohu
Nápis:
RODINA JESENSKÝCH
JANKO JESENSKÝ
Poznámka:

Janko Jesenský (30.12.1874 Martin – 27.12.1945 Bratislava, poch. v Martine) – spisovateľ, právnik, národný umelec. Od roku 1914 vojak rak.-uh. armády, od 1915 v ruskom zajatí, 1916 príslušník čs. légií, redaktor Čechoslovana vo Voroneži a v Kyjeve, člen informačného a propagačného odboru Odbočky čes.-slov. Národnej rady v Rusku, 1917 redaktor Slov. hlasov v Petrohrade. Ako dôstojník sa zúčastnil na anabáze čs. légií na Sibíri. V období 2. svetovej vojny podporil ilegálne protifašistické hnutie, za čo ho úrady perzekvovali.
Zdroj: Slovenský biografický slovník. Martin 1987


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Francisci

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, na začiatku bloku A
Nápis:
JÁN FRANCISCI
*1. VI. 1822 †7. III. 1905
ВѢЧНАЯ ПАМЯТЬ
Poznámka:

Z životopisu: "...V roku 1848 s Š. M. Daxnerom a M. Bakulinym organizoval národné gardy. Bol odsúdený do väzenia (väznený v Plešivci a v Pešti) a po prepustení sa stal kapitánom slovenského dobrovoľníckeho oddielu. ..." (podrobnosti viď http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Francisci-Rimavsk%C3%BD )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Mikuláš Štefan Ferienčík

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, v prednej časti bloku A
Nápis:
MIKULÁŠOVI ŠT.
FERIENČÍK - OVI
*30./7.1825
†3./3. 1881
Vďační Slováci.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Marko Daxner

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, predná časť bloku A
Nápis:
ŠTEFAN MARKO
DAXNER
nar. 22. dec. 1822.
zomr. 11. apr. 1891.

Po živote činov plodnom
Hospodin daj mu
večné oslávenie
a slavnú pamäť!

„Bojom za pravdu
a čestnou prácou
silneje národ.“

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Lettrich

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A, hrob č. 214
Nápis:
Jozef Lettrich
predseda
SNR
1905 - 1969
Poznámka:

Jozef Lettrich (Diviaky 17.6.1905 – New York 1969) bol odporcom politického režimu Slovenskej republiky a stal sa jedným z najvýznamnejších predstaviteľov odboja a bol aj väznený. V roku 1943 spolu s J. Ursínym a M. Joskom podpísal s predstaviteľmi KSS Vianočnú dohodu, ktorá formulovala ciele národnooslobodzovacieho hnutia. Zastával funkciu jedného z dvoch neoficiálnych tajomníkov Slovenskej národnej rady, udržiaval kontakty s jej vojenským ústredím a zúčastnil sa na prípravách ozbrojeného boja. Po vypuknutí SNP sa stal členom Predsedníctva Slovenskej národnej rady, v ktorej vykonával funkciu povereníka pre školstvo a osvetu. Po skončení vojny sa stal predsedom SNR a túto funkciu vykonával až do februára 1948. Krátko po nástupe totalitného režimu emigroval do USA. Zomrel v New Yorku a pochovaný bol na československom cintoríne v Chicagu. V roku 1990 bola jeho urna uložená v Martine.
Zdroj: Ďuriška Z.: Národný cintorín v Martine. Martin 2007


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ivan Stodola

Autor: Kamil Pánik, 23.10.2007
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A, vzadu
Nápis:
Ivan Stodola

národný umelec
Doc. MUDr. Ivan Stodola
dramatik
1888 - 1977
Poznámka:

Ivan Stodola (10.3.1888 Liptovský Mikuláš - 26.3.1977 Piešťany) spisovateľ, dramatik, lekár, národný umelec. Po promócii na lekárskej fakulte si v roku 1914 otvoril súkromnú lekársku prax v Liptovskom Mikuláši, no zakrátko vypukla prvá svetová vojna a musel narukovať. Po návrate pracoval na úseku verejného zdravotníctva. V roku 1951 ho zatkli a v zinscenovanom procese odsúdili na 8 rokov väzenia, z výkonu ktorého ho na základe prezidentskej amnestie prepustili v roku 1953. Posledný úsek života strávil v Piešťanoch. Jeho urna bola pôvodne uložená v rodinnej hrobke na cintoríne pri Kozej bráne v Bratislave, v roku 1989 bola prevezená na Národný cintorín v Martine.
(zdroj: Ďuriška Z..: Národný cintorín v Martine. Martin 2007)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Július Barč-Ivan

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A
Nápis:
JÚLIUS BARČ-IVAN
dramatický spisovateľ, 1909 - 1953

sign. FR. ŠTEFUNKO
1957
Poznámka:

Július Barč-Ivan (1.6.1904 Krompachy - 25.12.1953 Martin) dramatik, prozaik, publicista, od roku 1942 zamestnanec Matice slovenskej v Martine. Účastník Slovenského národného povstania, 31.8.- 8.9.1944 šéfredaktor Národných novín, orgánu Revolučného ONV v Martine, v septembri - októbri ich redaktor v Banskej Bystrici. Po zatlačení povstalcov do hôr sa skrýval v klenovských vrchoch.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)

Autorom náhrobníka je sochár Fraňo Štefunko.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás