Ivančice

Kameny zmizelých – Samuel a Alfred Jellinkovi

Autor: Pavlína Koncošová, 27.07.2021
Umístění: Ivančice, Žerotínovo náměstí 99/1
Nápis:
ZDE ŽIL
SAMUEL JELLINEK
NAR. 1861
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA, KDE
1942 ZAHYNUL

ZDE ŽIL
ALFRED JELLINEK
NAR. 1900
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Pavlína Koncošová