Martin

Pomník Memorandu národa Slovenského

Autor: Ing. František Jedlička, 12.04.2014
Umístění: Martin, Memorandové námestie, fasáda domu proti kostelu
Nápis:
Na tomto námestí sa 6. a 7. júna 1861 konalo slovenské národné zhromaždenie, ktoré v zastúpení všetkých Slovákov prijalo
MEMORANDUM
NÁRODA SLOVENSKÉHO
adresované vysokému snemu krajiny uhorskej s vyjadrením vôle Slovákov uplatniť národnú svojbytnosť a slobodný rozvoj slovenského národného života.
VĎAČNÍ SLOVÁCI 1991.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°4'3.95'' E18°55'20.57''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Jozef Bučko

Autor: Ing. František Jedlička, 12.04.2014
Umístění: Martin, Memorandové námestie, levý bok budovy Evanjelický sborový dom
Nápis:
HORLIVÉMU KŇAZOVI, VERNÉMU SVEDKOVI BIŽIEMU
BUDOVATEĽOVI TOHOTO BOŽEJ SLUŽBE POSVÄTENÉHO SBOROVEHO DOMU
V KTOROM ZANECHAL SVOJEJ CÍRKVI VZACNU PAMIATKU,
MARTÝROVI, KTORÝ SA OBETOVAL ZA SLOBODU VLASTI
A ZAHYNUL JAKO VÁZEŇ V ABENSEE,
JOZEFOVI BUČKOVI
1907 – 1945
VĎAČNÝ EV. A. V. CIRKEVNY SBOR V TURČIANSKOM SVÄTOM MARTINE.
„…LEN KRISTA OSLÁVIM NA SVOJOM TELE,
UŽ ČI V ŽIVOTE A ČI V SMRTI.“
FILIP I. 20 B

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°4'4'' E18°55'21''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička