Liptovský Mikuláš

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 13.08.2009
Umístění: Liptovský Mikuláš, kpt. Nálepku, park M. Rázusovej-Martákovej
Nápis:
Bez nápisu

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás