Žatec

Kameny zmizelých - Sophie a Heindrich Löblovi

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 17.09.2014
Umístění: Žatec, Masarykova 637
Nápis:
ZDE ŽIL
HEINRICH LÖBL
NAR. 1881
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V IZBICI

ZDE ŽILA
SOPHIE LÖBLOVÁ
NAR. 1880
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V IZBICI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo