Ivančice

Pamětní deska Jan Fibich

Autor: Jan Moravec, 11.07.2015
Umístění: Ivančice, Josefa Vávry 22, zeď domu
Nápis:
DNE 15. KVĚTNA 1942 BYL ZDE ZÁKEŘNĚ
ZASTŘELEN NĚMECKÝM G.T.P. NÁŠ BRATR
Jan Fibich
NAROZEN 23.VI.1914

15. МАЯ 1942 ГОДА ЗДЕС КОВАРНО
РАССТРЕЛЯН ГЭРМАНСКИМ Г.Т.Д. НАШ БРАТ
ЯН ФИБИХ
РОДИЛСЯ 23.VI.1914
Poznámka:

Foto převzato z http://www.mistopis.eu/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6208-34070
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kameny zmizelých – Jakub a Herta Schallingerovi

Autor: Pavlína Koncošová, 27.07.2021
Umístění: Ivančice, Josefa Vávry 58/8
Nápis:
ZDE ŽIL
JAKUB SCHALLINGER
NAR. 1905
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
HERTA SCHALLINGEROVÁ
NAR. 1910
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Kameny zmizelých – Rodina Schmeidlerova a Gelbortova

Autor: Pavlína Koncošová, 27.07.2021
Umístění: Ivančice, Josefa Vávry 26/1
Nápis:
ZDE ŽIL
ARNOŠT SCHMEIDLER
NAR. 1893
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V REJOWCI

ZDE ŽILA
MARGITA SCHMEIDLEROVÁ
NAR. 1901
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V REJOWCI

ZDE ŽIL
JINDŘICH GELBORT
NAR. 1897
ZASTŘELEN 1941
V BRNĚ

ZDE ŽILA
IRMA GELBORTOVÁ
NAR. 1897
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA, KDE
1942 ZAHYNULA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Pavlína Koncošová