Žatec

Boženy Vikové Kunětické, Čeradická, Dlouhá, Jana Herbena, Komenského alej, Masarykova, Nákladní, náměstí Kruhové, náměstí Svobody, Plzeňská, Pražská, Purkyněho, Studentská, Svatováclavská, Tyršova, U Jezu, Volyňských Čechů, Žižkova, Žižkovo náměstí

Kenotaf Vladimír Roušar a urna Josef Roušar

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 12.11.2014
Umístění: Žatec, Pražská, hřbitov
Nápis:
VLADIMÍR ROUŠAR
*1.10.1925 †16.10.1944

JOSEF ROUŠAR
*19.3.1902 †27.12.1993
Poznámka:

- Roušar Vladimír, *1.10.1925, Dlouhé Pole, hodnost vojín, jednotka 1.2.1. - 1. pěší brigáda, 1. samopalnický prapor, padl, datum úmrtí 1 (16?).10.1944, místo úmrtí Karpaty, prameny brigádní rozkaz, č. 157/1944, poznámka: kmenové číslo 12.861,
- Roušar Josef, Jan, *19.3.1902, Dlouhé Pole, Volyň, národnost česká, kmenové číslo 8.921/M, datum a místo odvodu 21.03.1944 a 15.05.1944 ČSVJ/NT, 15.05.1944 (PR 100/44), Rovno a Kaměněc Polskij, číslo protokolu 01/33/1949-Rovno a 7.585,
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Kenotaf Rudolf Schubert

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 13.06.2016
Umístění: Žatec, Pražská, hřbitov
Nápis:
RUDOLF
SCHUBERT
*1927. PADL VE FRANCIJI 1945
Poznámka:

Schubert Rudolf: *24.11.1927 Žatec. Hodnost: vojín. +21.08.1945 Authezat. Pohřben Dagneux, Francie. Oddělení 28, řada 2, hrob 77. (zdroj: volksbund.de)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo
Doplnění informací: Arno Glaser

Kenotaf Wilhelm Klepsch

Autor: Milan Lašťovka, 24.07.2017
Umístění: Žatec, Pražská, hřbitov
Nápis:
WILHELM KLEPSCH
*20.3.1915 +10.1.1945
Poznámka:

Klepsch Wilhelm: *20.03.1915, nezvěstný od 01.01.1945 Radom / Zwolen.
Zdroj: Volksbund.de


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska návratu Volyňských Čechů

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.07.2017
Umístění: Žatec, Purkyněho, budova hlavního nádraží ČD
Nápis:
Dne 8. února 1947 přijel do Žatce, centra
volyňských Čechů, první vlak s reemigranty
z Volyně.
V roce 1868 začalo přesídlování Čechů
do Volyňské gubernie v Rusku.
Po všestranném rozvoji české komunity, ale
i velkých útrapách toužili volyňští Češi po
návratu do vlasti.
Celkem reemigrovalo 9712 rodin do 64 okresů
po celé ČSR.

15.7.2017 Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s.
Poznámka:

Volyňští Češi, při příležitosti celostátního setkání 15.7.2017, odhalili pamětní desku na žateckém Hlavním nádraží k 70. výročí návratu Volyňských Čechů do vlasti.
Po osvobození Československa zůstali příslušníci armády v Žatci. Na základě mezistátní dohody byla Volyňským Čechům nabídnuta možnost reemigrace. Té využili nejen ti, kteří žili v SSSR, ale i ti, kteří se vraceli z nucených prací na bývalém území Třetí říše. Většina z nich se usadila na území, která byli po válce nuceni opustit Sudetští Němci, ve velké míře tedy na Žatecku, Lounsku a Podbořansku.
Návrat do staré vlasti se uskutečnil ve dvou etapách. Nejprve v roce 1945 přišli v rámci 1. československého armádního sboru v SSSR volyňští vojáci, aby je druhou etapou v roce 1947 následovali rodinní příslušníci, v rámci organizované reemigrační akce.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo
Doplnění informací: Jiří Porteš

Lípa republiky

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 25.10.2018
Umístění: Žatec, Studentská 1075, Gymnázium Žatec, příspěvková organizace
Nápis:
(bez nápisu)
Poznámka:

Oslav 100 let od založení Československa se velkolepě rozhodli pojmout studenti i pedagogický sbor Gymnázia v Žatci. Byla vysazena lípa republiky, zpívala se hymna, fotila česká vlajka, vystavovaly se historické artefakty, konaly se přednášky a to vše stylově v duchu první republiky. Na projektový den byli pozváni zástupci města, včetně starostky Zdeňky Hamousové, i středních a základních škol v Žatci.
(zdroj: Žatecké noviny, týdeník Žatecka, ročník 2018, č. 45, str. 1 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Lípa republiky

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.11.2018
Umístění: Žatec, Svatováclavská 1404, SOA a SPSE v Žatci
Nápis:
LÍPA REPUBLIKY
1918 - 2018

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 23.03.2014
Umístění: Žatec, Tyršova, u pravoslavného chrámu sv. Jakuba
Nápis:
MALINSKÝM MUČEDNÍKŮM
OBĚTEM FAŠISTICKÉHO
TERORU ZAHYNULÝM
13. ČERVENCE
1943
ZAHRANIČNÍ VOJÁCI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4216-00407
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Památné místo Libuše Mrázková

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 04.07.2018
Umístění: Žatec, U Jezu 2903, Žatec, m. č. Podměstí, Mateřská škola
Nápis:
MATEŘSKÁ ŠKOLA
LIBUŠE MRÁZKOVÉ
Poznámka:

Libuše Mrázková, *10.7.1925, místo narození: Straklov Český, Volyň, národnost: česká, hodnost: vojínka, kmenové číslo: 16.608/Ž, datum a místo odvodu: 15.7.1944(PR 159 z 21.7.44), Kaměněc Podolskij, jednotka při úmrtí: 1.čs samostatná brigáda v SSSR, 2. dělostřelecký pluk, † 9.9.1944, místo úmrtí: Karpaty, Poljanka, poznámka: zemřela po zranění ze dne 8.9.1944, pohřbena Przegrody,
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )
Vzpomínka na Libuši Mrázkovou
Ze slečny Libuše Novotné se v červenci stala paní Libuše Mrázková. Bylo jí 19 let a snila o krásné budoucnosti. Dva měsíce po svatbě ale zemřela. Psal se totiž rok 1944 a mladá paní Libuše, rodačka z Českého Straklova na Volyni, se dobrovolně přihlásila, aby bojovala za svobodu samostatného Československa. Absolventka střední školy se do 1. československého armádního sboru přihlásila společně s mužem v rámci hromadného náboru mezi Volyňskými Čechy. Libuše Mrázková prošla kurzem spojařů a byla zařazena k 2. dělostřeleckému pluku. Bohužel, dlouho za osvobození vlasti nebojovala. Při německé minometné palbě u polské Machnowky byla 9. září 1944 smrtelně zraněna. Byla jednou ze tří volyňských žen, které zemřely přímo na frontě. Památka Libuše Mrázkové žije dodnes. A právě v Žatci. Od roku 1975 nese školka v Podměstí čestný titul Mateřská škola Libuše Mrázkové. Při pietních akcích tam pravidelně pokládají květiny a vzpomínají na její památku členové Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel.
(zdroj: Žatecký zpravodaj, 2. července, číslo 7, ročník 2018; str. 8 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Kameny zmizelých - Karl Kahn

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 17.09.2014
Umístění: Žatec, Volyňských Čechů 329
Nápis:
ZDE ŽIL
KARL KAHN
NAR. 1865
SPÁCHAL SEBEVRAŽDU
NA ÚTĚKU
Poznámka:

kámen umístěn 12.9.2014 Gunterem Demmnigem (autorem projektu)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Socha svatý Václav

Autor: Jiří Padevět, 25.05.2022
Umístění: Žatec, Žižkova, 30 metrů na severozápad od Kněžské brány
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Kníže Václav se ujal vlády nad přemyslovskými državami nejpozději roku 925.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav , https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomn%C3%ADk_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°19'53.12'' E13°32'30.25''
Pomník přidal: Jiří Padevět