Čáslav

28. října, Emila Picka, Filipovská, gen. Eliáše, Chotusická, J. Mahena, Jablonského, Jeníkovská, Kostelní náměstí, Masarykova, nám. Jana Žižky z Trocnova, Pražská, Sadová, Tyršova, Váchova, nezařazeno

Pomník Ján Miklovič a Ján Petráš

Autor: Ivo Šťastný, 06.03.2007
Umístění: Čáslav, severně města, u prahu dráhy vojenského letiště
Nápis:
6.KVĚTNA 1959
NA TOMTO MÍSTĚ ZEMŘEL
PŘI VÝKONU LETECKÉ SLUŽBY

PODPLUKOVNÍK JAN MIKLOŠÍK
NAR. 6.3.1923

MAJOR JAN PATRÁŠ
NAR. 22.2.1924

ČEST JEJICH PAMÁTCE.
Poznámka:

6.5.1959 v noci havaroval MiG-15UTI 20.slp letectva ČSLA při přistávacím manévru. Zahynul inspektor leteckého výcviku pluku mjr. Ján Petráš (Patráš) a příslušník štábu 22.sld pplk. Ján Miklovič (Miklošík). (zdroj http://svici.sweb.cz/havarie.htm)
Pomník byl nalezen na podzim 2005 v žalostném stavu v polích. Pažemi příslušníků letištní služby 216. LLP byl přenesen na nové přístupné a důstojnější místo a obnoven.
původní umístění Čáslav, v polích, N 49°55´31,46´´ E 15°24´2,35´´


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°55'33.46'' E15°24'04.78''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 03.09.2007
Umístění: Čáslav, vestibul budovy pošty, roh ulic Poštovní a Jeníkovské
Nápis:
UMUČENI ZA VLAST:

CHYBA KAREL +8. IX. 1944.
LUKEŠ LADISLAV +9. IX. 1943.
RYŠAVÝ JOSEF +27. V. 1942.
Poznámka:

Lukeš Ladislav: *4.4.1903 Vysoké Mýto. Poštovní úředník. 28.5.1943 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za přípravu k velezradě, odbojová činnost. +9.9.1943 Berlín Plötzensee.
Josef Ryšavý, nar. 19.3.1905, zatčen byl za národní odboj na poštovním úřadě v Čáslavi dne 16.5.1942. Pracoval ilegálně v Úvodu v poštovní skupině tajemníka J. Olivy v Praze. Uvězněn byl na Pankráci a zde dne 27.5.1942 byl bestiálně umučen.
(zdroj: Der Tod von Plötzensee, Ehrenbuch, GDW, Gedenkstätte Plötzensee, CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2104-28069
Souřadnice: N49°54'37.41'' E15°23'41.72''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Arno Glaser

Kameny zmizelých - rodina Eisnerova, Eleonora Trentinová a Kamila Erbsteinová

Autor: Jiří Padevět, 24.07.2022
Umístění: Čáslav, 28. října 490/10, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLEL
KAREL EISNER
NAR. 1861
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V TREBLINCE

ZDE BYDLEL
JINDŘICH EISNER
NAR. 1863
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942

ZDE BYDLELA
OLGA EISNEROVÁ
NAR. 1875
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944

ZDE BYDLEL
DR. JOSEF EISNER
NAR. 1896
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942

ZDE BYDLEL
JIŘÍ EISNER
NAR. 1923
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V MAJDANKU

ZDE BYDLEL
MILOŠ EISNER
NAR. 1926
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V TRAWNIKI

ZDE BYDLELA
HEDA EISNEROVÁ
NAR. 1930
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V TRAWNIKI

ZDE BYDLELA
ELEONORA
TRENTINOVÁ
NAR. 1900
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V TRAWNIKÁCH

ZDE BYDLELA
KAMILA
ERBSTEINOVÁ
NAR. 1869
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
Poznámka:

Kromě Josefa Eisnera, který byl zavražděn v Malé pevnosti Terezín 12.5.1942, byli do Ghetta Terezín všichni deportováni 9.6.1942 transportem AAc, vypraveným z Kolína.
Karel Eisner byl 15.10.1942 deportován transportem Bv do vyhlazovacího tábora Treblinka, kde byl zavražděn.
Jindřich Eisner zahynul 17.12.1942 v Terezíně.
Olga Eisnerová zahynula 8.2.1944 v Terezíně.
Jiří, Miloš a Heda Eisnerovi a Eleonora Trentinová byli deportováni 12.6.1942 transportem AAk do tábora Trawniki, kde byli zavražděni. Pouze Jiří Eisner přežil pobyt v Trawnikách, ale zahynul 11.8.1942 v táboře Majdanek.
Kamila Erbsteinová zahynula 13.8.1942 v Ghettu Terezín.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/82160-karel-eisner/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/82148-jindrich-eisner/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/82215-olga-eisnerova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/82154-josef-eisner/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/82150-jiri-eisner/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/82211-milos-eisner/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/82129-heda-eisnerova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/130311-eleonora-trentinova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/82824-kamila-erbsteinova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 9 VPM
Souřadnice: N49°91'52.68'' E15°38'98.28''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pomník Matouš Ulický

Autor: Ludvík Vavřina, 03.07.2007
Umístění: Čáslav, Filipovská, v ohybu Filipovské ulice asi 50 m před železničním přejezdem, po pravé straně směrem z města - na místě bývalého popraviště
Nápis:
Zde na Stínadlech
11.září 1627
byl popraven
Matouš Ulický
čáslavský kněz podobojí
účastník selské rebelie
v Čáslavském kraji

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°54'15.06'' E15°24'12.02''
Pomník přidal: Ludvík Vavřina

Pomník legionářům

Autor: Luvík Vavřina, 27.06.2008
Umístění: Čáslav, gen. Eliáše, roh ulic gen. Eliáše a Jeníkovské (areál bývalých kasáren)
Nápis:
MARŠÁL FOCH

POSLUŠNI SVĚDOMÍ
SVÉHO A FOCHOVA HLASU
ZDOBILI JSME DĚJINY
SVÉHO NÁRODA U TERRONU

… JEŽ DÁVÁ A … SVOBODU VŠEM NÁRODŮM VYTRYSKLA NAŠE HLUBOKÁ ÚCTA A LÁSKA K VELIKÉMU VÍTĚZI NAD NÁSILÍM, LŽÍ A BEZPRÁVÍM V DOBĚ OHROMNÉHO ZÁPASU NÁRODŮ.

V HISTORICKÉM AREÁLU ŽIŽKO-
VÝCH KASÁREN BYL V ROCE 1918
DISLOKOVÁN 21.STŘELECKÝ PLUK
TERRONSKÝ. V ROCE 1920 OBDRŽEL
ČESTNÝ NÁZEV 21.PĚŠÍ PLUK MAR-
ŠÁLA FOCHE. NA DŮKAZ VOJENSKÉ
SPOLUPRÁCE S FRANCÍ.
Poznámka:

Nápis místy poškozen, francouzský text autorem nebyl opsán a z foto je špatně čitelný.
Pomník byl slavnostně rozšířen 27.6.2008 (viz http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=11562).


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2104-30490
Souřadnice: N49°54'25.95'' E15°23'47.09''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 23.11.2004
Umístění: Čáslav, Chotusická, městský hřbitov
Nápis:
1939 VÁM MRTVÍ DÍK A ČEST 1945

BENEŠ JAN, BROŽ HYNEK, ČEPL FRANT., DIVÍŠEK FRANT., DLABÁČEK VÁCLAV, DROBEK ANTONÍN, FORMAN ANTONÍN, GRÁD FRANT., HAVRÁNEK VÁCLAV, HEŘMANSKÝ KONSTATNTIN, HLINĚNÝ ALEXANDR, KALINA FRANT., KOSTELECKÝ OLDŘICH, JUDR.KOVÁŘ LADISLAV, ING. KOZEL SOBĚSLAV, KUDRNA KAREL, MILÁČEK FRANT., MOKRÝ EMRICH, MOTYKA JOSEF, JUDR.MUNZI ANTONÍN, NOVÁK JAROSLAV, PACÁK JAROSLAV, REZEK JOSEF, RUML KAREL, SAMEC FRANTIŠEK, SOKOLÍČEK JOSEF, ŠANTA BOHUMIL, ŠRÁMEK ANTONÍN, VODÁK BEDŘICH, VEBR JOSEF, VOKURKA JOSEF, VYHLÍDAL JAN, MVDR.ZEMANEC VÁCLAV, ŽITAVSKÝ KAREL, PŘÍHONSKÁ ŽOFIE, SEIDEMANN RUDOLF, SMOLÍKOVÁ ANNA, STAŇKOVÁ VLASTA, SCHULHOFOVÁ MARIE,DVOŘÁČEK RUDOLF, MUDR.EISNER JOSEF, ENGLANDER IVO, FORMAN RUDOLF, FORMANOVÁ ANNA, HRBEK JAROSLAV, CHYBA KAREL, JETONICKÝ BEDŘICH, JESÍNEK PAVEL, MUDR.KAFUŇEK JAN, ING. KUKLA IVAN, LANČ EDUARD, LAVIČKA JAN, LUKEŠ LADISLAV, MÁLEK JOSEF, MICKA MILOŇ, PAĎOUREK ANTONÍN, PAZDERSKÝ KAREL, PELIKÁN ŠTĚPÁN, ING. PROUZA ROMAN, PŘÍHONSKÝ KAREL, ŠŤOVÍČEK OTA, ŠTURMA JAROSLAV, TAUSIK JOSEF, JUDR. VANČURA ČENĚK, VÁVRA HUGO, VONDRÁK FRANT., BERANOVÁ BEDŘIŠKA, HOLZEROVÁ EMILIE, PICKOVÁ MARY, POLÁKOVÁ ARNOŠTKA, WAGNEROVÁ MARIE, WEILOVÁ IDA, RODINY: DOKTOROVA, DVORSKÝCH, EISNEROVA, ERIEDLANDEROVA, HECHTOVA, KAUDEROVA, KRAUSOVA, LUSTIGOVA, MULLEROVA, NEUMANNOVA, PACOVSKÝCH, REICHOVA, REITMANNOVA, STRASSEROVA, ŠIDLOFOVA, WEINEROVA, ŽATEČKOVA
Poznámka:

Postaven na počest matkám celého světa, které obětovaly své syny v boji za svobodu národů (zdroj databáze CEVH MO ČR).


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2104-54309
Souřadnice: N49°55'30.93'' E15°23'10.19''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 23.11.2004
Umístění: Čáslav, Chotusická, městský hřbitov
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ
16 PRUSKÝCH A 7 RAKOUSKÝCH
VOJÍNŮ.

HER RUHEN IN GOTT
16 PREUSSISCHE
UND
7 OSTERREICHISCHE
SOLDATEN.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2104-54308
Souřadnice: N49°55'30.07'' E15°23'10.02''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 23.11.2004
Umístění: Čáslav, Chotusická, městský hřbitov
Nápis:
ZDE ODPOČÍVAJÍ
4 PRUŠTÍ VOJÍNOVÉ
ZEMŘELÍ O VÁLCE
ROKU 1866

HIER RUHEN IN GOTT
4 PREUSSISCHE SOLDATEN
GESTORBEN
IN FELDZUG 1866

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2104-54310
Souřadnice: N49°55'30.07'' E15°23'10.02''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Ladislav Výborný

Autor: Ivo Šťastný, 23.11.2004
Umístění: Čáslav, Chotusická, městský hřbitov
Nápis:
SYN LADISLAV

ABSOLVENT VYŠ. GYMNASIA
A JEDNOROČNÍ DOBROVOLNÍK

*13/3 1899 +9/6 1919

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°55'26.02'' E15°23'11.85''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Antonín Rejthárek

Autor: Ivo Šťastný, 23.11.2004
Umístění: Čáslav, Chotusická, městský hřbitov
Nápis:
ANTONÍN REJTHÁREK

*23.1.1897 +13.1.1932
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°55'26.58'' E15°23'11.03''
Pomník přidal: Ivo Šťastný