Ivančice

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jan Moravec, 11.07.2015
Umístění: Ivančice, Palackého náměstí 196, vestibul radnice
Nápis:
PADLI V BOJI
ADAM FRANTIŠEK
BUREŠ RUDOLF
HARAŠ JAN
CHUDOBA ZDENĚK
KOŘAN FRANTIŠEK
KUDLÁČEK JAN
MÁŠA VÁCLAV
KOPULETÝ FRANT.
MUCHA FRANTIŠEK
MUCHA MIROSLAV
POKORNÝ FRANTIŠEK
PROCHÁZKA VÁCLAV
PROKEŠ VILÉM
Dr.RŮŽIČKA HYNEK
SEKERKA JOSEF
Dr.STUDENÝ LUBOMÍR
ŠINDELKA EMIL
P.TESAŘ ADOLF
ŽÁK JAN
SLAVÍČEK MILOŠ
PICHL JAROSLAV
ŠEBEK JAROMÍR
KVASNIČKA FRANT.
KRUPA JAN
HUSS KAREL
JEŘÁBEK BOH.
ZAHYNULI PŘI NÁLETECH
POKORNÝ FRANT.
HEJTMÁNKOVÁ ANNA
MIKULÍKOVÁ ANNA
VAŘEJKOVÁ MARIE
BALÍK FRANTIŠEK
SEKERKA FRANT.
NOVÁČEK BEDŘICH
SCHWARZ HUBERT
PAČÍSKA FERDINAND
HAVLÍČEK KAREL
BEDIN EVŽEN
JINDRA ALOIS
REMUNDA KAREL
URBAN JOSEF
BARTOŠEK ZDENĚK
SVOBODA JAROSLAV
HUSS MOLDA
GELBORT JINDŘICH

UMUČENI V KONC. TÁBORECH
ABSATZ E.
BERGEROVÁ J.
REINEROVÁ D.
FREUDOVÁ M.
GÖTZLOVÁ I.
GÖTZLOVÁ E.
GELBORTOVÁ I.
HUSSOVÁ B.
HUSS M.
HUSS M.
HUSSOVÁ R.
HUSSOVÁ H.
HUSS JAR.
INWALD B.
INWALDOVÁ H.
JELÍNEK S.
JELÍNEK H.
JELÍNKOVÁ Z.
JELÍNEK MAX.
JELÍNKOVÁ J.
JELÍNKOVÁ K.

KATZOVÁ B.
KRATKA D.
KRATKOVÁ FR.
KRATKOVÁ L.
PLAČEK A.
PLAČKOVÁ M.
PLAČKOVÁ E.
PLUHÁČKOVÁ J.
PRETZNER S.
PRETZNEROVÁ I.
PRETZNER I.
PRETZNER J.
SAMEK G.
SAMKOVÁ H.
SAMEK J.
SAMKOVÁ E.
SCHALLINGEROVÁ Ž.
SCHALLINGER A.
SCHALLINGER G. JUDr.
SCHALLINGEROVÁ L.
SCHALLINGEROVÁ H.
SCHALLINGER V. MUDr.
SCHALLINGER JAN
SCHALLINGER JAN
SCHALLINGEROVÁ C.
SINAIBERGEROVÁ E.
SINAIBERGEROVÁ F.
SINAIBERGEROVÁ G.
SINAIBERGER E.
SINAIBERGER F.
SCHEIK V.
SCHMEIDLER A.
SCHMEIDLEROVÁ M.
STEINER I.
STEINEROVÁ L.
STEINEROVÁ L.
STEINER A.
STEINEROVÁ V.
STEINER K.
STEINER E.
STERNOVÁ J.
MIEINER B.
THEINEROVÁ B.
TSCHIASSNÁ R.
VAŠKOVÁ G.
VESELÝ J.
VESELÁ G.
VESELÝ B.
VESELÁ R.
WEISS D.
WEISSOVÁ I.
WEISSOVÁ M.
WEISS J.
WEISSOVÁ R.
WEISS K.
WEISS OSK.
WEISS VILÉM
WEISS OTTA
WEISSOVÁ H.
WEISSOVÁ V.
WEISS FR.
MEYEROVÁ J.

1939 -45
OBĚTEM SVĚT. VÁLKY
JEDNOTA
PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKŮ
A MNV V IVANČICÍCH
1962
Poznámka:

Foto převzato z http://www.mistopis.eu/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6208-32353
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 07.07.2013
Umístění: Ivančice, Palackého náměstí
Nápis:
1914 – 1918
NEZAPOMEŇTE, ŽE JSME
DOBROVOLNĚ POLOŽILI
ŽIVOT ZA VAŠI SVOBOBU
JAN FIBICH, PADL U SOLUNĚ,
JOSEF JALUŠKA, U ZBOROVA,
JAN ŽITNÝ, PADL NA URALE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6208-33137
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Pamětní deska partyzánské družiny

Autor: Pavlína Koncošová, 26.07.2021
Umístění: Ivančice, Palackého náměstí 10/23
Nápis:
V TÉTO BUDOVĚ BYLO SÍDLO
ŠTÁBU PARTYZÁNSKÉ DRUŽINY
JOSEFA HYBEŠE
DUBEN - KVĚTEN
1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6208-41723
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Pamětní deska Adolf Tesař

Autor: Pavlína Koncošová, 26.07.2021
Umístění: Ivančice, Palackého náměstí 9/21
Nápis:
ZDE ŽIL P. ADOLF TESAŘ, FARÁŘ IVANČICKÝ.
*29.IV.1885, POPRAVEN V KOUNICOVÝCH KOLEJÍCH 16.VII.1942.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6208-33439
Pomník přidal: Pavlína Koncošová