Žilina

Andreja Kmeťa, Bôrik, Dolná Trnovská, Hollého, Horný val, Hviezdoslava, J. M. Hurbana, Mariánske námestie, Martina Rázusa, Na lány, Námestie A. Hlinku, Námestie hrdinov, Námestie M. R. Štefínika, Námestie obetí komunizmu, Pietna, nezařazeno

Pomník Obětem 1. světové války

  • + o skupině VPM (SK, Žilina, nový hřbitov)
Autor: Ing. František Jedlička, 13.04.2014
Umístění: Žilina, Pietna, ústřední kříž u vstupu na hřbitov
Nápis:
PADLÝM VOJAKOM
PRVEJ SVETOVEJ VOJNY
24.5.2007
Poznámka:

Z dřívějšího Polního vojenského hřbitova v Žilině zůstaly pouze tři náhrobní kameny a několik desítek náhrobních desek, které jsou situovány kolem kříže na Novém hřbitově. Vše zachováno zásluhou správce hřbitova pana Vincenta Francla. K nim v roce 2007 zřízena pamětní deska.
Na původním místě tohoto hřbitova, kde byly uloženy ostatky 1276 obětí 1. světové války, kteří zemřeli v žilinské vojenské barákové nemocnici, byl po válce vybudován hřbitov s centrálním pomníkem padlých, který v té době patřil mezi nejkrásnější vojenské hřbitovy v Evropě. Byli tu pochováni Slováci, Češi, Poláci, Ukrajinci, Rusové, Srbové, Němci, Rakušané, Italové, Rumuni, Turci a mnoho neznámých obětí. Postupným rozšiřováním starého hřbitova a budováním estakády po roce 1970, mezinárodní vojenský hřbitov v Žilině, definitivně zanikl. Jistou dobu byl zachován hrob č. 740, ani ten se nezachoval. Pamětníci uvádějí, že na tomto hřbitově bylo 26 000 jednotlivých i společných hrobů.
(zdroj http://zilina-gallery.sk/wiki/Zajatecký_tábor_v_Žiline )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička