Martin

Hrob Milan Hodža

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A
Nápis:
Milan Hodža

Dr. MILAN HODŽA
1878 - 1944
ČESKOSLOVENSKÝ
ŠTÁTNIK A POLITIK

LÁSKA NIKDY
NEPRESTÁVA
Poznámka:

Milan Hodža (1.2.1878 Sučany - 27.6.1944 Clearwater, USA, poch. Martin) politik, štátnik a novinár. V rokoch 1914-15 dôstojník rak.-uh. armády, 1915-16 šéf vojenského cenzúrneho úradu, 1916-18 redaktor rak. tlačovej kancelárie vo Viedni. V roku 1918 splnomocnený zástupca čsl. vlády v Budapešti, 1919 št. tajomník Min. vnútra, 1926-36 minister, 1935-38 predseda vlády ČSR. Počas 1. sv. vojny sa zúčastnil na vypracovaní projektu samostatného čsl. štátu, 1918 signatár martinskej Deklarácie Slov. národa a člen SNR. Od roku 1932 a najmä 1935 výrazne spoluurčoval čsl. vnútornú politiku. V období ohrozenia republiky a demokracie fašizmom jeho vláda pacifikovala protišašistické hnutie a perzekvovala KSČ. Po vzniku ČSR prívrženec jednotného čsl. národa, v 30 rokoch prechádzal ku koncepcii slov. nacionalizmu, 1938 uznal samobytnosť slovenského národa. Bol odporca medzinárodného rev. hnutia a ZSSR, bol aj odporcom čsl.-sov. spojeneckej zmluvy. Po Mníchove emigroval do Švajčiarska, potom do Francúzska. Po vypuknutí 2. sv. vojny sa opäť politicky angažoval, no svoje názory nepresadil. Vyznamenania: Légion d´honneur, veľkokríž Radu rum. koruny, veľkokríž Radu tal. koruny, veľká stuha Polonia restituta, juhosl. Rad sv. Sávu I. tr.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)
Jeho ostatky boli prevezené do Martina v roku 2002.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Anton Augustín Baník

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A
Nápis:
ANTON
AUGUSTÍN
BANÍK
1900 - 1978
Poznámka:

Anton Augustín Baník (26.2.1900 - 29.12.1978 Martin) kultúrny historik, filológ, redaktor, knihovník a archivár. Účastník Slovenského národného povstania.
(zdroj: Wikipédia)
Autori náhrobníka: Jozef Pavle a Rajmund Lauro.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ľubimír Štígel

Autor: Ladislav Barabás, 30.08.2018
Umístění: Martin, Sklabinská, cintorín
Nápis:
Ľubomír
Štígel
*13.XII.1960
†1.XII.1978

Spi sladko miláčik!
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°3'36'' E18°55'40.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Fraňo Štefunko

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín
Nápis:
ZASTAŇ, DUŠA † TU SKONČILI SVOJU ŤAŽKÚ STANOVENÚ PÚŤ
FRAŇO ŠTEFUNKO
Poznámka:

Fraňo Štefunko (4.8.1903 Dudváh-Vlčkovce – 6.4.1974 Martin) sochár, národný umelec. V roku 1944 sa ako vojak zúčastnil SNP, v novembri bol ranený, 29.1.1945 Nemcami odsúdený na smrť, väznený v Martine a Ružomberku, po úteku z väzenia sa skrýval až do 11. apríla 1945 v Ružomberku.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°3'37.4'' E18°55'34.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Frko

Autor: Ladislav Barabás, 30.08.2018
Umístění: Martin, Sklabinská, cintorín, kolumbárium
Nápis:
ŠTEFAN
FRKO
*1941 +2000

ODPOČÍVAJ V POKOJI.
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°3'32.9'' E18°55'42.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Ivan Lilge Lysecký

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A
Nápis:
IN MEMORIAM
IVAN LILGE LYSECKÝ
*24.12.1886
ZAHYNUL V BESSÁRABII 23.3.1918

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Janko Kráľ

Autor: Ladislav Barabás, 10.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A
Nápis:
JANKO KRÁĽ
1822 - 1876
Poznámka:

Janko Kráľ (24.4.1822 Liptovský Mikuláš - 23.5.1876 Zlaté Moravce) často označovaný ako básnik-burlivák, bol slovenský národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu a jeden z najvýznamnejších a najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie. V roku 1848 po prvých impulzoch revolúcie burcoval poddaný ľud do povstania proti feudálom. Ľudové povstanie, ktoré vyvolal bolo potlačené v marci 1848, po jeho chytení a mučení ho spolu s J. Rotaridesom odviedli do väzenia v Šahách, neskôr až do januára 1849 v Pešti, kde ho odsúdili na smrť. Údajne na zásah bána J. Jelačiča ho po 10 mesiacoch väzenia prepustili na slobodu. V marci 1849 bol v Liptovskom Mikuláši,
kde velil dobrovoľníkom a národnej garde. V septembri 1849 sa znovu zúčastnil revolučných bojov v Krupine ako kapitán slovenských dobrovoľníkov. Po skončení revolúcie pôsobil v štátnej službe na rôznych miestach, naposledy v Zlatých Moravciach, kde i zomrel v chudobe. Jeho hrob nebol riadne označený a na presné miesto sa zabudlo. V roku 1940 sa z iniciatívy Matice slovenskej pokúsili jeho ostatky exhumovať. Nájdená kostra bola prevezená na Národný cintorín do Martina. Viacerí bádatelia však pochybujú, že išlo skutočne o telo Janka Kráľa.
(zdroj: Wikipédia)
Autormi náhrobníka sú Alexander Ilečko a Peter Peressényi.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf rodiny Lőwyovej

Autor: Ladislav Barabás, 30.08.2018
Umístění: Martin, Sklabinská, cintorín
Nápis:
IN MEMORIAM:
IRÉNE LUSTIGOVÁ-LŐWYOVÁ
1884 – 1944
KORNÉL LŐWY
1884 – 1942
ELENA LŐWYOVÁ-KOHAYOVÁ
1890 – 1942
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°3'35.2'' E18°55'36.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf rodiny Büchlerovej

Autor: Ladislav Barabás, 30.08.2018
Umístění: Martin, Sklabinská, cintorín
Nápis:
IN MEMORIAM
EUGEN BÜCHLER
1888 – 1942
MAXIMILIAN BÜCHLER
DEZIDER BÜCHLER
1905 -1942
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°3'35.2'' E18°55'36.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska SNP a Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 12.04.2014
Umístění: Martin, Škultétyho, budova Matice Slovenské
Nápis:
Z TEJTO BUDOVY
MATICE SLOVENSKEJ OD ROKU 1943
VYSIELAL SLOVENSKÝ ROZHLAS
PRE PROTIFAŠISTICKÉ RELÁCIE BOL V APRÍLI 1944 ZAKÁZANÝ
MATIČNÉ VYSIELANIA PATRILI K PRÍPRAVÁM ROZHLASU NA POVSTA-
LECKE VYSIELANIA SLOBODNÉHO VYSIELAČA V BANSKEJ BYSTRICI
DVAJA SPOLUPRACOVNÍCI Z MARTINSKÉHO ROZHLASU
EDO BULLA A IVAN ĎURIČKA
ZAHYNULI AKO BOJOVNÍCI SNP

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°4'6.45'' E18°55'23.85''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička