Liptovský Mikuláš

Pomník Juraj Jánošík

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2010
Umístění: Liptovský Mikuláš, Vranovská 1, pred kaštieľom
Nápis:
JURAJ
JÁNOŠÍK
1688 - 1713

ĽUDOVÝ HRDINA
JURAJ JÁNOŠÍK,
KAPITÁN HÔRNYCH CHLAPCOV,
PRESLÁVIL PROTIFEUDÁLNY BOJ
NÁŠHO PODDANÉHO ĽUDU
NIELEN NA SLOVENSKU,
ALE V CELEJ KARPATSKEJ OBLASTI,
BA I V SLIEZSKU,
NA MORAVE, POĽSKU A NA UKRAJINE.
TENTO ĽUDOVÝ ODBOJ PRERÁSTOL V
JÁNOŠÍKOVSKÚ TRADÍCIU,
KTORÁ VYGRADOVALA V
ŠTÚROVSKOM OBDOBÍ
A NAJMÄ V
SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ.

ZOMRIEŤ! TAK VÝROK, -
DOBRE, JA CHODIL PO ZBOJI,
ALE KTO VIACEJ ZBÍJAL,
JA, ČI KATIA MOJI?!
JA CHODIL PO ZBOJI
POĽANOU BEZDRAHOU,
ABY SOM NAUČIL PRAVDE
PYŠNÝCH VRAHOV,
JA CHODIL PO ZBOJI,
ZA SLOBODOU ZLATOU,
ABY SOM ROZRÁŽAL
PUTÁ SVOJICH BRATOV.
SLOBODA, SLOBODA
SOBOTIENKA MOJA,
PRE TEBA MNE PÁNI
ŠIBENICE STROJA!
JÁN BOTTO

KRAJU MÔJ, BÁJNY
KRAJU
I SPEVU I SILY,
KDE KOŠIELÔČKY
TKAJÚ
BOHATIEROM VÍLY,
SPEVCOV ZLATÉ
RUSALKY
Z NADZEMSKÝCH VÔD
POJA:
OJ, KDE MÁŠ VO SVETE
PÁRU.
TY KRÁSNA VLASŤ
MOJA!
JÁN BOTTO

Sign.:
L. Pollák
1981
Poznámka:

Juraj Jánošík (25.1.1688 Terchová - 18.3.1713 Liptovský Mikuláš) ľudový hrdina, zbojnícky kapitán. V rokoch 1706-08 vojak v kuruckej armáde Františka II. Rákociho, potom v cisárskej armáde, z ktorej ho vykúpili rodičia. Ako príslušník cisárskej armády bol strážcom na Bytčianskom zámsku, kde nadviazal kontakty s väzneným zbojníckym kapitánom T. Uhorčíkom. Po jeho úteku z väzenia zložil do jeho rúk zbojnícku prísahu. Prevzal od neho zbojnícku družinu, ktorú potom viedol aj vďaka vojenským skúsenostiam a organizačným schopnostiam. V roku 1913 ho uväznili v kaštieli Vranovo, kde ho odsúdili na smrť obesením na hák.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás