Kladno

Amálská, Braunova, Březinova, Ctiborova, Cyrila Boudy, Čs. armády, Doberská, Dvorská, Emila Zahrádky, Havlíčkovo náměstí, Hřbitovní, Huťská, Jana Palacha, Jiráskova, Karla Rezka, Kralupská, Lesní, Lidická, Malá Strana, Milady Horákové, Na Stráni, nám. Karla Kindla, náměstí 9. května, náměstí Edvarda Beneše, náměstí Starosty Pavla, náměstí Svobody, O. Peška, Oldřichova, Palackého, Plk. Stříbrného, Rakovnická, Sportovců, Sportovní, Školská, T. G. Masaryka, U Hvězdy, Unhošťská, Velvarská, Vodárenská, Vrapická, nezařazeno

Pamětní deska Karel Rezek

Autor: Stanislav Pítr, 17.01.2010
Umístění: Kladno, Karla Rezka 340, fasáda domu
Nápis:
ZDE ŽIL A PRACOVAL KAREL REZEK
KRAJ. POŽÁRNÍ ŘEDITEL

NÁRODNÍ
MUČEDNÍK
*22.XII.1897

UBIT NACISTY
V KLADNĚ
+27.VII.1944

VĚNUJE SBOR DOBROV. HASIČŮ MOTYČÍN.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03341
Pomník přidal: Stanislav Pítr
Příprava dat: Ing. Jiří Porteš

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Antonín Nešpor, 17.02.2007
Umístění: Kladno, Kralupská, na křižovatce ulic od Dubí od Vrapic a od Dříně; severně od hřbitova
Nápis:
PAMÁTCE
VAŠÍ

1914 – 1918

BABÁČEK FRANTIŠEK, BABÁČEK JAROSLAV, BÁLEK RUDOLF, BÁRTL KAREL, BARTOŠ VÁCLAV, BERAN VÁCLAV, BEZDĚKOVSKÝ KAREL, BOUŠKA CYRIL, BOUŠKA VÁCLAV, BRDA VÁCLAV, BRETT JAROSLAV, BUREŠ ANTONÍN, CAJTHAMEL FRANTIŠEK, ČAMPULKA KAREL, ČERNÝ ANTONÍN, DLOUHÝ KAREL, FAIGL JOSEF, FAIGL VÁCLAV, FICHTNER JINDŘICH, FRANK JOSEF, HÁČEK JINDŘICH , HAVELKA JAN , HEVAK JOSEF, HNÁTEK FRANTIŠEK, HOLAS ANTONÍN, HOLAS VÁCLAV, HOLÝ JOSEF, HORKÝ JOSEF, HRDLIČKA JAN, HYK JAN, JAVŮREK ANTONÍN, JEKL JOSEF, JIRKOVSKÝ KAREL, KADLUS FRANTIŠEK, KOLKA VOJTĚCH, KORYNTA VÁCLAV, KOZELKA OTAKAR, KRÁTKÝ VÁCLAV, KRATOCHVÍL ANTONÍN, KREJČÍ VOJTĚCH, KSANDR JAN, KYMLIČKA VINCENC, LITERA JOSEF, MARŠÁLEK FRANTIŠEK, MAŠEK JOSEF, MORAVEC FRANTIŠEK, NETUŠIL VIKTOR, PAJSKR JOSEF, PÁTEK KAREL, PAVLÍČEK ALOIS, PLAVEC ZDENĚK, POLÁČEK JAROSLAV, PŘISTOUPIL FRANTIŠEK, ROKOS FRANTIŠEK, SEIDL KAREL, SEMBDNER VIKTOR, SEMENEC RUDOLF, SLANÝ VÁCLAV, SLEPIČKA FRANTIŠEK, SVOBODA FRANTIŠEK, ŠINDLER BOHUSLAV, ŠÍPEK FRANTIŠEK, ŠPAČEK FRANTIŠEK, ŠŤASTNÝ JOSEF, ???CEN FERDINAND, TICHÝ ALOIS, TICHÝ JOSEF, TROUSIL KAREL, TRUHLÁŘ ALOIS, URBAN ANTONÍN, ZIKA MIROSLAV

(levý boční hranol)
DOUBNER VÁCLAV 1896 – 1942, DUDA KAREL 1881 – 1945, ERLEBACH JOSEF 1911 – 1943, FRIDRICH JOSEF 1899 – 1945, HLINKOVSKÝ JINDŘICH 1886 – 1915, HODKOVÁ RŮŽENA 1900 – 1944, HOLUB FRANTIŠEK 1901 – 1939, CHARVÁT JAROSLAV 1895 – 1945, JINDŘICH VLADIMÍR 1910 – 1945, JONÁŠ RUDOLF 1912 – 1945, KALINA JAROSLAV 1899 – 1945, KÁCHA JOSEF 1905 – 1945, KOLMISTR FRANTIŠEK 1907 – 1942, KOULA ARNOŠT 1902 – 1945, KRÁTKÝ JOSEF 1906 – 1944, VĚTROVCOVÁ EMÍLIE 1890 – 1944

(pravý boční hranol)
HANUS ZDENĚK 1915 – 1945, KREJČÍK RUDOLF 1913 – 1942, MACÁK VÁCLAV 1891 – 1944, MARŠNER VLADIMÍR 1911 – 1945, MAŘÍK ANTONÍN 1914 – 1944, MAŘÍKOVÁ MILADA 1918 – 1944, PELC FRANTIŠEK 1905 – 1945, PROCHÁZKA FRANTIŠEK 1884 – 1945, ROSENBAUM FRANTIŠEK 1912 – 1942, SEMBDNER VRATISLAV 1913 – 1945, SCHUSTER JAN 1894 – 1945, ŠPALEK JOSEF 1915 – 1943, TOPINKA VÁCLAV 1898 – 1944, TOPINKOVÁ FRANTIŠKA 1909 – 1942, URBAN MILOSLAV 1908 – 1942, VESTFÁL FRANTIŠEK 1906 – 1945, VOPIČKA JINDŘICH 1900 – 1945

(zadní strana)
PADLÝM HRDINŮM,
KTEŘÍ SE NEDOČKALI OSVOBOZENÍ
NAŠÍ VLASTI,
VĚNUJÍ
SDRUŽENÉ POKROKOVÉ ORGANISACE
V
DUBÍ 1925

ČERMÁK ANTONÍN, JIRKOVSKÝ KAREL, KADLUS FRANTIŠEK, KULKA VOJTĚCH, MARŠÁLEK FRANTIŠEK, SEIDL KAREL
Poznámka:

Text doplněn dle portálu CEVH MO ČR, část detailních snímků chybí.
Autor Vilém Glos sochař, Klatovy.
Václav Doubner se narodil 14. srpna 1896. Bydlel v Dubí čp. 292 a pracoval jako zahradník. Zahynul v koncentračním táboře Mauthausen 26. dubna 1942. Je po něm pojmenována ulice v severní části Dubí.
Karel Duda se narodil 26. července 1885 na Dříni. Bydlel nejdříve v Dubí, později na Ostrovci. Pracoval jako dozorce na železnici. Zahynul v koncentračním táboře Terezín 11. května 1945. Je po něm pojmenována ulice v jižní části Dubí.
Josef Erlebach se narodil v roce 1911 v Dubí. Zemřel v roce 1943 jako oběť německého fašismu. Je po něm pojmenována ulice na jihu Dubí.
Josef Fridrich se narodil 11. prosince 1899. Za Protektorátu Čechy a Morava byl vězněn a zemřel v koncentračním táboře Terezín 26. dubna 1945.
Zdeněk Hanuš byl sokolským pracovníkem, který se stal také obětí německé zvůle. Je po něm pojmenována ulice na jihu Dubí.
Růžena Hodková z Újezda pod Kladnem byla jednou z obětí leteckého náletu 21. září 1944 v lese u hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele. Byla po ní pojmenována , dnes již zaniklá, ulice v Újezdě pod Kladnem.
František Holub se narodil 11. června 1901. Stal se obětí razie a odvety za zastřelení německého strážmistra Wilhelma Kniesta v Kladně. Zemřel 8. listopadu 1939 v Jilemnici.
Jaroslav Charvát se narodil 27. května 1895. Byl důlním pokrývačem a bydlel v Dubí, čp. 78. Zemřel v koncentračním táboře Terezín 16. května 1945. Je po něm pojmenována ulice na východní straně jižní části Dubí.
Rudolf Jonáš se narodil 16. června 1921. Bydlel v Dubí, čp. 472 a pracoval jako poštovní adjunkt. Za okupace byl 4. dubna 1945 zatčen pro ilegální politickou činnost v organizaci Předvoj v Poldině huti. Zemřel v koncentračním táboře Terezín 23. května 1945. Je po něm pojmenován ulice na jihu Dubí.
Josef Kalina se narodil 27. listopadu 1904. Bydlel v čp. 332. Za druhé světové války se zúčastnil odboje proti německým fašistům. Pracoval v ilegální Komunistické straně Československa. Zemřel jako oběť německé zvůle 12. srpna 1944. Je po něm pojmenována ulice v severní části Dubí.
Josef Kácha se narodil 15. března 1905 na Dříni (na dříňském pomníku je u jeho jména uveden rok narození 1921). Bydlel v Dubí, v čp. 467 a pracoval jako strojník. Stal se obětí německého násilí Zemřel 14. května 1945 v Kladně. Po Josefu Káchovi je pojmenována ulice na jihu Dubí.
František Kolmistr se narodil 4. října 1907 v Dubí, kde také bydlel. Pracoval jako zámečník. Za okupace se zúčastnil domácího odboje a zahynul v koncentračním táboře Mauthausenu 5. února 1942. Jeho jméno má ulice v kladenském Podprůhonu.
Arnošt Koula byl soustružník, který se narodil 2. března1902 (na dříňském pomníku padlých je uveden rok 1905). Stal se obětí německého fašismu. Ulice s jeho jménem je pod kopcem s kostelem sv. Jana Křtitele u Dříně.
Václav Macák se narodil 9. října 1891 v Dubí, kde potom také bydlel. Pracoval jako úředník. Svůj život skončil v koncentračním táboře Sachsenhausen 14. září 1944. Jeho jméno má ulice na východě jižní části Dubí.
Vladimír Maršner se narodil 13. září 1911 na Dříni, kde také bydlel. Pracoval jako soustružník. Patří mezi četné oběti druhé světové války. Jmenuje se po něm ulice na Dříni.
Antonín Mařík se narodil 15. června 1914 v Dubí a pracoval jako soustružník.
Milada Maříková se narodila 19. října 1918 v Dubí a pracovala jako příručí. S manželem Antonínem pracovala v ilegálním odboji proti fašistickému Německu. V únoru 1944 začalo v Kladně opět velké zatýkání. Spolu s Václavem Topinkou a jeho ženou byli zatčeni i Emilie a Josefa Větrovcové, Josef Lébr se svou ženou, Josef Kalina, Bohumil Kouba z Hnidous a manželé Maříkovi. Následovalo věznění v Praze na Pankráci a imořádný soud. U všech byl vynesen rozsudek smrti. Jedině Kristina Lébrová byla potrestána šesti lety káznice. Vykonání rozsudku bylo provedeno 12. června 1944 v Praze na Pankráci. Dnes je po manželech Maříkových pojmenována ulice v severní části Dubí.
František Pelc se narodil 2. prosince 1905. Zemřel v koncentračním táboře Mauthausen 3. dubna 1942. Bývala po něm pojmenovaná, dnes již zaniklá, ulice v Újezdě pod Kladnem.
František Rosenbaum se narodil 20. prosince 1912. Bydlel v Dubí, Na Vysokém 660. Byl sokolským pracovníkem, který položil svůj život v boji proti německému fašismu. 15. června 1942 byl zatčen a zastřelen na střelnici v Praze-Kobylisích. Dnes je po něm pojmenováno Náměstí Fr. Rosenbauma, bývalá dubská náves.
Josef Špalek se narodil 1. srpna 1915 v Kročehlavech. Byl úředníkem a bydlel v Dubí. Byl popraven pro „velezradu“ 8. září 1943 v Berlíně-Plötzensse. Jeho jméno nese ulice na východě Dubí.
Václav a Františka Topinkovi měli stejný osud jako dvojice manželů Maříkových. Také oni patří do tzv. Kladenského případu a byli popraveni pro odbojovou činnost 12. července 1944 v Praze na Pankráci. Po obou jepojmenovaná ulice na Thienfeldu.
Miloslav Urban se narodil 12. července 1908 v Újezdě pod Kladnem. Pracoval jako dělník v Poldině huti v Kladně. Zúčastnil se také protifašistického odboje a v tomto boji položil svůj život.
František Vestfál se narodil 9. června 1906. Pracoval v odboji proti německému fašismu v organizaci požárního sboru. Zjara 1945 byl zatčen a svůj život skončil 30. března v koncentračním táboře Terezín. Bývala po něm pojmenovaná, dnes už zaniklá, ulice v Újezdě pod Klanem. Bydlel v Kladně a byl hutníkem. Byl také členem hasičského sboru. Za protiněmeckou činnost v této organizaci byl zatčen a popraven 6. května 1945 v Terezíně. © Jaroslav Vykouk ml., 2008


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03350
Souřadnice: N50°9'36.85'' E14°8'29''
Pomník přidal: Antonín Nešpor
Doplnění informací: Jaroslav Vykouk; Ing. František Jedlička

Hrob K. Frajbiš

Autor: Marek Lanzendorf, 10.10.2015
Umístění: Kladno, Kralupská
Nápis:
K. FRAJBIŠ
Poznámka:


foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°9'35.66'' E14°8'30.4'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jiří Suchomel, 19.10.2014
Umístění: Kladno, Lesní, v místní části Tuhaň
Nápis:
NA PAMĚŤ
9.KVĚTNA 1945
PAMÁTCE ZDEJŠÍCH OBČANŮ
KTEŘÍ SE NEDOČKALI
OLDŘICH ŠTROP +6.2.1942
OLDŘICH ŠEJNA +20.4.1942
FRANTIŠEK PÁLEK +1942
KAREL SMOLA +3.2.1943
JAN HENYŠ +29.7.1944
MARIE ŠÍMOVÁ +12.9.1944
VÁCLAV ŠANTORA 4.2.1945
JINŘICH TOBIÁŠ +1945
VLADIMÍR SAJNER +9.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03417
Souřadnice: N50°09'37.19'' E14°05'17.25''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Stanislav Pítr, 17.01.2010
Umístění: Kladno, Lidická, část Dubí, sokolské letní cvičiště
Nápis:
ZA PRÁVO NÁRODA PADLI
DŘÍŇŠTÍ OBČANÉ
1938-1945

KÁCHA JOSEF *1921, KNÍŽKA JAROSLAV *1902, KOULA ARNOŠT *1905, MARŠNER VLADIMÍR *1911, NUHLÍČEK VÁCLAV *1923 a jeho sestra TOPINKOVÁ FRANTIŠKA 1909 s manželem.

NA VĚČNOU PAMĚŤ
Poznámka:

Josef Kácha se narodil na Dříni 15. března 1902 a pracoval jako strojník v Dubí.
Jaroslav Knížka se narodil 8. března 1921 ve Dříni. Bydlel v Dubí. Pracoval jako výpravčí v železniční stanici Dubí. V totálním nasazení v Bavorsku zorganizoval srážku muničního vlaku s vojenským transportérem. To bylo v říjnu 1944. Za tento čin byl popraven v březnu 1945.
Arnošt Koula se narodil 2. března 1905 na Dříni, žil v Kladně a pracoval jako soustružník. Byl ilegálním protifašistickým bojovníkem v Československém požárním sboru. Na jaře 1945 byl zatčen a domů se už nevrátil.
Vladimír Maršner se narodil 13. září 1911 na Dříni, kde i žil. Pracoval jako soustružník.
Václav Nuhlíček se narodil v roce1923 na Dříni a měl sestru Františku, která se provdala za Václava Topinku.
Františka Topinková měla stejný osud se svým manželem Václavem. Byli za okupace účastníky pověstného Kladenského případu. Za odbojovou protiněmeckou činnost byli popraveni 12. července 1944 v Praze na Pankráci.
© Jaroslav Vykouk ml., 2008


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03325
Pomník přidal: Stanislav Pítr
Doplnění informací: Jaroslav Vykouk
Příprava dat: Ing. Jiří Porteš

Hrob voják Polášek

Autor: Marek Lanzendorf, 10.10.2015
Umístění: Kladno, Malá Strana, hřbitov
Nápis:
Rodina Poláškova
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'11.83'' E14°7'15.73'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Antonín Nešpor, 08.03.2007
Umístění: Kladno, Milady Horákové, Kročehlavy, parčík podél ulice Milady Horákové, místní název U křížku
Nápis:
VÁŠ PŘÍCHOD – NAŠE SVOBODA
Poznámka:

autor sochy Jan Kavan 1949, lil J. Bursík Praha XI


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-31416
Souřadnice: N50°8'8.53'' E14°6'61.37''
Pomník přidal: Antonín Nešpor

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 27.04.2017
Umístění: Kladno, Milady Horákové 251, hlavního vlakového nádraží
Nápis:
OBĚTEM NÁLETU NA KLADNO
17.4. 1945

JAN DUDKOVEC, 1.3. 1878 PLETENÝ ÚJEZD
JOSEF HÁČEK, 1.4. 1921 RAKOVNÍK
RUDOLF HEJDUK, 11.4.1902 SKALKA (OKR.LITOMĚŘICE)
JAROSLAV KUČERA, 8.1. 1923 PTICE
FRANTIŠEK MALYPETR, 26.9.1908 VINAŘICE (OKR.LOUNY)
RUDOLF MORA, 9.3. 1922 VĚŠÍN
JAROSLAV MYCHALUŇA, 27.5. 1924 NIMĚŘICE (OKR.MLADÁ BOLESLAV)
JOSEF SRP, 4.12. 1894 KLADNO - KROČEHLAVY
ZDENĚK SRP, 29.3. 1928 KLADNO - KROČEHLAVY
JOSEF ŠAFAŘÍK, 27.4. 1910 PRAHA
FRANTIŠEK VALDA, 26.9. 1900 HŘEDLE (OKR. RAKOVNÍK)

NEZAPOMENEME
Poznámka:

- odhalena 27.4.2017
- na desce jsou 2 nesprávné údaje:
Rudolf Hejduk zahynul při útoku hloubkařů 22.4.1945, u Kladna (zdroj: hrob R. Hejduka v Třebenicích)
Jaroslav Mychaluňa zahynul při útoku hloubkařů 17.4.1945, v Rudné (zdroj: kronika obce Dušníky)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-53972
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Filip Vojtášek

Lípa republiky

Autor: David Kosina, 01.08.2019
Umístění: Kladno, Na Stráni, travnatý svah oddělující ulice Na Stráni a Štechova
Nápis:
Statutární město Kladno
a Sdružení občanů a přátel Podprůhonu
zasadily lípu, český národní strom, u příležitosti 100. výročí
od založení samostatné Československé republiky.

Říjen 2018

100 let
1918-2018

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Antonín Nešpor, 09.03.2007
Umístění: Kladno, nám. Karla Kindla
Nápis:
1939 – 1945
ZA NAŠI SVOBODU
OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY:

JOS. ČERNOHORSKÝ 1941 MAUTHAUSEN
ROGER HOUDEK 1945 ROZDĚLOV
JIŘINA KALOUSOVÁ 1944 KLADNO sv. JAN
JAROSLAV KLIKORKA 1941 PRAHA
RUDOLF KNOTEK 1942 MAUTHAUSEN
KAREL KORDULA 1945 TEREZÍN
JOSEF LEIPERT 1944 INGOLSTADT
ANTONÍN ŠKVÁRA 1942 MAUTHAUSEN
JOSEF VESELÝ 1941 VOLFFEN

NEZAPOMENEME!

Věnují spoluobčané z Bressonu 19.X.1946.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03331
Souřadnice: N50°08'43.43'' E14°04'37.88''
Pomník přidal: Antonín Nešpor
Doplnění informací: Jiří Suchomel