Liptovský Mikuláš

Pamätná tabuľa Juraj Bartoš

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2010
Umístění: Liptovský Mikuláš, Belopotockého 1, na budove Katolíckeho domu
Nápis:
RIM. KAT. FARÁR
JURAJ BARTOŠ
1798 – 1851
NEOHROŽENÝ VLASTENEC SLOVENSKÝ
A MARTÝR REVOLUČNÝCH ROKOV
1848 - 1949
Poznámka:

Juraj Bartoš (2.4.1798 Závada – 13.2.1851 Liptovský Mikuláš) - národnokultúrny pracovník, kňaz.
Po vypuknutí revolúcie v marci 1848 agitoval medzi ľudom za radikálne riešenie sociálnych a národnostných problémov, zúčastnil sa na príprave a propagácii Liptovských žiadostí a Žiadostí slovenského národa. Do augusta 1849 väznený uhorskou vládou.
Zdroj: Slovenský biografický slovník. Martin 1986


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás