Martin

29. augusta, Bernolákova, Daxnerova, Jána Bohdana Hroboňa, Jilemnického, Malá hora, Memorandové námestie, Milana Rastislava Štefanika, Sklabinská, Škultétyho

Hrob Mária Bellová

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A
Nápis:
Na Bohu spočíva
moja spása. ŽALM 23. v. 8

MUDr. MÁRIA BELLOVÁ
prvá slovenská lekárka
1885 - 1973
Poznámka:

Mária Bellová (10.11.1885 Liptovský Peter – 20.11.1973 Príbovce, poch. v Martine) lekárka, nositeľka Radu práce. Počas prvej svetovej vojny (1914-18) pôsobila ako vojenská lekárka v Târgu Mureş v Sedmohradsku.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vladimír Ladislav Hurban

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A
Nápis:
VLADIM(Í)R
(H)URBAN
*18(8)3
+(1)949
Poznámka:

Vladimír Ladislav Hurban (4.4.1883 Martin – 26.10.1949 Praha, poch. v Martine) spisovateľ, prekladateľ, vojak a diplomat. V rokoch 1909-14 bol prof. vojenského ústavu a tlmočník ruskej armády vo Varšave, 1914-16 dobrovoľník ruskej armády v I. svetovej vojne, od roku 1916 pracoval v čsl. odbojovom hnutí v Petrohrade, 1917 príslušník československých légií. V rokoch 1918-23 plukovník., čsl. vojenský atašé v USA, 1924-30 vyslanec v Káhire, 1930-36 veľvyslanec vo Švédsku, Nórsku a Litve, 1937-46 v USA, kde viedol celý čsl. protifašistický odboj na americkej pôde a zúčastnil sa zakladania OSN. Vyznamenaný veľkokrížom egyptského radu Nílu, litovského radu Gediminia, Radom švédskeho veľkokríža, Radom SNP I. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Július Chorváth

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A
Nápis:
RODINA
PROF. DR. CHORVÁTHA

UNIVERZITNÝ PROFESOR
JUDR. JÚLIUS CHORVÁTH DRSc
1906 – 1991
Poznámka:

Július Chorváth (22.5.1906 Rakša-Nedozor – 26.5.1991 Bratislava, poch. Martin) právnik, ekonóm. Aktívne sa zapojil do protifašistického odboja a po vypuknutí Slovenského národného povstania sa stal vedúcim legislatívy pri Predsedníctve SNR a predsedom vojenského súdu v Banskej Bystrici.
(zdroj: Ďuriška Z..: Národný cintorín v Martine. Martin 2007)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Gorazd Zvonický

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, sektor A
Nápis:
Salezián
Gorazd
Zvonický
1913 – 1995

kňaz
básnik
a pedagóg

Ja som vzkriesenie
a život
Jn 11, 25.
Poznámka:

Gorazd Zvonickv (pôv. Andrej Šándor) (29.6.1913 Močarany – 27.7.1995 Rím, Taliansko) slovenský básnik, katolícky kňaz, salezián. Za saleziánskeho kňaza bol vysvätený 29.6.1948. V noci z 13. na 14. apríla 1950 sa po zatknutí dostal do izolačného tábora pre duchovných v Podolínci. Tu so stovkami iných rehoľníkov strávil niekoľko tvrdých mesiacov. V auguste sa mu podarilo z tábora utiecť a 22.10.1950 prešiel hranice cez rieku Moravu. Po krátkom pobyte v Taliansku odišiel do Argentíny. Do Európy sa vrátil v roku 1963 a pracoval v Slovenskom ústave svv. Cyrila a Metoda v Ríme, kde i zomrel. Jeho ostatky boli 29.6.1966 uložené na Národnom cintoríne v Martine.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Frko

Autor: Ladislav Barabás, 30.08.2018
Umístění: Martin, Sklabinská, cintorín, kolumbárium
Nápis:
ŠTEFAN
FRKO
*1941 +2000

ODPOČÍVAJ V POKOJI.
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°3'32.9'' E18°55'42.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Ivan Lilge Lysecký

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A
Nápis:
IN MEMORIAM
IVAN LILGE LYSECKÝ
*24.12.1886
ZAHYNUL V BESSÁRABII 23.3.1918

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Janko Kráľ

Autor: Ladislav Barabás, 10.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A
Nápis:
JANKO KRÁĽ
1822 - 1876
Poznámka:

Janko Kráľ (24.4.1822 Liptovský Mikuláš - 23.5.1876 Zlaté Moravce) často označovaný ako básnik-burlivák, bol slovenský národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu a jeden z najvýznamnejších a najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie. V roku 1848 po prvých impulzoch revolúcie burcoval poddaný ľud do povstania proti feudálom. Ľudové povstanie, ktoré vyvolal bolo potlačené v marci 1848, po jeho chytení a mučení ho spolu s J. Rotaridesom odviedli do väzenia v Šahách, neskôr až do januára 1849 v Pešti, kde ho odsúdili na smrť. Údajne na zásah bána J. Jelačiča ho po 10 mesiacoch väzenia prepustili na slobodu. V marci 1849 bol v Liptovskom Mikuláši,
kde velil dobrovoľníkom a národnej garde. V septembri 1849 sa znovu zúčastnil revolučných bojov v Krupine ako kapitán slovenských dobrovoľníkov. Po skončení revolúcie pôsobil v štátnej službe na rôznych miestach, naposledy v Zlatých Moravciach, kde i zomrel v chudobe. Jeho hrob nebol riadne označený a na presné miesto sa zabudlo. V roku 1940 sa z iniciatívy Matice slovenskej pokúsili jeho ostatky exhumovať. Nájdená kostra bola prevezená na Národný cintorín do Martina. Viacerí bádatelia však pochybujú, že išlo skutočne o telo Janka Kráľa.
(zdroj: Wikipédia)
Autormi náhrobníka sú Alexander Ilečko a Peter Peressényi.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf rodiny Lőwyovej

Autor: Ladislav Barabás, 30.08.2018
Umístění: Martin, Sklabinská, cintorín
Nápis:
IN MEMORIAM:
IRÉNE LUSTIGOVÁ-LŐWYOVÁ
1884 – 1944
KORNÉL LŐWY
1884 – 1942
ELENA LŐWYOVÁ-KOHAYOVÁ
1890 – 1942
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°3'35.2'' E18°55'36.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf rodiny Büchlerovej

Autor: Ladislav Barabás, 30.08.2018
Umístění: Martin, Sklabinská, cintorín
Nápis:
IN MEMORIAM
EUGEN BÜCHLER
1888 – 1942
MAXIMILIAN BÜCHLER
DEZIDER BÜCHLER
1905 -1942
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°3'35.2'' E18°55'36.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska SNP a Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 12.04.2014
Umístění: Martin, Škultétyho, budova Matice Slovenské
Nápis:
Z TEJTO BUDOVY
MATICE SLOVENSKEJ OD ROKU 1943
VYSIELAL SLOVENSKÝ ROZHLAS
PRE PROTIFAŠISTICKÉ RELÁCIE BOL V APRÍLI 1944 ZAKÁZANÝ
MATIČNÉ VYSIELANIA PATRILI K PRÍPRAVÁM ROZHLASU NA POVSTA-
LECKE VYSIELANIA SLOBODNÉHO VYSIELAČA V BANSKEJ BYSTRICI
DVAJA SPOLUPRACOVNÍCI Z MARTINSKÉHO ROZHLASU
EDO BULLA A IVAN ĎURIČKA
ZAHYNULI AKO BOJOVNÍCI SNP

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°4'6.45'' E18°55'23.85''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička