Liptovský Mikuláš

1. mája, Belopotockého, Cesta hrdinov, Hollého, kpt. Nálepku, Námestie Mieru, Námestie Osloboditelov, Okoličianska, Podtatranská, Priemyselná, Vranovská, Vrbická

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny s SNP

Autor: Ladislav Barabás, 13.08.2009
Umístění: Liptovský Mikuláš, Okoličianska, parčík na spojnici ulíc Okoličianska a Smrečianska
Nápis:
„PADLI ABY SME MY ŽILI“
NA PAMIATKU PADLÝM
OBČANOM V SNP A
V DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE
1939 – 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska Ján Hubka

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 25.02.2011
Umístění: Liptovský Mikuláš, Podtatranská, nádražní budova, nástupiště
Nápis:
ABO ŽE MI ZAHYŇ ABO BUĎ SLOBODNÝ
SAMO CHALUPKA
ŽELEZNIČIARI V ODBOJI PADLÝM ŽELEZNIČIAROM
JÁN HUBKA 1900-1945
PADOL V SLUŽBE 10.MARCA.1945
GULKOU NEPRIATELA
VÁŠ ODKAZ ŽIJE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°05'31.05'' E19°36'18.70''
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Hrob Kazimír Bezek

Autor: Ladislav Barabás, 13.08.2009
Umístění: Liptovský Mikuláš, Priemyselná, cintorín
Nápis:
KAZIMÍR BEZEK
*31.8.1908 +14.12.1952
Poznámka:

Kazimír Bezek ( 31.8.1908 Žibritov – 14.12.1952 Praha) bol básnik, dramatik a verejný činiteľ. Počas druhej svetovej vojny bol zatknutý za ilegálnu činnosť a v čase Slovenského národného povstania bol predsedom Revolučného národného výboru v Dolnom Kubíne. V rokoch 1945-52 bol poslancom SNR, v rokoch 1949-52 bol generálny riaditeľ Československých dráh v Prahe.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jaroslav Šolc

Autor: Ladislav Barabás, 13.08.2009
Umístění: Liptovský Mikuláš, Priemyselná, cintorín v časti Vrbica, sektor VIP, chodník 2, hrob č.5
Nápis:
PhDr. Jaroslav Šolc
1920 - 1985
Poznámka:

Jaroslav Šolc (2.4.1920 Lisková – 8.12.1985 Bratislava, poch. Liptovský Mikuláš) vojenský historik, dôstojník (generál), účastník SNP. Už ako stredoškolák vstúpil v roku 1938 do KSČ, spoluvydavateľ ilegálnych letákov. V júni 1939 zatknutý, odsúdený na 4 mesiace väzenia a vylúčený zo školy. Zúčastnil sa zakladania ilegálnej ozbrojenej skupiny, pokus však v septembri 1941 zlikvidovala polícia. Pre účasť na ilegálnej činnosti KSS väznený od apríla do decembra 1943. Od začiatku roku 1944 organizoval sieť spolupracovníkov pre pripravovaný ozbrojený boj na Liptove. Príslušník partizánskej skupiny P. A. Veličku v Kantorskej doline, po začatí SNP politický komisár part. brigády Za slobodu Slovanov. Po prechode SNP do hôr zástupca veliteľa práporu 4. part. pluku, od januára 1945 splnomocnenec HŠPH pre 4. parr. brigádu.
Vyznamenania: Rad SNP I. triedy, Čsl. voj. kríž 1939, Za zásluhy I. stupňa, sov. medaila Partizán Veľkej vlasteneckej vojny I. triedy, Za chrabrosť, juhosl. rady Orden zasluge za narod a Orden partizanske zvezde III. stupňa, sov. medaila Za pobedu nad Germanijej, Rad červenej hviezdy, Rad červenej zástavy, sov. Rad Veľkej vlasteneckej vojny II. stupňa
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)
Nápis v dolnej časti náhrobníka je prekrytý a nedá sa z fotografie prečítať.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Juraj Jánošík

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2010
Umístění: Liptovský Mikuláš, Vranovská 1, pred kaštieľom
Nápis:
JURAJ
JÁNOŠÍK
1688 - 1713

ĽUDOVÝ HRDINA
JURAJ JÁNOŠÍK,
KAPITÁN HÔRNYCH CHLAPCOV,
PRESLÁVIL PROTIFEUDÁLNY BOJ
NÁŠHO PODDANÉHO ĽUDU
NIELEN NA SLOVENSKU,
ALE V CELEJ KARPATSKEJ OBLASTI,
BA I V SLIEZSKU,
NA MORAVE, POĽSKU A NA UKRAJINE.
TENTO ĽUDOVÝ ODBOJ PRERÁSTOL V
JÁNOŠÍKOVSKÚ TRADÍCIU,
KTORÁ VYGRADOVALA V
ŠTÚROVSKOM OBDOBÍ
A NAJMÄ V
SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ.

ZOMRIEŤ! TAK VÝROK, -
DOBRE, JA CHODIL PO ZBOJI,
ALE KTO VIACEJ ZBÍJAL,
JA, ČI KATIA MOJI?!
JA CHODIL PO ZBOJI
POĽANOU BEZDRAHOU,
ABY SOM NAUČIL PRAVDE
PYŠNÝCH VRAHOV,
JA CHODIL PO ZBOJI,
ZA SLOBODOU ZLATOU,
ABY SOM ROZRÁŽAL
PUTÁ SVOJICH BRATOV.
SLOBODA, SLOBODA
SOBOTIENKA MOJA,
PRE TEBA MNE PÁNI
ŠIBENICE STROJA!
JÁN BOTTO

KRAJU MÔJ, BÁJNY
KRAJU
I SPEVU I SILY,
KDE KOŠIELÔČKY
TKAJÚ
BOHATIEROM VÍLY,
SPEVCOV ZLATÉ
RUSALKY
Z NADZEMSKÝCH VÔD
POJA:
OJ, KDE MÁŠ VO SVETE
PÁRU.
TY KRÁSNA VLASŤ
MOJA!
JÁN BOTTO

Sign.:
L. Pollák
1981
Poznámka:

Juraj Jánošík (25.1.1688 Terchová - 18.3.1713 Liptovský Mikuláš) ľudový hrdina, zbojnícky kapitán. V rokoch 1706-08 vojak v kuruckej armáde Františka II. Rákociho, potom v cisárskej armáde, z ktorej ho vykúpili rodičia. Ako príslušník cisárskej armády bol strážcom na Bytčianskom zámsku, kde nadviazal kontakty s väzneným zbojníckym kapitánom T. Uhorčíkom. Po jeho úteku z väzenia zložil do jeho rúk zbojnícku prísahu. Prevzal od neho zbojnícku družinu, ktorú potom viedol aj vďaka vojenským skúsenostiam a organizačným schopnostiam. V roku 1913 ho uväznili v kaštieli Vranovo, kde ho odsúdili na smrť obesením na hák.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 13.08.2009
Umístění: Liptovský Mikuláš, Vrbická, vedľa evanjelického kostola
Nápis:
TIEŇ HROBU ZMRAZIL VAŠE ÚSTA,
LEŽ BÁSNIK AJ TAK ROZUMIE:
VOLÁTE HLASOM VARUJÚCIM:
„MIER SVETU! SVETU MIER!“

SPOLUOBČANOM, KTORÍ PADLI
V PRVEJ SVETOVEJ VOJNE,
V SLOVENSKOM NÁRODNOM
POVSTANÍ
A POČAS FRONTOVÝCH OPERÁCIÍ
V ROKOCH 1944 - 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 20.07.2020
Umístění: Liptovský Mikuláš, Vrbická, na zadnej stene evanjelického kostola
Nápis:
NA PAMIATKU
PADLÝM
VO VEĽKEJ VOJNE
1914 ─ 1918

Liptovský Mikuláš a Vrbica

Ján Antoška, Mikuláš Bacher, Ladislav Ballo, Vojtech Beer, Gustáv Beláni, Rudolf Bobuľa, Alexander Bogner, Karol Bogner, Ján Bohuš, Matej Dorniak, Jaroslav Dunaj, Martin Fabrici, Ondrej Facuna, Arpád Friedmann, Martin Grajna, Michal Haviar, Jozef Horváth, Oskar Hönigsberg, Ján Hubka ─ Jastrab, Ján Hubka ─ Šluchta, Július Hubka, Pavol Ján Holéczy, Martin Hyben, Jozef Hyžinský, Michal Chrapčiak, Ondrej Chrapčiak, Gustáv Adolf Ištvánffy, Fedor Kállay, Róbert Krakovský, Ján Križko, Ján Križko, Jozef Kubovčík, Tomáš Kučera, Móric Kürz, Ján Jozef Lang, Jozef Lang, Martin Laučík, Pavol Laučík, Peter Pavol Mačuha, Matej Magura, Michal Magura, Ján Martinka, Ľudovít Ján ─ Mastiš, Ján Matejka ─ Čudák, Martin Miko, Michal Mikuláš, Bartolomej Molnár, Ján Mudroň, Ján Nemec, Matej Perašín, Michal Peteraj, Ján Petran, Peter Petrík, Matej Petrovič, Michal Plž, Armin Radó, Adam Rajník, Michal Rajčáni, Juraj Rázus, Robert Sänger, Edmund Schein, Michal Skribinec, Ján Sirota, Marcel Singer, Michal Slosiarik, Armin Stiglitz, Ján Straka, Ján Šluchta, Martin Teltsch, Samuel Terker, Ján Tkáč, Ján Tomčík, Arpád Weiser, Ferdinand Weiser, Ľudovít Žuffa

Liptovská
Ondrašová

Mikuláš Čipka, Daniel Dančík, Peter Dančík, Ján Fiačan, Andrej Hanko, Michal Haviar, Jozef Korenica, Peter Kriška, Tibor Pongrác, Ján Satmári, Ondrej Socháň, Martin Štepita, Jozef Šuchtár, Jozef Šuchtár, Michal Trnovský

Andice, Benice
Čemice

Adam Droppa, Ondrej Dunajský, Matej Janík, Michal Kandes, Ján Laučík, Ján Laučík, Ľudovít Nagy, Matej Pohorelý, Ján Tomčík

Vitálišovce

Ján Daniel ─ Mastiš, Adam Kubovčík, Ján Šimkurát, Rudolf Vitáliš

Okoličné

Jozef Bukovinský, Ján Devečka, Michal Droppa, Ján Fiačan, Matej Gejdoš, Matej Gejdoš, Ján Gejdoš, Jozef Chrapštiak, Ján Jančuška, Ján Janovčík, Michal Janovčík, Jozef Karolček, Ján Král, Ľudovít Krivoš, Jozef Kubovčík, Ján Kutlík, Ján Labaj, Daniel Laco, Rudolf Lakner, Peter Laššák, Ján Laučík, Ján Laučík, Bartolomej Neufeld, Adam Revaj, Marcel Teltsch, Adam Uličný

Ploštín

Ján Čupka, Martin Čupka, Adam Demenčík, Ján Droppa, Juraj Dzúr, Martin Dzúr ─ Obuvník, Martin Dzúr ─ Močiliak, Michal Dzúr, Juraj Dzúrik ─ Žufovčiak, Martin Dzúrik ─ Močiliak, Michal Geško, Juraj Hliničan, Martin Hliničan, Martin Michalko, Matej Priechodský, Michal Priechodský, Martin Šuna, Martin Tomčík, Ján Trnovský ─ Dzúr, Ján Uličný, Ján Uličný ─ Závodný, Juraj Uličný, Martin Uličný ─ Závodný, Michal Uličný ─ Závodný, Ján Vyšný, Adam Zubaj, Michal Žuffa

Demänová

Adam Demenčík, Adam Droppa, Ján Droppa, Ondrej Halahija, Ján Hliničan, Michal Kern, Ján Kostka, Ľudovít Košík, Jozef Lang, Peter Lang, Michal Lenko, Daniel Mastiš, Ján Moyš, Adam Nahálka, Ján Nahálka, Matej Nahálka, Matej Nahálka, Ondrej Nahálka, Ondrej Nahálka, Matej Perončík, Ondrej Perončík, Matej Petrovič, Matej Pohorelý, Adam Štetina, Ján Tomčík, Ján Tomčík, Ján Vyparina

Bodice

Ján Berník, Matej Berník, Ján Droppa, Jánj Glajza, Juraj Korček, Ján Korman, Ján Nušták, Michal Pančík, Juraj Rumanský, Ján Staroň, Ján Staroň, Ondrej Staroň, Ján Stodola ─ Gera, Ondrej Stodola ─ Vlčko, Pavol Veselovský, Adam Vyšný

Iľanovo

Ján Bobula ─ Majerčiak, Rudolf Karol Bobuľa, Michal Iľanovský, Ján Križko ─ Paralec, Michal Križko, Michal Križko ─ Paralec, Michal Mikuláš, Martin Múranica, Martin Múranica, Ján Ondráš, Ondrej Ondráš, Juraj Žiaran, Martin Žiaran

Palúdzka

Matej Almann, Matej Červeň, Martin Daliman, Jozef Garaj, Štefan Glózik, Adam Holécy, Ján Hrtko, Ján Hruška, Ondrej Hyll, Ján Kern, Michal Kern, Michal Korman, Ján Kušiak, Štefan Kušiak, Ján Labaj ─ Kušnier, Ján Laučík, Ján Mandík, Ján Matúška, Matej Matúška, Martin Mrnčo, Matej Nahálka, Michal Paučík, Ján Revaj, Matej Revaj, Juraj Šimko, Ján Trnovský, Juraj Trnovský, Arpád Veiszer, Ján Vojtko

Vďační občania mesta Liptovský Mikuláš, 4. apríla 2017

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.