Ivančice

Hřbitovní, Jana Fibicha, Josefa Vávry, Komenského náměstí, Kounická, Krumlovská, Palackého náměstí, Růžová, Rybářská, Tesařovo náměstí, Tovární, Žerotínovo náměstí

Kameny zmizelých – Jakub a Herta Schallingerovi

Autor: Pavlína Koncošová, 27.07.2021
Umístění: Ivančice, Josefa Vávry 58/8
Nápis:
ZDE ŽIL
JAKUB SCHALLINGER
NAR. 1905
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
HERTA SCHALLINGEROVÁ
NAR. 1910
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Kameny zmizelých – Rodina Schmeidlerova a Gelbortova

Autor: Pavlína Koncošová, 27.07.2021
Umístění: Ivančice, Josefa Vávry 26/1
Nápis:
ZDE ŽIL
ARNOŠT SCHMEIDLER
NAR. 1893
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V REJOWCI

ZDE ŽILA
MARGITA SCHMEIDLEROVÁ
NAR. 1901
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V REJOWCI

ZDE ŽIL
JINDŘICH GELBORT
NAR. 1897
ZASTŘELEN 1941
V BRNĚ

ZDE ŽILA
IRMA GELBORTOVÁ
NAR. 1897
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA, KDE
1942 ZAHYNULA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Kameny zmizelých – Rodina Neubauer - Samkova

Autor: Pavlína Koncošová, 26.07.2021
Umístění: Ivančice, Komenského náměstí 21/9
Nápis:
ZDE ŽIL
GUSTAV
NEUBAUER – SAMEK
NAR. 1871
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA, KDE
1942 ZAHYNUL

ZDE ŽILA
HERMÍNA
NEUBAUER – SAMEK
NAR. 1877
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA, KDE
1942 ZAHYNULA

ZDE ŽIL JIŘÍ
NEUBAUER – SAMEK
NAR. 1914
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V REJOWCI

ZDE ŽILA
ELIŠKA
NEUBAUER – SAMEK
NAR. 1921
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V REJOWCI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Kameny zmizelých – Cecilie Schallingerová

Autor: Pavlína Koncošová, 26.07.2021
Umístění: Ivančice, Komenského náměstí 18/3
Nápis:
ZDE ŽILA
CECILIE SCHALLINGEROVÁ
NAR. 1890
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V TREBLINCE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pamětní deska Miloš Knorr

Autor: Pavlína Koncošová, 27.07.2021
Umístění: Ivančice, Kounická 1087/4
Nápis:
ZDE ŽIL GENERÁLMOJOR
MILOŠ KNORR
NOSITEL ŘÁDU BRITSKÉHO IMPÉRIA,
ÚČASTNÍK VYLODĚNÍ V NORMANDII,
JENŽ SE POSTAVIL KOMUNISTICKÉMU ÚTLAKU
HERE LIVED MAJOR GENERAL
MILOŠ KNORR
MEMBER OF THE ORDER OF THE BRITISH EMPIRE,
VETERAN OF THE NORMANDY LANDINGS,
WHO RESISTED COMUNIST OPPRESSION

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Pavlína Koncošová, 26.07.2021
Umístění: Ivančice, Krumlovská, před budovou SOŠ
Nápis:
DÍK RUDÉ ARMÁDĚ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6208-32024
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pomník účastníkům 2. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 26.07.2021
Umístění: Ivančice, Krumlovská, vedle budovy SOŠ
Nápis:
PŘIPOMENUTÍ
TĚCH VANČÁKŮ, KTEŘÍ BOJOVALI ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
A MĚLI TO ŠTĚSTÍ, ŽE PŘEŽILI
BERGER OTTO 1909 – 1972, PROCHÁZKA FRANT. 1907 – 1972
BRÜCK OTTO 1915 – 2007, SAMOHÝLOVÁ ŽOFIE 1898 – 1971
BŘEZINA ZDENĚK 1910 – 1979, SCHMEIDLER KAREL 1926 – 1997
FRÁŇA JAN 1907 – 2001, SINAIBERGER WALTER 1917 – 1971
FRONC FRANTIŠEK 1912 – 1968, STANĚK FRANTIŠEK 1905 - ?
JELÍNEK WALTER 1907 – 1970, STEINER BRUNO 1912 - 1995
KALINOVÁ MARIE 1916 - ?, STERNAD JAKUB 1925 – 1983
KALIŠOVÁ MARIE 1908 – 1979, STUDENÝ JAROSLAV 1909 – 1968
KNORR MILOŠ 1918 – 2008, ŠACHER OTTO 1917 – 1990
MÜLER ZDENĚK 1904 - ?, ŠINDELKA CTIRAD 1917 – 1997
NOVÁK JAN 1914 – 1945, ŠPATNÝ KAREL 1911 – 1974
POSPÍŠIL RUDOLF 1902 – 1989, ŠŤASTNÝ DOBROSLAV 1904 - 1993

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jan Moravec, 11.07.2015
Umístění: Ivančice, Palackého náměstí 196, vestibul radnice
Nápis:
PADLI V BOJI
ADAM FRANTIŠEK
BUREŠ RUDOLF
HARAŠ JAN
CHUDOBA ZDENĚK
KOŘAN FRANTIŠEK
KUDLÁČEK JAN
MÁŠA VÁCLAV
KOPULETÝ FRANT.
MUCHA FRANTIŠEK
MUCHA MIROSLAV
POKORNÝ FRANTIŠEK
PROCHÁZKA VÁCLAV
PROKEŠ VILÉM
Dr.RŮŽIČKA HYNEK
SEKERKA JOSEF
Dr.STUDENÝ LUBOMÍR
ŠINDELKA EMIL
P.TESAŘ ADOLF
ŽÁK JAN
SLAVÍČEK MILOŠ
PICHL JAROSLAV
ŠEBEK JAROMÍR
KVASNIČKA FRANT.
KRUPA JAN
HUSS KAREL
JEŘÁBEK BOH.
ZAHYNULI PŘI NÁLETECH
POKORNÝ FRANT.
HEJTMÁNKOVÁ ANNA
MIKULÍKOVÁ ANNA
VAŘEJKOVÁ MARIE
BALÍK FRANTIŠEK
SEKERKA FRANT.
NOVÁČEK BEDŘICH
SCHWARZ HUBERT
PAČÍSKA FERDINAND
HAVLÍČEK KAREL
BEDIN EVŽEN
JINDRA ALOIS
REMUNDA KAREL
URBAN JOSEF
BARTOŠEK ZDENĚK
SVOBODA JAROSLAV
HUSS MOLDA
GELBORT JINDŘICH

UMUČENI V KONC. TÁBORECH
ABSATZ E.
BERGEROVÁ J.
REINEROVÁ D.
FREUDOVÁ M.
GÖTZLOVÁ I.
GÖTZLOVÁ E.
GELBORTOVÁ I.
HUSSOVÁ B.
HUSS M.
HUSS M.
HUSSOVÁ R.
HUSSOVÁ H.
HUSS JAR.
INWALD B.
INWALDOVÁ H.
JELÍNEK S.
JELÍNEK H.
JELÍNKOVÁ Z.
JELÍNEK MAX.
JELÍNKOVÁ J.
JELÍNKOVÁ K.

KATZOVÁ B.
KRATKA D.
KRATKOVÁ FR.
KRATKOVÁ L.
PLAČEK A.
PLAČKOVÁ M.
PLAČKOVÁ E.
PLUHÁČKOVÁ J.
PRETZNER S.
PRETZNEROVÁ I.
PRETZNER I.
PRETZNER J.
SAMEK G.
SAMKOVÁ H.
SAMEK J.
SAMKOVÁ E.
SCHALLINGEROVÁ Ž.
SCHALLINGER A.
SCHALLINGER G. JUDr.
SCHALLINGEROVÁ L.
SCHALLINGEROVÁ H.
SCHALLINGER V. MUDr.
SCHALLINGER JAN
SCHALLINGER JAN
SCHALLINGEROVÁ C.
SINAIBERGEROVÁ E.
SINAIBERGEROVÁ F.
SINAIBERGEROVÁ G.
SINAIBERGER E.
SINAIBERGER F.
SCHEIK V.
SCHMEIDLER A.
SCHMEIDLEROVÁ M.
STEINER I.
STEINEROVÁ L.
STEINEROVÁ L.
STEINER A.
STEINEROVÁ V.
STEINER K.
STEINER E.
STERNOVÁ J.
MIEINER B.
THEINEROVÁ B.
TSCHIASSNÁ R.
VAŠKOVÁ G.
VESELÝ J.
VESELÁ G.
VESELÝ B.
VESELÁ R.
WEISS D.
WEISSOVÁ I.
WEISSOVÁ M.
WEISS J.
WEISSOVÁ R.
WEISS K.
WEISS OSK.
WEISS VILÉM
WEISS OTTA
WEISSOVÁ H.
WEISSOVÁ V.
WEISS FR.
MEYEROVÁ J.

1939 -45
OBĚTEM SVĚT. VÁLKY
JEDNOTA
PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKŮ
A MNV V IVANČICÍCH
1962
Poznámka:

Foto převzato z http://www.mistopis.eu/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6208-32353
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 07.07.2013
Umístění: Ivančice, Palackého náměstí
Nápis:
1914 – 1918
NEZAPOMEŇTE, ŽE JSME
DOBROVOLNĚ POLOŽILI
ŽIVOT ZA VAŠI SVOBOBU
JAN FIBICH, PADL U SOLUNĚ,
JOSEF JALUŠKA, U ZBOROVA,
JAN ŽITNÝ, PADL NA URALE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6208-33137
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Pamětní deska partyzánské družiny

Autor: Pavlína Koncošová, 26.07.2021
Umístění: Ivančice, Palackého náměstí 10/23
Nápis:
V TÉTO BUDOVĚ BYLO SÍDLO
ŠTÁBU PARTYZÁNSKÉ DRUŽINY
JOSEFA HYBEŠE
DUBEN - KVĚTEN
1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6208-41723
Pomník přidal: Pavlína Koncošová