Martin

Hrob Belo Polla

Autor: Ladislav Barabás, 16.08.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, národný cintorín, blok A, hrob č. 210
Nápis:
PhDr.
BELO
POLLA
Dr.Sc.
*12.4.1917
+16.8.2000
archeológ
historik
a
matičný činovník

sign. cv.
Poznámka:

PhDr. Belo Polla Dr.Sc. (12.4.1917 Humenné – 16.8.2000 Bratislava, poch. v Martine) historik, archeológ a archivár. Komunistický režim ho v päťdesiatych rokoch nezákonne odsúdil na 18 mesiacov (trest mu zmenili na 8 mesiacov), krátko po prepustení na slobodu ho znova odsúdil na 10 mesiacov. Ako väzeň pracoval v Handlovských baniach.
(zdroj: https://www.databazeknih.cz/zivotopis/belo-polla-92438 )
Autorkou plakety na náhrobníku je sochárka Ľudmila Cvengrošová (signatúra cv.)


Souřadnice: N49°3'30.78'' E18°55'48.36'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ľudovít Holička

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A
Nápis:
ĽUDOVÍT
HOLIČKA

1905 – 1945

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ MU PANE
Poznámka:

Ľudovít Holička (14.9.1905 Šintava – 12.4.1945 pri Nimnici, okr. Púchov) – odbojár, notár. Po vypuknutí SNP sa stal členom Revolučného ONV v Martine, neskôr odišiel na povstalecké územie. Začiatkom apríla 1945 ho nemecké orgány na základe udania zatkli a pri Nimnici zastrelili. Vyznamenaný Čsl. Vojnovým krížom 1939 a Radom SNP 1. triedy in memoriam.
Autorom náhrobníka je sochár Fraňo Štefunko.
(zdroj: Ďuriška Z.: Národný cintorín v Martine Pomníky a osobnosti. Martin 2007.)


Souřadnice: N49°3'30.78'' E18°55'48.36'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Miloslav Schmidt

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A
Nápis:
MILOSLAV SCHMIDT
BUDOVATEĽ HASIČSTVA NA SLOVENSKU *2.II.1881 +8.V.1934

SVOJMU VELITEĽOVI HASIČSTVO NA SLOVENSKU
Poznámka:

Miloslav Schmidt (2.2.1881 Mošovce – 8.5.1934 Martin) organizátor hasičského hnutia. Ako politicky nespoľahlivý musel v roku 1914 narukovať do rakúsko-uhorskej armády. Domov sa vrátil až po skončení vojny.
Autorom náhrobníka je sochár Fraňo Štefunko.
(zdroj: Ďuriška Z.: Národný cintorín v Martine Pomníky a osobnosti. Martin 2007.)


Souřadnice: N49°3'30.78'' E18°55'48.36'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Daxner

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A
Nápis:
ING. ŠTEFAN DAXNER
*8.VIII.1888 +30.VII.1931

BUĎ VŮLE TVÁ.
Mat. 6.10.
Poznámka:

Štefan Daxner (8.8.1888 Tisovec – 30.7.1931 Martin) národný a hospodársky pracovník. V októbri a novembri 1918 v Martine ako veliteľ organizoval národnú gardu, potom ho pridelili k I. pluku slovenskej slobody do Prahy, kde pôsobil vo funkcii vojenského a politického radcu.
(zdroj: Ďuriška Z.: Národný cintorín v Martine Pomníky a osobnosti. Martin 2007.)


Souřadnice: N49°3'30.78'' E18°55'48.36'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viliam Ruttkay-Nedecký

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok B
Nápis:
VILIAM RUTTKAY-NEDECKÝ
AKADEMICKÝ MALIAR
PRVÝ RIADITEĽ OBLASTNEJ GALÉRIE V BANS. BYSTRICI
1892 - 1967
Poznámka:

Viliam Ruttkay-Nedecký (14.1.1892 Príbovce – 30.5.1967 Banská Bystrica, poch. v Martine) maliar. Od roku 1911 študoval na Akadémii výtvarných umení v Budapešti, po vypuknutí prvej svetovej vojny musel narukovať do armády. Štúdium ukončil až v roku 1919.
(zdroj: Ďuriška Z.: Národný cintorín v Martine Pomníky a osobnosti. Martin 2007.)


Souřadnice: N49°3'30.78'' E18°55'48.36'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Geryk

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A
Nápis:
Dolina, dolina, čo prejdem, to iná…

JÁN GERYK
ETNOGRAF
SPRÁVCA SLOV. NÁR. MÚZEA
V MARTINE

1882 – 1978
Poznámka:

Ján Geryk 29.12.1892 Záriečie – 5.6.1978 Martin) etnograf, múzejný pracovník. V roku 1918 sa ako vojak rakúsko-uhorskej armády zúčastnil na vzbure slovenských vojakov v Kragujevaci. Počas druhej svetovej vojny sa zapojil do peotifašistického odboja a SNP, bol členom revolučného Okresného Miestneho národného výboru v Martine. Vyznamenaný Radom SNP II. triedy. Autori náhrobníka: Rajmund Lauro, Jozef Pavle.
(zdroj: Ďuriška Z.: Národný cintorín v Martine Pomníky a osobnosti. Martin 2007.)


Souřadnice: N49°3'30.78'' E18°55'48.36'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vít Hejný a Naďa Hejná

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok B
Nápis:
VÍT
HEJNÝ
1904 – 1977

NAĎA
HEJNÁ
rod. PIETROVÁ
1906 – 1994
Poznámka:

Vít Hejný (6.6.1904 Litovel, ČR – 26.5.1977 Martin) učiteľ, kultúrny pracovník. Po roku 1938 vychovával deti v demokratickom a protifašistickom duchu, za čo ho príslušníci Hlinkovej gardy zatkli a vysťahovali na Moravu. V roku 1942 prešiel na obchodnú akadémiu do Nitry. Zapojil sa do protifašistického odboja a v hodnosti dôstojníka 1. čsl. armádneho zboru do SNP. Po potlačení povstania, kým sa ukrýval v horách ho v neprítomnosti odsúdili na trest smrti. Vyznamenaný Radom SNP II. triedy.
Naďa Hejná (6.10.1906 Martin – 7.2.1994 Štiavnička, poch. V Martine) herečka. Po vypuknutí SNP odišla do Banskej Bystrice, kde sa stala hlásateľkou Slobodného slovenského vysielača. Po potlačení povstania sa s deťmi ukrývala na Magurke a v Liptovskej Osade. V roku 1952 ju aj s rodinou komunistický režim počas „Akcie B“ vysťahoval do Bystričky.
(zdroj: Ďuriška Z.: Národný cintorín v Martine Pomníky a osobnosti. Martin 2007.)


Souřadnice: N49°3'30.78'' E18°55'48.36'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ivan a Fedor Thurzo

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok C
Nápis:
THURZO
Poznámka:

Ivan Thurzo (28.2.1882 Banská Bystrica-Radvaň – 1.9.1964 Martin) bankový úradník, redaktor.V roku 1915 musel narukovať do rakúsko-uhorskej armády. V roku 1918 patril k signatárom Martinskej deklarácie. Po roku 1939 ho pre odpor voči politickému režimu prenasledovali. Zapojil sa do občianskeho odboja a príprav SNP, po jeho vypuknutí stál pri konštituovaní Demokratickej strany. Vyznamenaný bol Radom SNP 1. triedy, ale po roku 1948 bol totalitným režimom opäť prenasledovaný.
Fedor Thurzo (8.9.1907 Námestovo – 1.6.1986 Trenčianske Teplice, poch. v Martine) právnik, verejný činiteľ. Po vypuknutí SNP sa stal členom Slovenskej národnej rady. Po roku 1948 ho z politických dôvodov odsúdili a uväznili. Prepustili ho až v roku 1956, neskôr bol rehabilitovaný.
Autorom náhrobníka je sochár Fraňo Šteefunko.
(zdroj: Ďuriška Z.: Národný cintorín v Martine Pomníky a osobnosti. Martin 2007.)


Souřadnice: N49°3'30.78'' E18°55'48.36'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Bodenek

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A
Nápis:
ZASLÚŽILÝ UMELEC
JÁN BODENEK
SPISOVATEĽ
*6.3.1911 +25.11.1985
Poznámka:

Ján Bodenek (6.3.1911 Vrútky – 20.11.1985 Banská Bystrica, poch. v Martine) spisovateľ. V období druhej svetovej vojny sa zapojil do odboja, bol členom revolučného Okresného i Miestneho národného výboru v Martine a kultúrnej komisie v Banskej Bystrici.
Autormi náhrobníka sú Alfonz Groma a Pavol Petráš st.
(zdroj: Ďuriška Z.: Národný cintorín v Martine Pomníky a osobnosti. Martin 2007.)
Údaj o dátume úmrtia sa líši v knihe Ďurišku (2007) a na náhrobníku.


Souřadnice: N49°3'30.78'' E18°55'48.36'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Otto a Mirko Škrovina

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok B.
Nápis:
OTTO ŠKROVINA
EV. A. V. FARÁR – SENIOR
1877 – 1939

JUDr. MIRKO ŠKROVINA
1909 – 1999

VÍTE, ŽE S MDLOBOU TĚLA KÁZAL JSEM VÁM EVANCELIUM
GALATSKÝM ? 13
Poznámka:

Otto Škrovina (18.11.1877 Brezno – 14.5.1939 Martin) národný a verejný pracovník. V roku 1918 člen Slovenskej národnej rady a signatár martinskej Deklarácie slovenského národa, ešte v novembri maďarskými gardistami uväznený.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)

Mirko Škrovina (16.11.1909 Martin – 16.7.1999 Bratislava, poch. v Martine) právnik. Od roku 1943 bol zapojený do odboja, v hodnosti nadporučíka Československej armády a vo funkcii poľného prokurátora sa zúčastnil SNP, 1.11.1944 bol na Prašivej zajatý, odvedený do Bratislavy a Nemecka a v apríli 1945 oslobodený americkou armádou. Vyznamenaný Čsl. voj. krížom 1939 a Čsl. voj. medailou Za zásluhy a ďalšie.
(zdroj: Ďuriška Z.: Národný cintorín v Martine Pomníky a osobnosti. Martin 2007.)


Souřadnice: N49°3'30.78'' E18°55'48.36'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás