Kutná Hora

Barborská, Benešova, Čáslavská, Čelakovského, Česká, Gruntecká, Havlíčkovo náměstí, Husova, Ke Kalichu, Ke Trojici, Masarykova, Mincířská, Mincovní, Na Náměstí, náměstí Národního odboje, Pod Valy, Radnická, Sedlecká, Seifertovy sady, Smíškova, Sokolská, Šultysova, Táborská, U pomníku, Vocelova, Vorlíčkovy sady

Hrob Josef Wildmann

Autor: Vladimír Štrupl, 23.03.2017
Umístění: Kutná Hora, Česká, hřbitov
Nápis:
JOSEF
WILDMANN
poručík c. a k. 21. pl. ?? pěchoty
hrabě z Abensbergu a ??
?? 11.1906
Poznámka:

zbytek nápisu nečitelný


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'20.55'' E15°15'41.53'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Karel Altmann

Autor: Vladimír Štrupl, 23.03.2017
Umístění: Kutná Hora, Česká, hřbitov
Nápis:
KAREL ALTMANN,
*18 25./6. 23 +18 2./10. 98.
c. a k. vojenský duchovní ve výslužbě,
čest. farář, maj. záslužné válečné
medaile a spiritual zdejšího
kláštera sv. Voršily.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'20.55'' E15°15'41.53'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Rudolf Kozelský

Autor: Vladimír Štrupl, 23.03.2017
Umístění: Kutná Hora, Česká, hřbitov
Nápis:
PPLK. ING. RUDOLF KOZELSKÝ
+1983

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'20.55'' E15°15'41.53'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Emanuel Viktor Voska

Autor: Vladimír Štrupl, 23.03.2017
Umístění: Kutná Hora, Česká, hřbitov
Nápis:
KAPITÁN
E. V. VOSKA
*6.11.1875
+1.4.1960
KUTNOHORSKÝ
RODÁK
V ČS. ODBOJI
1914
1939
1950
Poznámka:

Emanuel (Viktor) Voska
První spolupracovník prof. T.G.M. v odboji proti Rakousku, muž který nemalou měrou přispěl k rozboření Rakousko-Uherské říše a k utvoření československého státu.
Narodil se 4.11.1875 v Kutné Hoře na předměstí Hloušky.
Po vstupu USA do války, předal Voska úřadům veškeré své materiály, aby mohly snáze pátrat po německých a rakouských vyzvědačích a sabotérech.Tato zpravodajská činnost přinesla úspěchy, Voska si tím získal důvěru i prezidenta Wilsona. To ovlivnilo propojení USA na spojenecké válečné organizace a přesvědčení americké společnosti o nutnosti vstupu do války proti Centrálním mocnostem. Voska byl jmenován šéfem diplomatické okružní mise do Japonska, Švédska a Ruska. V létě 1917 se v Rusku pokusil překazit nástup bolševikům, což se mu už nepodařilo. Ke konci války se vrátil do amerických služeb a v hodnosti kapitána zpravodajské služby vedl některé operace v Evropě. Vstoupil do britské tajné služby - Inteligent Service a založil zpravodajské oddělení pro Francii, Švýcarsko, Rakousko a Itálii.
Po vzniku Československa založil Voska organizaci „United Czechoslovak Relief“ v New Yorku, která řídila potravinovou pomoc pro nově vzniklou ČSR i Polsko. A s dopravní lodní společností „Czechoslovak Commercila Corporation of America“ dopravoval potřebné zásilky. Na Pařížské mírové konferenci byl poradcem prezidenta Wilsona a se stejným posláním i členem delegace ČSR. Mezi dvěma válkami byl stálým členem mise USA v ČSR v Praze. Byl spoluzakladatelem Čs. červeného kříže, spolupodílel se na občanských sbírkách zlata a stříbra pro státní poklad republiky. Dvacátá a třicátá léta prožil jako slavný a bohatý podnikatel v nově založené Československé republice. Jeho podnikatelská činnost zasáhla i Zbraslav. Mezi lety 1923-24 zde nechal postavit v ulici Žitavského novou budovu, v které provozoval hotel známý pod jménem Hotel Ritz, který později věnoval legionářům jako rekreační středisko. Roku 1936 kapitán Voska začal organizovat humanitární pomoc pro Španělsko, kde vypukla vzpoura proti nové vládě vyšlé z parlamentních voleb. Také začal vydávat nový časopis Španělsko.
Na počátku nacistické okupace Voska se svou rodinou uprchl do Spojených států. Ve Spojených státech pomáhal získávat lidi do nově se tvořící americké výzvědné služby OSS. On sám se uplatnil v úřadu pro válečné informace OWI. V tomto úřadu byl pověřen vykonáváním špionáže. Roku 1943 byl vyslán do Istanbulu, odkud navázal spojení se Slovenskem a s protektorátem. Pracoval tam dva roky.
Po válce se Voska opět navrátil do Prahy a jako sedmdesátiletý se opět pustil do podnikání a do společenského života. Znovu se ujal vedení společnosti Underwood na dovoz a servis amerických psacích strojů, kterou po dobu jeho nepřítomnosti řídil Jan Juráš. Po roce 1948 byl novou vládnoucí mocí považován za nebezpečného vyzvědače a v roce 1950 zatčen STB a zanedlouho byly zatčeny i jeho tři dcery. On sám byl obviněn ze špionáže ve prospěch USA. Jeho jméno figurovalo v procesu s Rudolfem Slánským (tehdejším generálním tajemníkem ÚV KSČ). Po čtyřech letech vyšetřovací vazby odsoudili Emanuela Vosku na deset let do žaláře. Do vězení mu nesměli příbuzní posílat ani balíčky s potravinami. Již hodně starý Voska byl víc nemocný než zdravý, přesto rodina žádala o jeho propuštění. Žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že vězeň nebyl dostatečně převychován. Teprve začátkem roku 1960 mu trest byl ze zdravotních důvodů na šest měsíců přerušen. Dva měsíce poté kapitán Emanuel Voska 1. dubna umírá doma mezi svými.
Ačkoliv minulý režim Emanuela Vosku za jeho politickou činnost odsoudil, dostalo se mu za jeho života i poté mnohá uznání, nejen za jeho záslužnou práci pro stát, ale i působení ve společnosti. V roce 1933 již byl čestným členem Archeologického sboru Vocel, kterému věnoval své osobní spisy, (korespondenci, fotografie atd.) pro výstavu „Památník odboje z r. 1914 – 1918“. Stejnou poctu získal i v roce 1935, kdy u příležitosti svých šedesátých narozenin byl jmenován čestným občanem města Kutné Hory. Naposledy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva byl Emanuelu Voskovi s rozhodnutí prezidenta České republiky Václava Havla ze dne 28. října 1998 udělen dokonce Řád TGM III. třídy in memoriam.
In: Krásné Město, 2010, č.4, s. 16 – 17 (zkráceno)
Kateřina Vobořilová
http://www.cms-kh.cz/clanek-emanuel-viktor-voska

V Kutné Hoře ulice se nachází ulice Kpt. Vosky.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'20.55'' E15°15'41.53'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Josef Kropáček

Autor: Vladimír Štrupl, 23.03.2017
Umístění: Kutná Hora, Česká, hřbitov
Nápis:
JOSEF
KROPÁČEK
*30.10.1885 +28.12.1947
Poznámka:

První hodnost v legiích: vojín
Poslední hodnost v legiích: vojín
Hodnost rakousko-uherské armády: vojín
Bydliště: Kutná Hora
Datum narození: 30.10.1885 (30.11.1885)
Místo narození: Kutná Hora
Datum a místo přihlášení do rus. legií: 1.6.1916, Moskva
Datum zařazení do jiné (další) legie: 24.7.1917
Konec v legiích: 27.3.1920
První útvar rakousko-uherské armády: 36. p. pl.
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 36. p. pl.
První útvar v legiích: 1. stř. pl.
Poslední útvar v legiích: 1. stř. pl.
Zajetí:19.12.1914, Janinec
http://www.vuapraha.cz/soldier/11758506


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'20.55'' E15°15'41.53'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Josef Pokorný

Autor: Vladimír Štrupl, 23.03.2017
Umístění: Kutná Hora, Česká, hřbitov
Nápis:
JOSEF POKORNÝ
EV. KAPITÁN V. V.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'20.55'' E15°15'41.53'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Vladislav Hlaváček

Autor: Vladimír Štrupl, 23.03.2017
Umístění: Kutná Hora, Česká, hřbitov
Nápis:
VLADISLAV
HLAVÁČEK
*12.3.1943
+13.6.1964
Poznámka:

portrét vojáka čs. armády


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'20.55'' E15°15'41.53'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Jindřich Lerch

Autor: Vladimír Štrupl, 23.03.2017
Umístění: Kutná Hora, Česká, hřbitov
Nápis:
JINDŘICH LERCH
MAJOR V. V.
*12.10.1887 +26.11.1954

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'20.55'' E15°15'41.53'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Jaromír Ďoubal

Autor: Vladimír Štrupl, 23.03.2017
Umístění: Kutná Hora, Česká, hřbitov
Nápis:
JAROMÍR ĎOUBAL
KAPITÁN ČS. ARMÁDY
*29.5.1928 +11.10.1970

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'20.55'' E15°15'41.53'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Josef Drahokoupil

Autor: Milan Lašťovka, 18.07.2017
Umístění: Kutná Hora, Česká, hřbitov u kostela Všech svatých
Nápis:
JOSEF DRAHOKOUPIL
Poznámka:

zbytek nápisu nečitelný - foto v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'20.55'' E15°15'41.53'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka