Žatec

Socha svatý Václav

Autor: Jiří Padevět, 25.05.2022
Umístění: Žatec, Žižkova, 30 metrů na severozápad od Kněžské brány
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Kníže Václav se ujal vlády nad přemyslovskými državami nejpozději roku 925.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav , https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomn%C3%ADk_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°19'53.12'' E13°32'30.25''
Pomník přidal: Jiří Padevět