Liptovský Mikuláš

Hrob Kazimír Bezek

Autor: Ladislav Barabás, 13.08.2009
Umístění: Liptovský Mikuláš, Priemyselná, cintorín
Nápis:
KAZIMÍR BEZEK
*31.8.1908 +14.12.1952
Poznámka:

Kazimír Bezek ( 31.8.1908 Žibritov – 14.12.1952 Praha) bol básnik, dramatik a verejný činiteľ. Počas druhej svetovej vojny bol zatknutý za ilegálnu činnosť a v čase Slovenského národného povstania bol predsedom Revolučného národného výboru v Dolnom Kubíne. V rokoch 1945-52 bol poslancom SNR, v rokoch 1949-52 bol generálny riaditeľ Československých dráh v Prahe.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jaroslav Šolc

Autor: Ladislav Barabás, 13.08.2009
Umístění: Liptovský Mikuláš, Priemyselná, cintorín v časti Vrbica, sektor VIP, chodník 2, hrob č.5
Nápis:
PhDr. Jaroslav Šolc
1920 - 1985
Poznámka:

Jaroslav Šolc (2.4.1920 Lisková – 8.12.1985 Bratislava, poch. Liptovský Mikuláš) vojenský historik, dôstojník (generál), účastník SNP. Už ako stredoškolák vstúpil v roku 1938 do KSČ, spoluvydavateľ ilegálnych letákov. V júni 1939 zatknutý, odsúdený na 4 mesiace väzenia a vylúčený zo školy. Zúčastnil sa zakladania ilegálnej ozbrojenej skupiny, pokus však v septembri 1941 zlikvidovala polícia. Pre účasť na ilegálnej činnosti KSS väznený od apríla do decembra 1943. Od začiatku roku 1944 organizoval sieť spolupracovníkov pre pripravovaný ozbrojený boj na Liptove. Príslušník partizánskej skupiny P. A. Veličku v Kantorskej doline, po začatí SNP politický komisár part. brigády Za slobodu Slovanov. Po prechode SNP do hôr zástupca veliteľa práporu 4. part. pluku, od januára 1945 splnomocnenec HŠPH pre 4. parr. brigádu.
Vyznamenania: Rad SNP I. triedy, Čsl. voj. kríž 1939, Za zásluhy I. stupňa, sov. medaila Partizán Veľkej vlasteneckej vojny I. triedy, Za chrabrosť, juhosl. rady Orden zasluge za narod a Orden partizanske zvezde III. stupňa, sov. medaila Za pobedu nad Germanijej, Rad červenej hviezdy, Rad červenej zástavy, sov. Rad Veľkej vlasteneckej vojny II. stupňa
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)
Nápis v dolnej časti náhrobníka je prekrytý a nedá sa z fotografie prečítať.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás