Ivančice

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jan Moravec, 11.07.2015
Umístění: Ivančice, Palackého náměstí 196, vestibul radnice
Nápis:
PADLI V BOJI
ADAM FRANTIŠEK
BUREŠ RUDOLF
HARAŠ JAN
CHUDOBA ZDENĚK
KOŘAN FRANTIŠEK
KUDLÁČEK JAN
MÁŠA VÁCLAV
KOPULETÝ FRANT.
MUCHA FRANTIŠEK
MUCHA MIROSLAV
POKORNÝ FRANTIŠEK
PROCHÁZKA VÁCLAV
PROKEŠ VILÉM
Dr.RŮŽIČKA HYNEK
SEKERKA JOSEF
Dr.STUDENÝ LUBOMÍR
ŠINDELKA EMIL
P.TESAŘ ADOLF
ŽÁK JAN
SLAVÍČEK MILOŠ
PICHL JAROSLAV
ŠEBEK JAROMÍR
KVASNIČKA FRANT.
KRUPA JAN
HUSS KAREL
JEŘÁBEK BOH.
ZAHYNULI PŘI NÁLETECH
POKORNÝ FRANT.
HEJTMÁNKOVÁ ANNA
MIKULÍKOVÁ ANNA
VAŘEJKOVÁ MARIE
BALÍK FRANTIŠEK
SEKERKA FRANT.
NOVÁČEK BEDŘICH
SCHWARZ HUBERT
PAČÍSKA FERDINAND
HAVLÍČEK KAREL
BEDIN EVŽEN
JINDRA ALOIS
REMUNDA KAREL
URBAN JOSEF
BARTOŠEK ZDENĚK
SVOBODA JAROSLAV
HUSS MOLDA
GELBORT JINDŘICH

UMUČENI V KONC. TÁBORECH
ABSATZ E.
BERGEROVÁ J.
REINEROVÁ D.
FREUDOVÁ M.
GÖTZLOVÁ I.
GÖTZLOVÁ E.
GELBORTOVÁ I.
HUSSOVÁ B.
HUSS M.
HUSS M.
HUSSOVÁ R.
HUSSOVÁ H.
HUSS JAR.
INWALD B.
INWALDOVÁ H.
JELÍNEK S.
JELÍNEK H.
JELÍNKOVÁ Z.
JELÍNEK MAX.
JELÍNKOVÁ J.
JELÍNKOVÁ K.

KATZOVÁ B.
KRATKA D.
KRATKOVÁ FR.
KRATKOVÁ L.
PLAČEK A.
PLAČKOVÁ M.
PLAČKOVÁ E.
PLUHÁČKOVÁ J.
PRETZNER S.
PRETZNEROVÁ I.
PRETZNER I.
PRETZNER J.
SAMEK G.
SAMKOVÁ H.
SAMEK J.
SAMKOVÁ E.
SCHALLINGEROVÁ Ž.
SCHALLINGER A.
SCHALLINGER G. JUDr.
SCHALLINGEROVÁ L.
SCHALLINGEROVÁ H.
SCHALLINGER V. MUDr.
SCHALLINGER JAN
SCHALLINGER JAN
SCHALLINGEROVÁ C.
SINAIBERGEROVÁ E.
SINAIBERGEROVÁ F.
SINAIBERGEROVÁ G.
SINAIBERGER E.
SINAIBERGER F.
SCHEIK V.
SCHMEIDLER A.
SCHMEIDLEROVÁ M.
STEINER I.
STEINEROVÁ L.
STEINEROVÁ L.
STEINER A.
STEINEROVÁ V.
STEINER K.
STEINER E.
STERNOVÁ J.
MIEINER B.
THEINEROVÁ B.
TSCHIASSNÁ R.
VAŠKOVÁ G.
VESELÝ J.
VESELÁ G.
VESELÝ B.
VESELÁ R.
WEISS D.
WEISSOVÁ I.
WEISSOVÁ M.
WEISS J.
WEISSOVÁ R.
WEISS K.
WEISS OSK.
WEISS VILÉM
WEISS OTTA
WEISSOVÁ H.
WEISSOVÁ V.
WEISS FR.
MEYEROVÁ J.

1939 -45
OBĚTEM SVĚT. VÁLKY
JEDNOTA
PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKŮ
A MNV V IVANČICÍCH
1962
Poznámka:

Foto převzato z http://www.mistopis.eu/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6208-32353
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 07.07.2013
Umístění: Ivančice, Palackého náměstí
Nápis:
1914 – 1918
NEZAPOMEŇTE, ŽE JSME
DOBROVOLNĚ POLOŽILI
ŽIVOT ZA VAŠI SVOBOBU
JAN FIBICH, PADL U SOLUNĚ,
JOSEF JALUŠKA, U ZBOROVA,
JAN ŽITNÝ, PADL NA URALE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6208-33137
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Pamětní desky Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jan Moravec, 11.07.2015
Umístění: Ivančice, Tovární 5, místní část Alexovice, před továrnou, za zatáčkou
Nápis:
VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914 - 1918
PADLÝM OBČANŮM
HODAČ JOSEF
1883 -1916
CHUDÍK JOSEF
1874 - 1918
KNECHT FRANTIŠEK
1892 - 1914
KNECHT RUDOLF
1895 - 1915
LUKŠ ENGELBERT
1887 - 1917
NOVOTNÝ ANTONÍN
1884 - 1916
NOVOTNÝ JOSEF
1886 - 1917
PSOTA JOSEF
1900 - 1918
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

PŘI OSVOBOZOVÁNÍ NAŠÍ VLASTI
VE VÁLCE 1939 -1945
PADLÝM BRATŘÍM
ГВАР. РЯД. ВЛАДИМИР СТЕП. ГАТИЦКИЙ
BUREŠ RUDOLF
1901 - 1945
HAVLÍČEK KAREL
1915 - 1944
KRŮPA JAN
1906 - 1945
URBAN STANISLAV
1922 - 1944
VAŠE OBĚŤ NEBYLA MARNÁ
VAŠE PAMÁTKA BUDE VĚČNÁ.
Poznámka:

Foto použito z http://www.mistopis.eu/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6208-40749
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Jan Krůpa a Vladimír Štěpánovič Gatitckij

Autor: Jan Moravec, 11.07.2015
Umístění: Ivančice, Tovární 5, místní část Alexovice, zeď továrny
Nápis:
1945 1975
NA TOMTO MÍSTĚ DNE 28.4.1945
PADLI PŘI OBRANĚ ZÁVODU
PROTI NĚMECKÝM VETŘELCŮM
JAN KRŮPA
ГВАР. РЯД. ВЛАДИМИР СТЕП. ГАТИЦКИЙ
ČEST JEJICH PAMÁTCE.
Poznámka:

Foto převzato z http://www.mistopis.eu/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6208-41722
Pomník přidal: Milan Lašťovka