Martin

Hrob Milan Hodža

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A
Nápis:
Milan Hodža

Dr. MILAN HODŽA
1878 - 1944
ČESKOSLOVENSKÝ
ŠTÁTNIK A POLITIK

LÁSKA NIKDY
NEPRESTÁVA
Poznámka:

Milan Hodža (1.2.1878 Sučany - 27.6.1944 Clearwater, USA, poch. Martin) politik, štátnik a novinár. V rokoch 1914-15 dôstojník rak.-uh. armády, 1915-16 šéf vojenského cenzúrneho úradu, 1916-18 redaktor rak. tlačovej kancelárie vo Viedni. V roku 1918 splnomocnený zástupca čsl. vlády v Budapešti, 1919 št. tajomník Min. vnútra, 1926-36 minister, 1935-38 predseda vlády ČSR. Počas 1. sv. vojny sa zúčastnil na vypracovaní projektu samostatného čsl. štátu, 1918 signatár martinskej Deklarácie Slov. národa a člen SNR. Od roku 1932 a najmä 1935 výrazne spoluurčoval čsl. vnútornú politiku. V období ohrozenia republiky a demokracie fašizmom jeho vláda pacifikovala protišašistické hnutie a perzekvovala KSČ. Po vzniku ČSR prívrženec jednotného čsl. národa, v 30 rokoch prechádzal ku koncepcii slov. nacionalizmu, 1938 uznal samobytnosť slovenského národa. Bol odporca medzinárodného rev. hnutia a ZSSR, bol aj odporcom čsl.-sov. spojeneckej zmluvy. Po Mníchove emigroval do Švajčiarska, potom do Francúzska. Po vypuknutí 2. sv. vojny sa opäť politicky angažoval, no svoje názory nepresadil. Vyznamenania: Légion d´honneur, veľkokríž Radu rum. koruny, veľkokríž Radu tal. koruny, veľká stuha Polonia restituta, juhosl. Rad sv. Sávu I. tr.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)
Jeho ostatky boli prevezené do Martina v roku 2002.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Anton Augustín Baník

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A
Nápis:
ANTON
AUGUSTÍN
BANÍK
1900 - 1978
Poznámka:

Anton Augustín Baník (26.2.1900 - 29.12.1978 Martin) kultúrny historik, filológ, redaktor, knihovník a archivár. Účastník Slovenského národného povstania.
(zdroj: Wikipédia)
Autori náhrobníka: Jozef Pavle a Rajmund Lauro.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ľubimír Štígel

Autor: Ladislav Barabás, 30.08.2018
Umístění: Martin, Sklabinská, cintorín
Nápis:
Ľubomír
Štígel
*13.XII.1960
†1.XII.1978

Spi sladko miláčik!
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°3'36'' E18°55'40.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Fraňo Štefunko

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín
Nápis:
ZASTAŇ, DUŠA † TU SKONČILI SVOJU ŤAŽKÚ STANOVENÚ PÚŤ
FRAŇO ŠTEFUNKO
Poznámka:

Fraňo Štefunko (4.8.1903 Dudváh-Vlčkovce – 6.4.1974 Martin) sochár, národný umelec. V roku 1944 sa ako vojak zúčastnil SNP, v novembri bol ranený, 29.1.1945 Nemcami odsúdený na smrť, väznený v Martine a Ružomberku, po úteku z väzenia sa skrýval až do 11. apríla 1945 v Ružomberku.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°3'37.4'' E18°55'34.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Smrek

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, národný cintorín, blok D, hrob č. 347
Nápis:
JÁN ČIETEK-SMREK
16.12.1898 - 8.12.1982
Poznámka:

Ján Smrek (pôv. Čietek) (16.12.1898 Melčice-Lieskové – 8.12.1982 Bratislava, poch. v Martine) básnik, prekladateľ, redaktor. V roku 1917 narukoval k delostreleckému pluku v Budapešti. V roku 1918 sa dostal ako vojak rak.-uh. armády do Istambulu, odkiaľ na palestínsky front, kde ochorel na maláriu a liečil sa v Damasku, Alepe a v Kadiköji. V roku 1919 sa cez Odesu, Ukrajinu a Halič vrátil do Budapešti a odtiaľ na Slovensko.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)
Autorom busty na náhrobníku je sochár Tibor Bártfay.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Belo Polla

Autor: Ladislav Barabás, 16.08.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, národný cintorín, blok A, hrob č. 210
Nápis:
PhDr.
BELO
POLLA
Dr.Sc.
*12.4.1917
+16.8.2000
archeológ
historik
a
matičný činovník

sign. cv.
Poznámka:

PhDr. Belo Polla Dr.Sc. (12.4.1917 Humenné – 16.8.2000 Bratislava, poch. v Martine) historik, archeológ a archivár. Komunistický režim ho v päťdesiatych rokoch nezákonne odsúdil na 18 mesiacov (trest mu zmenili na 8 mesiacov), krátko po prepustení na slobodu ho znova odsúdil na 10 mesiacov. Ako väzeň pracoval v Handlovských baniach.
(zdroj: https://www.databazeknih.cz/zivotopis/belo-polla-92438 )
Autorkou plakety na náhrobníku je sochárka Ľudmila Cvengrošová (signatúra cv.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ľudovít Holička

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A
Nápis:
ĽUDOVÍT
HOLIČKA

1905 – 1945

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ MU PANE
Poznámka:

Ľudovít Holička (14.9.1905 Šintava – 12.4.1945 pri Nimnici, okr. Púchov) – odbojár, notár. Po vypuknutí SNP sa stal členom Revolučného ONV v Martine, neskôr odišiel na povstalecké územie. Začiatkom apríla 1945 ho nemecké orgány na základe udania zatkli a pri Nimnici zastrelili. Vyznamenaný Čsl. Vojnovým krížom 1939 a Radom SNP 1. triedy in memoriam.
Autorom náhrobníka je sochár Fraňo Štefunko.
(zdroj: Ďuriška Z.: Národný cintorín v Martine Pomníky a osobnosti. Martin 2007.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Miloslav Schmidt

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A
Nápis:
MILOSLAV SCHMIDT
BUDOVATEĽ HASIČSTVA NA SLOVENSKU *2.II.1881 +8.V.1934

SVOJMU VELITEĽOVI HASIČSTVO NA SLOVENSKU
Poznámka:

Miloslav Schmidt (2.2.1881 Mošovce – 8.5.1934 Martin) organizátor hasičského hnutia. Ako politicky nespoľahlivý musel v roku 1914 narukovať do rakúsko-uhorskej armády. Domov sa vrátil až po skončení vojny.
Autorom náhrobníka je sochár Fraňo Štefunko.
(zdroj: Ďuriška Z.: Národný cintorín v Martine Pomníky a osobnosti. Martin 2007.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Daxner

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A
Nápis:
ING. ŠTEFAN DAXNER
*8.VIII.1888 +30.VII.1931

BUĎ VŮLE TVÁ.
Mat. 6.10.
Poznámka:

Štefan Daxner (8.8.1888 Tisovec – 30.7.1931 Martin) národný a hospodársky pracovník. V októbri a novembri 1918 v Martine ako veliteľ organizoval národnú gardu, potom ho pridelili k I. pluku slovenskej slobody do Prahy, kde pôsobil vo funkcii vojenského a politického radcu.
(zdroj: Ďuriška Z.: Národný cintorín v Martine Pomníky a osobnosti. Martin 2007.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viliam Ruttkay-Nedecký

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok B
Nápis:
VILIAM RUTTKAY-NEDECKÝ
AKADEMICKÝ MALIAR
PRVÝ RIADITEĽ OBLASTNEJ GALÉRIE V BANS. BYSTRICI
1892 - 1967
Poznámka:

Viliam Ruttkay-Nedecký (14.1.1892 Príbovce – 30.5.1967 Banská Bystrica, poch. v Martine) maliar. Od roku 1911 študoval na Akadémii výtvarných umení v Budapešti, po vypuknutí prvej svetovej vojny musel narukovať do armády. Štúdium ukončil až v roku 1919.
(zdroj: Ďuriška Z.: Národný cintorín v Martine Pomníky a osobnosti. Martin 2007.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás