Žatec

Boženy Vikové Kunětické, Čeradická, Dlouhá, Jana Herbena, Komenského alej, Masarykova, Nákladní, náměstí Kruhové, náměstí Svobody, Plzeňská, Pražská, Purkyněho, Studentská, Svatováclavská, Tyršova, U Jezu, Volyňských Čechů, Žižkova, Žižkovo náměstí

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 14.11.2017
Umístění: Žatec, Boženy Vikové Kunětické, evangelický kostel, vpravo kazatelny
Nápis:
EHRENTAFEL

Für unsere im
WELTKRIEGE 1914-1918
als HELDEN gefallenen BRÜDER:

Emil Grüner †1914
Franz Lässig †1914
Josef Wachert †1914
Wilhelm Wachert †1914
Rudolf Langmann †1915
Franz Raffler †1915
Franz Güntner †1916
Max Herklotz †1916
Johann Schubert †1917
Johann Martin †1917
Reinhold Schnieber †1918
Felix Weinhold †1918
Poznámka:

- Lässig František (Franz), hodnost a pluk - svoboník, 74. p. pl., *1876 Žatec, okr. týž, Čechy, příslušnost - tamtéž, †29.12.1914, místo úmrtí - v I. zál. nem. v Palance, Srbsko, datum pohřbu 31.12.1914, označení hřbitova a místo - Palance, číslo hrobu 346, opsáno podle - matriky 22. p.pl., úmrtní kniha: tom., fol. VII.-193
- Weinhold Felix, hodnost a pluk - vojín, 9. p. pl., *5.4.1873, Chomutov, Čechy, příslušnost - Žatec, Čechy, †8.1.1917(?) kterého nepřežil, prohlášen mrtvým - soudem, opsáno podle - matriky 42. p.pl., úmrtní kniha: tom., fol. XVIII.-85
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensodierdatabase )


Souřadnice: N50°19'26.33'' E13°32'10.46'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pomník příslušníkům čs. vojenského letectva

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 07.02.2017
Umístění: Žatec, Čeradická, letiště Žatec Macerka
Nápis:
PODĚKOVÁNÍ
VŠEM PŘÍSLUŠNÍKŮM ČESKOSLOVENSKÉHO VOJENSKÉHO
LETECTVA, KTEŘÍ SLOUŽILI NA VOJENSKÉM LETIŠTI
ZVANÉM "KOREA", 7 KM SV. ŽATCE, V OBDOBÍ LET
1951 - 1993. TENTO BETONOVÝ OBELISK JE SYMBOLICKÝ
ZBYTEK VZLETOVÉ A PŘISTÁVACÍ DRÁHY 090-270.
ČLENOVÉ 24. ODBOČKY SVAZU LETCŮ ČR
Poznámka:

Pět let po skončení 2. světové války se na Dálném východě - v Korei znovu rozhořela válka. Nebezpečí, že přeroste ve světový konflikt, rostlo každým dnem. Začalo horečné zbrojení a období mohutné výstavby čs. armády, včetně čs. letectva. Pro zajištění nových úkolů bylo potřeba vybudovat síť leteckých základen s betonovou vzletovou, přistávací dráhou. Jednou z nejdůležitějších základen se stalo letiště Žatec. Snad pro srovnatelnost s bojovým prostředím vzdáleného východoasijského poloostrova, kde probíhala válka a kde získal bojové zkušenosti letoun MiG-15, vrylo se žatecké letiště do vědomí leteckého lidu jako "KOREA", a tak mu říkali celé generace. 15. října 1993 nastoupily všechny útvary, dislokované na žateckém letišti, aby vyslechly rozkaz MO o zrušení všech útvarů dnem 31. prosince 1993. Tím byl osud letiště a všech lidí na něm sloužících zpečetěn.
Členové žatecké 24. odbočky Svazu letců ČR postavili na památku všem svým kamarádům, kteří na letišti sloužili, na travnatém letišti Macerka prostý památník. Symbolicky byl jako základ památníku položen kvádr ze startovací dráhy demolovaného letiště. Památník byl odhalen v září 2009 u příležitosti oslav 58. výročí založení 11. stíhacího leteckého pluku. Slavnostní odhalení s krátkým proslovem provedl předseda žatecké odbočky Svazu letců ČR a bývalý velitel 11. slp Ing. Václav Vašek.
(zdroj: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci a Svaz letců 24. odbočka Žatec, Křížova vila, výstava k 65. výročí 11. stíhacího pluku, ve dnech 17.9.-13.11.2016 )


Souřadnice: N50°18'59.58'' E13°31'26.33'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pamětní deska Vypálení synagogy

Autor: Jiří Padevět, 25.05.2022
Umístění: Žatec, Dlouhá 2407
Nápis:
ŽIDOVSKÁ SYNAGOGA

JE DRUHOU NEJVĚTŠÍ STAVBOU SVÉHO DRUHU
V ČECHÁCH. POSTAVENA BYLA V LETECH
1871 - 1872. V PRŮBĚHU TZV. KŘIŠŤÁLOVÉ
NOCI Z 9. NA 10. LISTOPADU JI VYPÁLILI
NACISTÉ. PAK JIŽ NIKDY NESLOUŽILA
PŮVODNÍMU ÚČELU. OBJEKT BYL PROS-
LULÝ VYNIKAJÍCÍ AKUSTIKOU.

JÜDISCHE SYNAGOGE
1871 - 1872 ERBAUT, IST SIE DAS ZWEITGRÖßTE
BAUWERK IHRER ART IN BÖHMEN. IN DER
KRISTALLNACHT VOM 9. ZUM 10. NOVEMBER
1938 VON DEN NAZIS NIEDERGEBRANNT,
DIENTE SIE NIE WIEDER IHREM URSPRÜNG-
LICHEM ZWECK. DER BAU WAR DURCH
SEINE AUSGEZEICHNETE AKUSTIK BEROHMT.

THE JEWISH SYNAGOGUE
THIS SECOND-IN-SIZE BUILDING OF IT KIND
IN THE CZECH REPUBLIK WAS BUILT BET-
WEEN 1871 AND 1872. DURYNG THE CRYSTAL
NIGHT FROM 9 TO 10 NOVEMBER 1938 IT
WAS BURNT OUT BY THE NAZIS. SINCE THEN
IT HAS NEVER SERVED ITS ORIGINAL PUR-
POSE. THE FACILITY USED TO BE RENOWNED
FOR ITS EXCELLENT ACOUSTICS.
Poznámka:

Žatecká synagoga patří mezi ty výjimky, které dovolili nacisté během Křišťálové noci hasit, proto se zachovala.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Synagoga_v_%C5%BDatci )


Souřadnice: N50°19'47.74'' E13°32'45.75''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 16.04.2017
Umístění: Žatec, Jana Herbena, vlevo budovy vlakového nádraží Žatec - Západ
Nápis:
VĚNOVÁNO
OBĚTEM NÁLETU
16. 4. 1945
Poznámka:

Slavnostní odhalení Pamětní desky, k uctění památky Českým a Německým civilním obětem náletu na vlakové nádraží Žatec - Západ, se uskutečnilo v deset hodin v neděli 16.4.2017 za účasti veřejnosti a místostarostky Města Žatec paní Jany Novákové, která Pamětní desku po proslovech odhalila. S myšlenkou vzniku pomníku u západního nádraží přišli manželé František a Stanislava Sajdlovi, kteří pietní akt zorganizovali a uskutečnili, za finanční podpory Města Žatec a podpory Českých drah, které vlastní pozemek u nádraží. O tom, že na západní vlakové nádraží a jeho okolí, spadlo na konci druhé světové války několik bomb, slýchával František Sajdl už jako dítě od svého otce. Bližší informace také získal, když si přečetl rukopis o historii Záhoří, který dostal jeho známý pan Jan Bizoň, ke kulatinám. Paměti sepsal někdejší starousedlík pan Václav Hrdina, který mj. popisuje i nálet z dubna 1945, při kterém zahynula i jeho sestra. Nejenom tyto okolnosti byly také motivací manželů Sajdlových k úspěšnému zhotovení a odhalení onoho pietního místa.
Na článek o vzniku pietního místa obětem náletu na vlakové nádraží Žatec-západ v dubnu 1945, který začátkem února vyšel v týdenících Žatecké noviny a Region Podbořanska se ozval čtenář, který o náletu slyšel vyprávět svoji babičku. Ve svém vyprávění, mj. přiblížila příčinu náletu. Uvedla, že na druhé koleji za Západním nádraží, někde v prostoru silničního mostku přes trať u Drëherova pivovaru (později Fruty), stál odstaven německý vojenský vlak. Vlak byl obsazen mladými vojandami (tzv. Kriegshelferinen - válečné pomocnice), které byly pořád nadšené bojovat, i když konec války byl již na spadnutí. Když přes Žatec přelétaly stíhací bombardéry USA AF (cca 10 letadel), začaly na ně tyto válečné pomocnice střílet z Flaku umístěném na vagonu vojenského vaku. Jedno letadlo se oddělilo od formace, obloukem se otočilo a svrhlo jednu pumu do prostoru nádraží. Ta zlikvidovala část nádražní budovy i vlak připravený k odjezdu. Byli mrtví a zranění a veliké škody na majetku. Tolik ze vzpomínek své babičky uvedl Zdeněk Talaváňa. (zdroj: Žatecké noviny, Týdeník Žatecka, Ročník 2017, číslo 14, úterý 10. dubna )
V den odhalení Pamětní desky položila paní Trupová, dcera Václava Hrdiny, kytici rudých tulipánů k Pamětní desce, k uctění památky obětem náletu a to nejenom své tety Jiřiny Hrdinové. Po úvodním a hlavním proslovu manželů Sajdlových, o náletu promluvil též 78letý pan Schrödl od Podbořan, který jako malých chlapec nálet nepřímo zažil. Pamětní deska je osazena na původním podstavci z doby Normalizace, na kterém bývalo, mj. umístěno srp a kladivo. Manželům Sajdlovým se též podařilo sehnat i sponzory na vybudování přístupové cesty k pietnímu místu. Materiál věnovalo Concrete Libočany, pan Ďurčík a vybudování přístupové cesty a úpravu okolí zajistila firma Morávek komunikace. Na den přesně po dvaasedmdesáti letech se tak pravděpodobně 18 obětem bombového náletu, mezi nimiž jsou dva vojáci a dvě zohavena neznámá mužská těla, dostalo důstojné připomínky jejich tragického osudu.

- Pankratzová Marie, *3.8.1904, Žatec, †16.4.1945, nádraží Žatec - Západ, průvodčí vlaků v Žatci, číslo 817, příčina úmrtí-při leteckém náletu, pohřbena 18.4.1945, místo neuvedeno,
(zdroj: MÚ Žatec - Matrika, Řím. Kat. úmrtní matrika, svazek XXIII, 1937 - 1949, Nr. 207 ),
- Marie Josefa P a n k r a t z, *3. August 1904, Saaz (Žatec), Reichsbahnzugsführerin (průvodčí vlaků), †16. April 1945, um 19 Uhr (kolem 19. hodiny), in Saaz, Banhof-West durch Bombenterror, Tod durch fendlich Bombensplitter (zemřela na zásah střepiny letecké bomby při leteckém náletu),
(zdroj: MÚ Žatec, Matrika úmrtí 1945, Nr. 552 )

- Polaczy Ilse, *14.12.1924, Vratislav, †16.4.1945, nádraží Žatec - Západ, švadlena v Žaboklikách, číslo 12, okr. Žatec, příčina úmrtí-při leteckém náletu, pohřbena 18.4.1945, místo neuvedeno,
(zdroj: MÚ Žatec - Matrika, Řím. Kat. úmrtní matrika, svazek XXIII, 1937 - 1949, Nr. 208 ),
- Ilse Käthe Hedwig P o l a c z y, *14. Dezember 1924, Breslau, †16. April 1945, um 19 Uhr, in Saaz, Banhof-West durch Bombenterror, Tod durch fendlich Bombensplitter,
(zdroj: MÚ Žatec, Matrika úmrtí 1945, Nr. 553 )

- Dörner Antonín, *27.9.1902, Kounov, okr. Žatec, †16.4.1945, nádraží Žatec - Západ, topič na dráze v Kounově, okr. Žatec, příčina úmrtí-při leteckém náletu, pohřben 18.4.1945, místo neuvedeno,
(zdroj: MÚ Žatec - Matrika, Řím. Kat. úmrtní matrika, svazek XXIII, 1937 - 1949, Nr. 209 ),
- Anton D ö r n e r, *27. September 1902, Kaunowa, Lokomotivheizer der Reichsbahn, †16. April 1945, um 19 Uhr, in Saaz, Banhof-West durch Bombenterror, Tod durch fendlich Bombensplitter,
(zdroj: MÚ Žatec, Matrika úmrtí 1945, Nr. 554 )

- Honauer Josef, *8.4.1908, Milčeves, okr. Žatec, †16.4.1945, nádraží Žatec - Západ, šofér v Žatci, číslo 265/15, příčina úmrtí-při leteckém náletu, pohřben 18.4.1945, místo neuvedeno,
(zdroj: MÚ Žatec - Matrika, Řím. Kat. úmrtní matrika, svazek XXIII, 1937 - 1949, Nr. 210 ),
- Josef H o n a u e r, *8. April 1902, Miltschowes, Kraftfahrer, †16. April 1945, um 19 Uhr, in Saaz, Banhof-West durch Bombenterror, Tod durch fendlich Bombensplitter,
(zdroj: MÚ Žatec, Matrika úmrtí 1945, Nr. 555 )

- Stella R o t h, *5. Dezember 1928, Fintesti, Rumänien, Die Gymnasialschülerin, wohnhaft in Lubau, Kreis Podersam, †16. April 1945, um 19 Uhr, in Saaz, Banhof-West durch Bombenterror, Tod durch fendlich Bombensplitter,
(zdroj: MÚ Žatec, Matrika úmrtí 1945, Nr. 556 )

- Hüttlová Kateřina, Marie, *10.8.1928, Oblaty, okr. Podbořany, †16.4.1945, nádraží Žatec - Západ, kadeřnice-učednice, příčina úmrtí-při leteckém náletu, pohřbena 18.4.1945, místo neuvedeno,
(zdroj: MÚ Žatec - Matrika, Řím. Kat. úmrtní matrika, svazek XXIII, 1937 - 1949, Nr. 211 ),
- Katharina Maria H ü t t l, *10. August 1928, Oblat, †16. April 1945, um 19 Uhr, in Saaz, Banhof-West durch Bombenterror, Tod durch Schädelbruch,
(zdroj: MÚ Žatec, Matrika úmrtí 1945, Nr. 557 )

- Langová Františka, *27.1.1928, Vroutek, okr. Podbořany, †16.4.1945, nádraží Žatec - Západ, kadeřnice ve Vroutku, okr. Podbořany, příčina úmrtí-při leteckém náletu, pohřbena 18.4.1945, místo neuvedeno,
(zdroj: MÚ Žatec - Matrika, Řím. Kat. úmrtní matrika, svazek XXIII, 1937 - 1949, Nr. 212 )
- Franziska L a n g, *27. Januar 1928, Rudig, †16. April 1945, um 19 Uhr, in Saaz, Banhof-West durch Bombenterror, Tod durch fendlich Bombensplitter,
(zdroj: MÚ Žatec, Matrika úmrtí 1945, Nr. 558 )

- Reinischová Hildegarda, Marie, *7.10.1907, Petersdorf bei Breslau (Vratislav), Slezsko, †16.4.1945, nádraží Žatec - Západ, sekretářka v Novém Sedle, okr. Žatec, příčina úmrtí-při leteckém náletu, pohřbena 18.4.1945, místo neuvedeno,
(zdroj: MÚ Žatec - Matrika, Řím. Kat. úmrtní matrika, svazek XXIII, 1937 - 1949, Nr. 213 )
- Hildegard Maria R e i n i s c h, *7. Oktober 1907, Petersdorf, †16. April 1945, um 19 Uhr, in Saaz, Banhof-West durch Bombenterror, Tod Schädelverletzung durch Bombensplitter,
(zdroj: MÚ Žatec, Matrika úmrtí 1945, Nr. 559 )

- Köppl Rudolf, *16.10.1899, Svojetín, okr. Žatec, žel. topič v Žatci, †16.4.1945 těžce zraněn, při leteckém náletu na nádraží těžce zraněn, zranění podlehl, pohřben 19.4.1945, místo neuvedeno,
(zdroj: MÚ Žatec - Matrika, Řím. Kat. úmrtní matrika, svazek XXIII, 1937 - 1949, Nr. 224 )

- Weith Antonín, *23.11.1885, Luh (Dlouhý Luh, okr. Karlovy Vary), strojvůdce v Žatci, †16.4.1945, úmrtí při leteckém náletu na nádraží Žatec - Západ, pohřben 18.4.1945, místo neuvedeno,
(zdroj: MÚ Žatec - Matrika, Řím. Kat. úmrtní matrika, svazek XXIII, 1937 - 1949, Nr. 226 )

- Agnes G o t t s c h a l k, geb. Abels, *10. Oktober 1911, Götzenkirchen, Kreis Bergheim, wohnhaft in Potscherad, Kreis Saaz, †16. April 1945, um 19 Uhr, in Saaz, Banhof-West durch Bombenterror, Tod durch fendlich Bombensplitter,
(zdroj: MÚ Žatec, Matrika úmrtí 1945, Nr. 560 )

- Albert T h e i s s, *11. November 1903, Etschberg, Der Soldat der Versuchs. Abt. Schule f. Heeresmot. 1 Versuchskomp 2 in Wünsdorf, †16. April 1945, um 19 Uhr, in Saaz, Banhof-West durch Bombenterror, Tod durch fendlich Bombensplitter,
(zdroj: MÚ Žatec, Matrika úmrtí 1945, Nr. 561 )

- Wetscheslaw T r i g u b o w i t s c h, *44. Mai 1920, místo narození-neznámo, Der Gefreite und Propagantist des Landessschützen-Bat. Nr. 804 in Weiden, †16. April 1945, um 19 Uhr, in Saaz, Banhof-West durch Bombenterror, Tod durch fendlich Bombensplitter,
(zdroj: MÚ Žatec, Matrika úmrtí 1945, Nr. 562 )

- Die unbekannte männliche Leiche, ist am †16. April 1945, um 19 Uhr, in Saaz, Banhof-West nach dem Terrorangriff durch Bergungsmannschaften aufgefunden worden. Todesursache: Körper ist vollkommen verstümmelt durch Feindeinwirkung.
Auf Grund kriminalpolizeicher Ermittlungen wurde folgendes festgestellt: Bei der nebenbezeichneten
unbekannten männlichen Leiche handelt es sich um den Güterbodenarbeiter - Josef B e n e d i k t,
*20. Juli 1884, Triebl,
(zdroj: MÚ Žatec, Matrika úmrtí 1945, Nr. 583 )

- Die unbekannte männliche Leiche, ist am †16. April 1945, um 19 Uhr, in Saaz, Banhof-West nach dem Terrorangriff durch Bergungsmannschaften aufgefunden worden. Todesursache: Körper ist vollkommen verstümmelt durch Feindeinwirkung.
Auf Grund kriminalpolizeicher Ermittlungen wurde folgendes festgestellt: Bei der nebenbezeichneten
unbekannten männlichen Leiche handelt es sich um den Zugsführer der Reichsbahn, wohnhaft in Saaz, Anton W e i t h, *23. November 1885, in Luk,
(zdroj: MÚ Žatec, Matrika úmrtí 1945, Nr. 584 )

- Tělesné ostatky neznámého muže; Die unbekannte männliche Leiche, ca 165 cm gross, ist am †16. April 1945, um 19 Uhr, in Saaz, Banhof-West nach dem Terrorangriff durch Bergungsmannschaften aufgefunden worden, die ungefähr 25 - 30 Jahre alt. Todesursache: Schwerste Verletzungen am ganzen Körper durch Feindeinwirkung.
(zdroj: MÚ Žatec, Matrika úmrtí 1945, Nr. 585 )

- Zohavené tělo neznámého muže; Die unbekannte männliche Leiche, ist am †16. April 1945, um 19 Uhr, in Saaz, Banhof-West nach einem Terrorangriff durch Bergungsmannschaften aufgefunden worden. Todesursache: Der Körper ist vollkommen verstümmelt durch schwerste Verletzungen.
(zdroj: MÚ Žatec, Matrika úmrtí 1945, Nr. 586 )

- Jiřina Hrdinová, *1929(?), Žatec(?), †16.4.1945, nádraží Žatec - Západ, příčina úmrtí-při leteckém náletu. V poděkování manželům Sajdlovým, za vznik pietního místa, dcera pana Václava Hrdiny, bratra Jiřinky, vypráví, že toho dne jela Jiřina na kole s kamarádkou do Žatce. Cestou se zastavily na nádraží, kde již stál vlak na Plzeň. S ním odjížděl otec kamarádky do práce, a ta mu nesla jídlo a tak šla až do vlaku a tím se zachránila. Mladičká Jiřinka zůstala venku u čekárny s kolama a v tu chvíli přelítali dva "hloubkaři" a shodili dvě bomby. Vše bylo úplně rozbité, klem kusy hlíny, okna ve Frutě bez skel. Kamarádka pak vše vyprávěla rodičům. Těla byla poničena k nerozeznání, jen malé ostatky od krve a prachu. Jiřinku nenašli, pohřeb byl společný, ale i v tu dobu přiletěla letadla, velký rachot, panika, lidé se rozutekli a bylo po všem, ... .
(zdroj: Žatecké noviny, Týdeník Žatecka, Ročník 2017, číslo 8, úterý 28. února )


Souřadnice: N50°20'9.96'' E13°32'12.77'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Lípa republiky

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 03.11.2018
Umístění: Žatec, Komenského alej 749, základní škola, vpravo školní jídelny
Nápis:
LÍPA
REPUBLIKY
28. 10.
2018

Souřadnice: N50°19'26.94'' E13°32'44.16'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Kameny zmizelých - Sophie a Heindrich Löblovi

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 17.09.2014
Umístění: Žatec, Masarykova 637
Nápis:
ZDE ŽIL
HEINRICH LÖBL
NAR. 1881
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V IZBICI

ZDE ŽILA
SOPHIE LÖBLOVÁ
NAR. 1880
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V IZBICI

Souřadnice: N50°19'31.55'' E13°32'35.23'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pamětní deska Karel Sabela

Autor: Martin Bubela, 06.07.2009
Umístění: Žatec, Nákladní 397, fasáda rohového domu
Nápis:
V tomto domě žil
kpt. KAREL SABELA,
účastník II a III. odboje.
Za účast v boji proti totalitě
byl popraven 18.7.1949
v 5:46 hodin.
Poznámka:

Karel Sabela (1917-1949): Narozen 12. 12. 1917 v Českém Těšíně (okres Karviná, Moravskoslezský kraj), jeho otec pracoval jako bednářský mistr na státním velkostatku v Českém Těšíně, matka byla v domácnosti. Po absolvování obecné školy začal studovat reálné gymnázium, které zakončil maturitní zkouškou v roce 1938. Později se dal na studia bohosloví, ta však nedokončil. Vojenské vzdělání získal v záložní důstojnické škole. Když bylo Těšínsko zabráno, odešel do Místku, kde byl zařazen do pracovního tábora. V červnu 1939 uprchl do zahraničí a přes Polsko a Francii (cizinecká legie) se dostal k československé zahraniční armádě v Anglii. Od roku 1944 se s čs. jednotkami účastnil bojů ve Francii jako velitel čety. Za své válečné zásluhy získal mnoho vyznamenání (Čs. válečný kříž 1939, Čs. medaili Za chrabrost před nepřítelem, Čs. vojenskou medaili Za zásluhy II. stupně, Čs. vojenskou pamětní medaili se štítkem F-VB). Roku 1943 se v Anglii oženil s československou občankou židovského původu, která se tam dostala ještě před vypuknutím války s dětským emigrantským transportem. S ní měl dvě děti, nicméně po válce se rozvedl a následně podruhé oženil. Roku 1946 vstoupil do KSČ a stal se vojákem z povolání, přičemž dosáhl hodnosti kapitána u 21. tankové brigády v Žatci. Jako vysoký důstojník se západní minulostí se stal obětí komunistické zvůle a byl zařazen do pravděpodobně smyšleného či vyprovokovaného protistátního vojenského spiknutí (Akce Norbert), ve kterém měl figurovat jako velitel tankové jednotky, jejímž úkolem bylo podílet se na ovládnutí hlavního města. Spolu s dalšími (Miloslav Jebavý, Josef Gonic, Bohuslav Hubálek, Vilém Sok) byl pak v červnu 1949 odsouzen Státním soudem v Praze za zločin velezrady a vyzvědačství k trestu smrti. Po neúspěšném odvolání k Nejvyššímu soudu a neudělení milosti tehdejším prezidentem Klementem Gottwaldem byl tento trest 18. července 1949 v Praze na Pankráci vykonán.
(zdroj Mgr. Petr Mallota, http://www.ustrcr.cz/cs/karel-sabela)


Souřadnice: N50°19'36.3'' E13°32'33.26''
Pomník přidal: Martin Bubela
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 11.04.2014
Umístění: Žatec, náměstí Kruhové
Nápis:
ZA OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
PROLÉVALI VOJÁCI SOVÉTSKÉ ARMÁDY A
1. ČESKOSLOVENSKÉHO ARMÁDNÍHO SBORU
SPOLEČNĚ KREV V BOJÍCH
U SOKOLOVA
KYJEVA
BÍLÉ CERKVE
ŽAŠKOVA
TORČINA
KROSNA
MACHNOWKY
DUKLY
JASLA
LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠE
OSTRAVY A PRAHY
NEJVĚTŠÍ OBĚTI V BOJI PROTI FAŠISMU A
ZA OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI PŘINESLI PO BOKU
SOVĚTSKÉ ARMÁDY ČEŠI Z VOLYNĚ
V KARPATSKO – DUKELSKÉ OPERACI
ČESTNÁ VZPOMÍNKA VŠEM
KTEŘÍ V TĚCHTO BOJÍCH OBĚTOVALI ŽIVOT

ZA OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
BOJOVALY, TRPĚLY A UMÍRALY
ZA SLOVENSKÉHO A KVĚTNOVÉHO POVSTÁNÍ,
V ILEGALITĚ A V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH
OSVĚTIM
BUCHENWALD
DACHAU
TEREZÍN
MAUTHAUSEN
SACHSENHAUSEN
MAJDANEK
TREBLINKA
GROSS-ROSEN
BERGEN-BELSEN
RABSTEIN
RAVENSBRŰCK
FLOSSENBURG
DESÍTKY TISÍC ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH
BOJOVNÍKŮ PROTI FAŠISMU
ČEST JEJICH PAMÁTCE !

ZA OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
UMÍRALI ČEŠI A SLOVÁCI V BOJI PROTI FAŠISMU
VE ŠPANĚLSKU
FRANCII
ZVLÁŠTĚ U DUNKERDUE
NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ
ZEJMÉNA U TOBRUKU
V LETECKÝCH BOJÍCH NAD
ANGLII
FRANCII
ATLANTICKÝM OCEÁNEM
A NAD NEPŘÁTELSKÝM ÚZEMÍM
ČEST OBĚTEM BOJE PROTI FAŠISMU !
Poznámka:

přepsáno i s gramatickými chybami na desce


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4216-00406
Souřadnice: N50°19'37.02'' E13°32'46.5'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pomník Edvard Beneš

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 17.04.2018
Umístění: Žatec, náměstí Kruhové
Nápis:
EDVARD BENEŠ

VOLYŇŠTÍ ČEŠI
S VDĚKEM
SVÉMU
PRESIDENTOVI

Dr. EDVARD BENEŠ
* 28. 5. 1884
+ 3. 9. 1948
Poznámka:

Pamětní desku, s osobními daty Dr. Edvarda Beneše, v roce 2017 nechal připojit místní "Český svaz bojovníků za svobodu", při příležitosti výročí vzniku Československé republiky.


Souřadnice: N50°19'37.02'' E13°32'46.5'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pomník Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, archiv
Umístění: Žatec, náměstí Svobody, u radnice
Nápis:
1914
1918
Poznámka:

- na místě odstraněného pomníku císaře Josefa II., z let 1882-1919, byl 29.6.1930 položen základní kámen pomníku s bronzovým lvem k památce 403 (padlým-gef., zemřelým-gest. a nezvěstným-verm.) obětem první světové války, se slavnostním odhalením 21.9.1930 při sjezdu válečných veteránů
- v důsledku nařízení o sběru barevných kovů byla v roce 1942 sejmuta socha lva a po celou dobu války tajně uchovávána ve Sběrných surovinách, protože nedošlo k dohodě o odprodeji městu, mělo se za to, že byla po roce údajně 1948 zlikvidována
- po demolici pomníku v roce 1946 a likvidaci, počátkem 50. let, osmi syenitových desek se jmény padlých je seznam jmen, většiny obětí, viz archiválie Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci (Adresář 1921 R27a, s 390 jmény cca 11 let před vznikem pomníku - včetně duplicit, str. 4 až 10)
- na místě pomníku je od roku 1967 udržovaná chmelnička
- lev by nalezen a v současnosti stojí v parku ve Starých Splavech v ulici Dalibora z Myšlína nedaleko Máchova jezera (údajně ho místní učitel v roce 1948 vykoupil se Sběrných surovin)

Ehren⸗Tafel
Im Weltkriege Gefallene und infolge der Strapazen
Gestorbene der Stadt Saaz.

Abeles Julius, geb. 1882, gef. 1914.
Beck Josef, geb. 1891, gef. 20.9.1914 b. Ševenice.
Buttler Franz, geb. 1887, gef. 21.9.1914 bei Bučinovic.
Eger Al., geb. 1885, gef. 1914
Erben Heinrich, geb. 1884, gef. 1914.
Erdreich Ferdinand, geb. 1886, verm. 12.9.1914.
Fürst Friedrich, geb. 1882, gef. 1914.
Friedrich Franz, geb. 1881, gest. 1914.
Friedrich Rudolf, geb. 1872, verm. 1914.
Fischer Wenzel, geb. 1881, gest. 1914.
Frich Anton, geb. 1884, gef. 1914.
Gabler Anton, geb. 1876, gest. ??
Gratz Franz, geb. 1885, gef. 1914.
Grimm Franz Wenzel, geb. 1880, gest. 10.11.1914, R. Spital Ragh Kantsza.
Grüner Emil, geb. 1892, gef. 29.8.1914 bei Komarow.
Geppert Anton, geb. 1887, gest. 18.10.1914.
Herles Johann, geb. 1880, gef. 1914.
Herschmann Alois, geb. 1892, gef. 1914.
Hora Karl, geb. 1889, verm. 1914.
Hädl Rudolf, geb. 1879, gef. 1914.
Hollißer Artur, geb. 1888, gest. 1914.
Hentschl Rudolf, geb. 1889, gef. 1914.
Hawranek Josef, geb. 1886, gef. 1914.
Hedl Anton, geb. 1896, verm. 1914.
Halbhuber Josef Karl, geb. 1883, gef. 1914.
Klug Gustav, geb. 1895, gest. 1914.
Kral Josef, geb. 1892, gef. 1914.
Karl Wenzel, geb. 1889, verm. 1914.
Lippert Anton, geb. 1884, gef. 1914.
Lässig Franz, geb. 1876, gest. 1914.
Lorenz Franz, geb. 1884, gef. 1914.
Müller Anton, Oberleutnant, geb. 1890, gef. 1914.
Müller Anton, geb. 1885, gest. 1914.
Macht Karl, geb. 1873, gest. 1914.
Martin Jahann, geb. 1889, gef. 1914.
Maresch Josef, geb. 1880, verm. 1914.
Meixner Josef, geb. 1885, verm. 1914.
Prosch Johann, geb. 1883, gef. 1914.
Paschek Adolf, geb. 1883, verm. 1914.
Pollak Josef, geb. 1885, gef. 1914.
Prochaska Rudolf, geb. 1875, verm. 1914.
Prochaska Theod., geb. 1872, verm. 1914.
Rust Karl, geb. 1887, gef. 1914.
Rödl Friedrich, geb. 1873, gef. 28.12.1914 bei Grannik.
Rust Karl, geb. 1880, gef. 22.8.1914 bei Minkowec.
Seidler Anton, geb. 1885, verm. 1914.
Steidl Julius, geb. 1887, gef. 1914.
Schöberl Franz, geb. 1878, gest. 1914.
Schmuder Emil, geb. 1891, gef. 1914.
Tuch Heinrich, geb. 1897, gef. 1914.
Trägner Josef, geb. 1888, gef. 1914.
Trnka Josef, geb. 1879, gest. 1914.
Trinks Rudolf, geb. 1882, verm. 1914.
Urbanek Franz, geb. 1889, gef. 1914.
Wosika Franz, geb. 1884, gef. 1914.
Wolf Heinrich, geb. 1885, gef. 1914.
Wiener Josef, geb. 1893, gef. 1914.
Wiener Robert, geb. 1893, gef. 15.11.1914 bei Trestonica.
Dr. Wanka Josef, geb. 1885, gef. 1914.
Walenta Julius, geb. 1892, gef. 1914.
Willomißer Hugo, geb. 1879, gef. 9.9.1914 bei Voitecha.
Walla Josef, geb. 1883, verm. 1914.
Weinhold Felix, geb. 1873, vermißt.
Weßka Ottokar, geb. 1889, verm. 1914.
Zicht Josef, geb. 1877, gef. 1914.

Barth Adalbert, geb. 1867, gest. 1915.
Bienert Karl, geb. 1878, gest. 1915.
Bradschetl Karl, geb. 1886, gef. 1915.
Braun Karl, geb. 1886, gest. 23.10.1915, im Militärspital Sternberg.
Böhm Eduard, geb. 1884, gest. 1915.
Bienert Franz, geb. 1886, gest. 1915.
Brejcha Franz, geb. 1887, verm. 1915.
Brynda Anton, geb. 1885, gest. 13.2.1915.
Bachner Jahann, geb. 1874, gest. 1915.
David Wenzel, geb. 1876, gest. 1915.
Doluschiß Robert, geb. 1876, gef. 1915.
Deimert Franz, geb. 1892, gest. 1915.
Eberl Alois, geb. 1876, gest. 1915.
Eppert Wenzel, geb. 1888, gest. 1915.
Fischmann Josef, geb. 1888, gest. 1915.
Frich Josef, geb. 1886, gest. 1915.
Fanta Rudolf, geb. 1886, gef. 1915.
Ferlesch Heinrich, geb. 1896, gef. 3.9.1915 bei Tereszow Lud.
Fleischer Josef, geb. 1875. gef. 1915.
Fleißig Wilhelm, geb. 1888, gest. 1915.
Fischer Karl, geb. 1880, gest. 1915.
Günther Gustav, geb. ??, gest. 26.12.1915.
Gärtner Josef, geb. 1886, gef. 1915.
Gärtner Karl, geb. 1893, gef. 4.9.1915 bei Kol Kornto.
Dr. Groß Emanuel, geb. 1876, gef. 1915.
Heinz Karl, geb. 1874, gest. 1915.
Huß Wilhelm, geb. 1895, gef. 1915.
Hofhars Karl, geb 1886, gef. 1915.
Hobl Karl, geb. 1893, gef. 1915.
Heida Josef, geb. 1889, gest. 1915.
Habl Karl, geb. 1896, gef. 1915.
Haßmann Franz, geb. 1884, gest. 1915.
Happich Edmund, geb. 1875, gef. 1915.
Hoßner Anton, geb. 1881, gest. 1915.
Hecht Franz, geb. 1876, gest. 1915.
Hentschl Gabriel, geb. 1885, vermißt.
Hohl Gabriel, geb. 1893, gef. 1915.
Hnevkovsky Johann, geb. 1896, gef. 1915.
Hentichl Hugo, geb. 1892, gef. 1915.
Hampach Ernst, geb. 1893, gef. 1915.
Holitzer Anton, geb. 1891, gef. 1915.
Hojer Ludwig, geb. 1885, gest. 1915.
Hawranek Adolf, geb. 1884, gest. 1915.
Hlawatschek Franz, geb. 1887, vermißt.
Hochberger Emil, geb. 1884, gest. 1915.
Ittner Karl, geb. 1888, gest. 1915.
Jechimer Ferdinand, geb. 1882, verm. 1915.
Kowarsch Franz, geb. 1883, gef. 1915.
Kut?chka Franz, geb. 1887, gef. 1915.
Kühnel Josef, geb. 1895, gest. 1915.
Krahan Karl, geb. 1881, gef. 1915.
Kawan Karl, geb. 1882, gef. 1915.
Klett Franz, geb. 1876, gest. 1915.
Keil Wilhelm, geb. 1890, gef. 1915.
Krečmer Josef, geb. 1886, gef. 1915.
Kohn Otto, geb. 1888, gef. 7.11.1915 bei Bielgow.
Kalmus Rudolf, geb. 1885, gef. 1915.
Krautwald Franz, geb 1884, verm. 1915.
Kraus Rudolf, geb. 1894, gest. 24.12.1915 Marodenhaus Vyšegrad.
Krejči Johan, geb. ??, gest. 1.8.1915.
Koid Josef, geb. 1887, gef. 1915.
Kammel Friedrich, geb. 1894, gef. 1915.
Kepka Wilhelm, geb. 1883, gest. 1915.
Kulsy Karl, geb. 1873, gest. 1915.
MUDr. Lier Wilhelm, geb. 1881, gest. 22.7.1915 in Taschkent.
Lässig Anton, geb. 1875, verm. 1915.
Langmann Rudolf, geb. 1875, gest. 1915.
Langmann Hugo, geb. 1884, gef. 1915.
Lauterbaw Karl, geb. 1892, verm. 1915.
Luksch Josef, geb. 1889, verm. 1915.
Müller Alois, geb. 1881, gef. 1915.
Minef Anton, geb. 1895, gest. 1915.
Müller Karl, geb. 1886, gest. 1915.
Massopust Hugo, geb. 1885, gef. 1915.
Machetta Josef, geb. 1875, gest. 1915.
Mertl Tomas, geb. 1889, gef. 1915.
Merker Eduard, geb. 1894, gest. 1915.
Maier Anton, geb. 1884, gef. 1915.
Ohorn Emil, geb. 1893, gest. 1915.
Papež Adalbert, geb. 1892, vermißt seit September 1915.
Paschek Eduard, geb. 1885, gef. 3.6.1915 bei Chliple.
Proksch Wenzel, geb. 1886, gest. 1915.
Plaha Wenzel, geb. 1884, gef. 1915.
Piesche Max, geb. 1878, gest. 1915.
Preisler Anton, geb. 1889, gest. 1915.
Paulus Friedrich, geb. 1872, gest. 1915.
Pittner Josef, geb. 1879, gest. 1915.
Polema Franz, geb. 1881, gest. 1915.
Polcar Josef, geb. 1879, gest. 10.9.1915.
Porstendörfer Heinrich, geb. 1889, gest. 20.8.1915, Katta Kurgan.
Rust Adolf, geb. 1891, gest. 1915.
Dr. Robitschek Ludwig, geb. 1882, gef. 1915.
Remel Karl, deb. 1894, gef. 1915.
Richter Rudolf, geb. 1881, gef. 1915.
Rödl Friedrich, geb. 1885, gef. 1915.
Rassler Franz, geb. 1881, gest. 1915.
Ringer Vinzenz, geb. 1876, gef. 1915.
Rak Rudolf, geb. 1893, verm. 1915.
Radl Richard, geb. 1892, gef. 1915.
Schiller Gustav, geb. 1888, gef. 1915.
Singer Hugo, geb. 1877, gef. 1915.
Stohr Wilhelm, geb. 1883, gef. 1915.
Steinmeß Josef, geb. 1875, gef. 1915.
Schmidt Ferdinand, geb. 1884, gest. 1915.
Schmuder Franz, geb. 1881, gef. 1915.
Sommer Ludwig, geb. 1883, gef. 1915.
Schwarz Simon, geb. 1893, gest. 1915.
Strubl Karl, geb. 1882, gef. 1915.
Siegl Karl, geb. 1880, gef. 1915.
Schüß Theodor, geb. 1876, gef. 1915.
Seifert Wilhelm, geb. 1883, gef. 1915.
Schubert Heinrich, geb. 1896, gef. 1915.
Stadelmann Karl, geb. 1885, gef. 9.5.1915 bei Skola=Wola.
Türkon Josef, geb. 1892, gef. 1915.
Thiele Wilhelm, geb. 1887, gef. 1915.
Thiesl Karl, geb. 1879, gest. ??, Feldspital Griguo bei Borgo.
Thöler Adolf, geb. 1873, gef. 1915.
Tomas Emanuel, geb. 1881, gef. 30.6.1915, Byrov=Sokosor.
Thiele Anton, geb. 1885, gef. 1915.
Triltsch Adolf, geb. 1890, gef. 1915.
Truntschka Karl, geb. 1888, gef. 1915.
Truntschka Johan, geb. 1888, gef. 6.6.1915 bei Wola=Lada.
Truntschka Franz, geb. 1880, gest. 1915.
Unger Franz, geb. 1893, gef. 1915.
Urban Franz, geb. 1894, gef. 1915.
Waßka Friedrich, geb. 1875, gest. 1915.
Weiß Josef, geb. 1877, gef. 1915.
Wiltschka Franz, geb. 1883, gef. 1915.
Wachert Wilhelm, geb. 1893, gef. 1915.
Wollak Wenzel, geb. 1882, gef. 1915.
Walz Rudolf, geb. 1886, gef. 1915.
Werner Wenzel, geb. 1895, gest. 1915.
Wirkner Adolf, geb. 1895, gef. 1915.
Weiß Alfred, geb. 1890, verm. 1915.
Weigl Wenzl, geb. ??, gest. 20.12.1915.
Weigl Rudolf, geb. 1896, gest. 1915.
Willomißer Ernst, geb. 1886, gef. 1915.
Zabel August, geb. 1885, gef. 1915.
Zimmermann Anton, geb. 1884, gef. 1915.
Zawadil Karl, geb. 1882, gef. 1915.

Brabec Josef, geb. 1867, gef. 1916.
Brabec Franz, geb. 1896, verm. ??
Borid Josef, geb. 1871, gef. 1916.
Burgstaller Karl, geb. 1897, gef. 1916.
Buchtelid Adalbert, geb. 1878, gest. 1916.
Baierl Anton, geb. 1886, verm. 1916.
Demus Hubert, geb. 1891, gef. 1916.
Demus Josef, geb. 1891, gef. 23.9.?? bei Břicinovic.
Dwořak Franz. geb. 1879, gef. 1916.
D?last Josef, geb. 1877, gef. 24.9.1916 am Monte Interetto.
Fichmann Adalbert, geb. 1893, gef. 17.6.1916 bei Wladimisowska.
Fürst Alios, geb. 1894, gest. 6.12.1916 Taus.
Franz Simon, geb. 1893, gef. 12.8.1916 am Monte Gorno.
Friedmann Johann, geb. 1876, gef. 1916.
Fridl Anton, geb. 1897, gef. 1916.
Fischer Karl, geb. 1875, gef. 1916.
Fischer Rudolf, geb. 1892, gef. 5.6.1916 Wolhhnien.
Gerstendörfer Franz, geb. 1893, gest. 1916.
Grübl Karl, geb. 1879, gest. 1916.
Grünbaum Friedrich, geb. 1893, gef. 1916.
Gabriel Josef, geb. 1896, gest. 1916.
Göschta Wilhelm, geb. 1897, gef. 1916.
Güntner Franz, geb. 1867, gest. 1916.
Hornof Karl, geb. 1894, gef. 1916.
Hlawaczek Adolf, geb. 1866, gef. 11.8.1916.
Herklotz Max, geb. 1890, gef. 1916.
Kopecky Rudolf, geb. 1880, gest. 1916.
Kälbl Adolf, geb. 1875, gef. 1916.
Kühnl Karl, geb. 1896, gef. 18.1.1916 in Rußland.
Kieswetter Josef, geb. 1883, gest. 1916.
Kluder Anton, geb. 1892, gef. 1916.
Kohn Adolf, geb. ??, gest. 7.3.1916.
Kornet Franz. geb. 1892, verm. 1916.
Kaiser Josef, geb. 1896, gef. 1916.
Kälbl Adolf, geb. 1889, gef. 1916.
Kühnel Karl, geb. 1875, gest. 1916.
Klement Josef, geb. 1880, gest. 1916.
Kraus Ferdinand, geb. 1888, gef. 1916.
Koppa Wenzel, geb. 1887, gest. 1916.
Kraus Ferdinad, geb. 1888, gef. 1916.
Kühnel Anton, geb. 1882, gest. 1916.
Langmann Josef, geb. 1896, gef. 1916.
Langmann Wilhelm, geb. 1886, gest. 10.3.1916. in Simbirsk, Lager an der Wolga.
Lustig Rudolf, geb. 1875, gef. 1916.
Lössler Anton, geb. 1870, gef. 1916.
Martin Johann, geb. 1890, gef. 1916.
Meder Franz, geb. 1885, vermißt.
Mendl Felix, geb. 1891, gef. 1916.
Machetta Johann, geb. 1879, gef. 1916.
Machetta Ottokar, geb. 1894, gef. 1916.
Misoph Franz, geb. 1885, gest. 2.4.1916, Krankenspital in Budapest.
Menzel Ferdinand, geb. 1896, gef. 1916.
Matouschek Wilhelm, geb. 1895, gef. 20.6.1916 am. Styr.
Oßwald Franz, geb. 1889, gef. 7.12.1916.
Parth Anton, Oberleutnant, geb. 1891, gef. 28.6.1916 bei Balahozowka (Gal.)
Pommer Anton, geb. 1881, gef. 1916.
Plescher Franz, geb. 1897, gest. 1916.
Ptak Adalbert, geb. 1882, verm.
Roßbach Anton, geb. 1890, gef. 1916.
Riedl Franz, geb. 1887, gef. 1916.
Reinl Josef, geb. 1889, gef. 1916.
Režač Franz, geb. 1874, verm. seit 6.7.1916.
Stadil August, geb. 1887, gef. 1916.
Slaby Wenzel, geb.1869, gest. 2.3.1916 in Ivangorod.
Schaßler Wilhelm, geb. 1876, gef. 1916.
Schneider Ludwig, geb. 1878, gef. 1916.
Samuel Karl, geb. 1869, gest. 1916.
Striebl Karl, geb. 1892, gef. 1916.
Steinbrecher Josef, geb. 1889, gef. 1916.
Schulden Johann, geb. 1896, gef. 4.4.1916.
Schaller Rudolf, geb. 1892, gef. 1916.
Scherm Karl, geb. 1875, verm. 1916.
Skodawesely Emil, geb. 1893, gef. 1916.
Stich Anton. geb. 1869, gest. 1916.
Sterzl Anton, geb. 1892, gef. 1916.
Schlögl Ferdinand, geb. 1884, gef. 1916.
Schiepek Edmund, geb. 1886, gef. 1916.
Treibal Rudolf, geb. 1892, gef. 1916.
Tuch Josef, geb. 1893, gef. 1916.
Traub Heinrich, geb. 1877, gef. 16.4.1916, Tirana.
Tischle Otto, geb. 1896, gest. 1916.
Womacka Alfred, geb. 1878, gest. 1916.
Wenzel Josef, geb. 1882, gest. 1916.
Wechter Josef, geb. 1897, gef. 1916.
Wernhold Emil, geb. 1897, gef. 1916.
Wachtl Anton, geb. 1882, gef. 1916.
Zulaus Leopold, geb. 1896, gef. 1916.
Zinnert Franz, geb. 1893, gef. 1916.

Beran Josef, geb. 1870, gef. 1917.
Biedermann Adolf, geb. 1897, gef. 1917.
Diepold Josef, geb. 1870, gef. 1917.
Eis Anton, geb. 1899, gest. 24.8.1917 am Komotau.
Epstein Friedrich, geb. Oberleutnant, geb. 1891, gest. 1917.
Falkan Friedrich, geb. 1879, gef. 3.3.1917 bei Obilesti.
Faßl Ant., geb. 1881, verm. ??
Fischer Johann, geb. 1874, gest. 1917.
Graz Hermann, geb. 1876, gef. 23.3.1917 bei Görz.
Gotthard Wenzel, geb. 1897, gef. 1917.
Günther Emil, geb. 1897, gest. 31.1.1917 im Krantenhause Saaz.
Horna Karl, geb. 1879, gest. Gelbstmord 1917.
Hanel Karl, geb. 1896, gest. 1917.
Huk Anton, geb. 1899, gef. 1917.
Ježek Willibald, geb. 1897, gest. 1917.
Kaußner Josef, geb. 1889, gest. 24.6.1917 in Komotau.
Kaußner Gustav, geb. 1888, gef. 1917.
Kosak Anton, geb. 1898, gef. 1917.
Kraus Karl, geb. 1886, gest. 1917.
Kulla Franz, geb. 1880, gest. 1917.
Krouza Anton, geb. 1879, gest. 1917.
Kunz Eduard, geb. 1885, gef. 1917.
Lašet Josef, geb. 1872, gest. 1917.
Legat Wenzel, geb. 1869, gest. 1917.
Mühlstein Leopold, geb. 1867, gest. 1917.
Mühlbauer Josef, geb. 1893, gest. 1917.
Mühlbauer Rudolf, geb. 1896, seit 20.10.1917 vermißt.
Meis Karl, geb. 1896, gest. 1917.
Melzer August, geb. 1889, gest. 17.9.1917, Res. Spital Komotau.
Mies Franz, geb. 1894, gest. 1917.
Matouschek Franz. 1880, gef. 16.11.1917.
Nowak Max. geb. 1880, gest. 1917.
Quoika Franz, geb. 1873, gest. 1917.
Pachmann Emil, geb. 1882, gest. 1917.
Paschka Josef, geb. 1885, gest. 1917.
Pubitschka Karl, geb. 1868, gest. 2.6.1917 in Časlav.
Pößneder Adolf, geb. 1898, gef. 1917.
Richter Anton, geb. 1881, gest. 1917.
Sach Johann, geb 1878, gest. 29.1.1917 R. Spital Leitmeriß.
Schlosser Josef, geb. 1890, gest. 28.11.1917 im Epidemiespital Cholm.
Sacher Josef, geb. 1878, gest. 29.1.1917, Res. Spital Leitmeriß.
Schneider Adolf, geb. 1885, gef. 1917.
Stein Maximilian, geb. 1879, verm. 1917.
Stadtlmann Josef. geb. 1892, gef. 1917.
Schramek Alfred, geb. 1896, gest. 1917.
Swoboda Anton, geb. 1873, erhängt, 1917.
Schiepek Alois, geb. 1899, gef. 1917.
Tschamerhöhl Franz, geb. 1896, gef. 1917.
Traub Josef, geb. 1873, vermißt.
Türkon Wilhelm, geb. 1896, gef. 1917.
Wuschkan Willibald, geb. 1892, gef. 1917.
Wirl Karl, geb. 1896, gef. 1917.
Zemann Johann, geb. 1875, gef. 1917.
Zachler Friedrich, geb. 1888, gef. 1917.

Erben Franz, geb. 1870, gest. 1918.
Epstein Gustav, Oberleutnat, geb. ??, gest. 2.4.1918.
Feldkirchner Josef. geb. ??, gest. 23.2.1918 im Krankenhause Saaz.
Frank Karl. geb. 1890, gest. 1918.
Groschub Josef, geb. 1881, verm. 1918.
Hegr Karl, geb. 1881, gest. 1918.
Heinz Josef, geb. 1877, gest. 1918.
Kars Herbert, geb. 1899, gef. 20.7.1918 bei Allabagalda.
Kopeßky Josef, geb. 1878, gest. 1918.
Kaiser Julius Franz, geb. 1897, gest. 25.5.1918 Gholm.
Korselt Franz, geb. 1897, gest. 1918.
Kaschka Karl, geb 1884, verm. 1918.
Kohl Hugo, geb. 1900, gef. 1918.
Lewak Johann, geb. 1881, gest. 1918.
Müller Wilhelm, geb. 1891, gest. 1918.
Patrmann Franz, geb. 1890, gest. 1918.
Paßelt Josef, geb. 1899, gest. 1918.
Puschner Josef, geb. 1889, gest. 1918.
Rauer Friedrich, geb. 1881, gest. 1918.
Rassler Franz, geb. 1896, verm. 1918.
Reichenmacher Hubert, geb. 1878, gest. 1918.
Reigl Konrad, geb. 1884, gest. 1918.
Röhn Wilhelm, geb. 1893, gef. 1918.
Šnabl Josef, geb. 1893, gest. 1918.
Stengl Emund, geb. 1891, gest. 1918.
Schmelzer Leopold, geb. 1882, gest. 1918.
Stark Gustav, geb. 1888, gest. 1918.
Staßny Karl, geb. 1874, gest. 1918.
Springer Josef, geb. 1873, gest. 9.3.1918, Saaz.
Schneiber Reinhold, geb. 1889, gef. 21.4.1918.
Schlosser Aton, geb. 1878, Selbstmord, 1918.
Tauber Adolf, geb. 1877, gest. 1918.
Tolmeiner Franz, geb. 1883, gef. 1918.
Walz Franz, geb. 1888, gest. 1918.
Wlček Anton, geb. 1887, gest. 1918.
Zichmund Franz, geb. 1886, gef. 1918.


Souřadnice: N50°19'47.46'' E13°32'41.74'' (pata pomníku)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo