Žilina

Pomník Jozef Miloslav Hurban

Autor: Ing. František Jedlička, 12.04.2014
Umístění: Žilina, Námestie hrdinov, Budatín
Nápis:
JOZEF
MILOSLAV
HURBAN

PAMÄTNÍK VENOVALO MESTO ŽILINA
S VĎAČNOSŤOU A ÚCTOU VOJVODCOVI

JOZEFOVI MILOSLAVOVI HURBANOVI

AKO TRVALÚ PRIPOMIENKU JEHO OBETAVEJ SLUŽBY
SLOVENSKÉMU NÁRODU, SLUŽBY BOJOVNÍKA ZA JEHO PRÁVO NA
SLOBODNÝ ŽIVOT, VLASTNÝ JAZYK, VLASTNÉ ÚZEMIE A SVOJBYTNOSŤ.

AKO VERNÝ, NÁSLEDOVANIAHODNÝ PRÍKLAD ČINORODEJ LÁSKY
K SVOJMU NÁRODU PRE NAŠICH PREDKOV I PRE NÁS, NAŠICH
SÚČASTNÍKOV I NASLEDOVNÍKOV.

ROKU PÁNA 2006
JÁN SLOTA
PRIMÁTOR MESTA ŽILINY
Poznámka:

Jozef Miloslav Hurban, nar. 19.3.1817, Beckov. Byl nejvýkonnějším spolupracovníkem Ľudovíta Štúra, básník, evangelický farář, bojovník proti uherské nadvládě, propagátor slovenštiny (řadu děl vydal v češtině), propagátor slovanské vzájemnosti a bojovník za sebeurčení slovenského národa. Po vydání revolučních zákonů v r. 1848 řečnil na lidových shromážděních. Po vypuknutí povstání v Praze začal jako jeden z prvních stavět barikády proti císařskému vojsku, pomáhal organizovat dobrovolnické vojsko s první výpravou na západní Slovensko a pokusem vynutit zabezpečení národních práv lidovým povstáním. Po nezdaru povstání se vrátil k literatuře. Zemřel v Hlbokom 21. 2. 1888.
(zdroj: http://www.sp-s.wz.cz/predstavitelia/hurban/zivotopishurbana.htm )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°14'11'' E18°44'18''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička