Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Dan Vrba ml., 24.10.2010
Umístění: Žatec, Pražská, hřbitov
Nápis:
13.VII.1943

569 OBĚTEM NĚMECKÉHO FAŠISMU
V ČESKÉM MALÍNĚ NA VOLYNI

13.VII.1958

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4216-39132
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 05.03.2016
Umístění: Žatec, Pražská, hřbitov
Nápis:
(pomník)
ČEST A SLÁVA
HRDINŮM,
KTEŘÍ OBĚTOVALI
SVÉ ŽIVOTY
ZA NAŠI SVOBODU,
ABYCHOM MOHLI
POKOJNĚ ŽÍT
A BUDOVAT
SVOJI VLAST.

PŘÍSLUŠNÍKŮM 1. ČESKOSLOVENSKÉHO ARMÁDNÍHO SBORU
V SSSR, KTEŘÍ PO BOKU SOVĚTSKÉ ARMÁDY PROLÉVALI
KREV ZA OSVOBOZENÍ VLASTI.

RUDOARMĚJCŮM 383. GARDOVÉ DIVIZE SOVĚTSKÉ ARMÁDY,
KTEŘÍ V BOJI PROTI FAŠISTICKÝM OKUPANTŮM POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY
PŘI OSVOBOZOVÁNÍ MĚSTA ŽATCE V R. 1945.

(deska)
ЛЕЙТЕНАНТ
КУЗНЕЦОВ
НЕИЗВ. - 1945

МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ
ШЕВЧЕНКО
НЕИЗВ. - 1945

Rudoarmějcům 383. gardové divize Sovětské armády, kteří v boji proti
fašistickým okupantům položili své životy při osvobozování města Žatce v r. 1945.
Čest a sláva hrdinům, kteří obětovali své životy za naši svobodu,
abychom mohli pokojně žít a budovat svoji vlast.
Příslušníkům 1. Československého armádního sboru v SSSR, kteří
po boku Sovětské armády prolévali krev za osvobození vlasti.
Por. KUZNĚCOV, ppor. ŠEVČENKO, rtm. ŽIDLICKÝ, čet. ŠULC,
des. VOTAVA, svob. HOLUB, svob. ODSTRČIL, voj. FENCKA,
voj. KASAL, voj. KAZDA, voj. MATOUŠ a 26 neznámých rudoarmějců
umístněni na městském hřbitově.
Poznámka:

Pomník s obnovenou pamětní deskou, umístěnou šikmo, horizontálně, ke kraji travnaté plochy, na místo původní pamětní desky se jmény 11 obětí a počtem 26 obětí neznámých rudoarmějců, nově doplněnou textem z náhrobku a dvěma jmény psaných azbukou, por. Kuzněcov a ppor. Ševčenko. Dle vyjádření paní Soni Freyntové - správkyně hřbitova, byla tato výměna desky provedena na základě aktivity ruské ambasády počátkem jara roku 2016, k příležitosti výročí ukončení 2. sv. války.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4216-00405
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Mgr. Jaroslav Krídlo

Kenotaf Václav Krámský a hrob Jan Krámský

Autor: Dan Vrba ml., 24.10.2010
Umístění: Žatec, Pražská, hřbitov
Nápis:
VÁCLAV KRÁMSKÝ
*1.1.1925 +10.9.1944
POHŘBEN POD DUKLOU

JAN KRÁMSKÝ
*27.8.1899 +9.1.1966
Poznámka:

foto vojáka v uniformě
Krámský Václav, vojín, nar. 1.1.1925, Noviny České, Volyň, příslušník 1.2.1. - 1. pěší brigáda, 2. spojovací prapor. Padl 23. 09. 1944, Karpaty, zápis o úmrtí č. 957/N (a 495/P). (zdroj databáze VÚA Praha)


Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob italských zajatců

Autor: Dan Vrba ml., 24.10.2010
Umístění: Žatec, Pražská, hřbitov
Nápis:
QUI RIPOSANO CADUTI ITALIANI
ZDE JSOU POHŘBENÍ ITALŠTÍ ZAJATCI
+1945

Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hroby Obětí 2. světové války

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 22.04.2014
Umístění: Žatec, Pražská, hřbitov
Nápis:
1945
Poznámka:

Jedná se o 2 místa související s 2. světovou válkou.

Místo s ohořelým dřevěným křížem bylo upraveno v roce 2008, financováno německým krajanským spolkem (potvrzeno paní Soňou Freyntovou, správkyní hřbitova).
Jedná se o ve kterém by měli být pohřbeni zastřelení němečtí obyvatelé obce, mělo by jít i o muže, kteří byli označeni jako funkcionáři NSDAP či Gestapa a byli zastřeleni u hřbitovní zdi.

Místo s nápisem 1945 by měl být hrob (zatím neověřeno) válečných zajatců nebo obětí pochodu smrti.


Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Mgr. Jaroslav Krídlo, Jiří Padevět

Hrob Julius Fanta, Karl Fanta a Karl Nowotny

Autor: Dan Vrba ml., 24.10.2010
Umístění: Žatec, Pražská, hřbitov
Nápis:
HIER RUHT IN GOTT

JULIUS FANTA, K.U.K. GENERAL MAJOR,
GEST AM 24.NOVEMBER 1908, IM 53. LEBENSJAHRE.

KARL FANTA, ARMEEGENERAL I. R.
GEST. AM 11.APRIL 1937, IM 86. LEBENSJAHRE.

KARL NOWOTNY, OBERSTLEUTNANT,
GEST. OKTOBER 1945

Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Franz Peschke

Autor: Dan Vrba ml., 24.10.2010
Umístění: Žatec, Pražská, hřbitov
Nápis:
Ihrem verdienstvollen
Franz Peschke,
dieses Denkmal der laazer Militar-Veteranen
und der rytmeistr Glucke-Verein im Jalire 1869.
Poznámka:

text ze snímku nečitelný


Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Karel Chovanec

Autor: Dan Vrba ml., 24.10.2010
Umístění: Žatec, Pražská, hřbitov
Nápis:
KAREL CHOVANEC
*26.8.1933 +1.5.1952
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Jaroslav Perný

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 10.04.2014
Umístění: Žatec, Pražská, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV PERNÝ
* 12.2.1906 + 13.3.1994
Poznámka:

Plukovník Jaroslav Perný se narodil v obci Kvasilov Český, okres Rovno (Volyň, dnes Ukrajina), národnosti české, pravoslavné víry, povoláním rolník. Prezentován v Buzuluku 17. února 1942 v hodnosti četař, kmenové číslo 306/M, zařazen jako výkonný rotmistr, velitel velitelského družstva. Před vstupem do čs. vojenské jednotky četař dělostřelectva polské armády v záloze. V roce 1940 byl vyvezen NKVD do sovchozu v Kazachstánu, kde pracoval až do 13. července 1941, kdy byl osvobozen a odjel do Bulajeva. Zde žil a pracoval do 11. února 1942, kdy odjel k nově se tvořící čs. vojenské jednotce. V Buzuluku absolvoval školu pro důstojníky v záloze. Za boje u Sokolova byl vyznamenán Čs. válečným křížem 1939 a sovětskou medailí Za odvahu. Ve funkci velitele protitankové baterie 2. dělostřeleckého oddílu 1. čs. samostatné brigády v SSSR v hodnosti poručíka, byl za boje osvobození Kyjeva, vyznamenán opět Čs. válečným křížem 1939. Na frontě byl dvakrát raněn (Dukla, Liptovský Mikuláš). Konec války jej zastihl v hodnosti kapitána, jako náčelníka štábu 2. dělostřeleckého pluku 1. čs. samostatné brigády 1. čs. armádního sboru v SSSR. Od srpna 1945 do července 1947 jako velitel zvláštní skupiny „Žatec“, později jako velitel posádky v Žatci. Demobilizován v červenci jako válečný invalida v hodnosti štábního kapitána. Pracoval jako samostatný zemědělec. V roce 1948 mu byla udělena Sokolovská pamětní medaile (číslo matriky 301). Od roku 1950 jako předseda JZD Liběšice. Od března 1964 předseda družstva Chmelař v Liběšicích. Od února v plném invalidním důchodu. V roce 1984 mu byl udělen řád Rudé hvězdy. Nositel šesti Čs. válečných křížů 1939, medaile Čs. velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova, sovětského řádu Vlastenecké války II. stupně a dvou řádů Rudé hvězdy. Zemřel jako plukovník v záloze.
Zdrojem informací Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a příbuzných.
Autorem obrazu z roku 1969 plukovníka Jaroslava Perného je malíř Oskar Brázda (1887-1977).


Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Antonín Vaněk

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 07.04.2014
Umístění: Žatec, Pražská, hřbitov
Nápis:
Antonín VANĚK
*15.7.1922 +18.10.2011
Poznámka:

foto vojáka v hodnosti vyššího důstojníka
Vaněk Antonín: *15.7.1922 Hulč, Polsko (1921 – 1939 patřila tato část Volyně Polsku). Kmenové číslo: 110.701/M. Národnost: česká. Datum a místo odvodu: 18.03.1944 Rovno. Číslo protokolu: 01/08/453-Rovno. (zdroj: VÚA)


Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo
Doplnění informací: Arno Glaser