Kolín

Brankovická, Havlíčkova, Heverova, Karlovo náměstí, Ke Hřbitovu, Kmochova, Kutnohorská, Luční, Na Hradbách, Ovčárecká, Pod Hroby, Politických vězňů, Pražská, Rorejcova, Sokolská, Škodova, Veltrubská, Zámecká, Zlatá, Žižkova

Kameny zmizelých - Julius Weiss

Autor: Marek Lanzendorf, 24.04.2019
Umístění: Kolín, Karlovo náměstí, roh s ulicí Kouřimská, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
JULIUS WEISS
NAR. 1883
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V TRAWNIKÁCH
Poznámka:

Narozen 17. 01. 1883
Poslední bydliště před deportací: Kolín
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kolín
Transport AAb, č. 449 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport AAk, č. 555 (12. 06. 1942, Terezín -> Trawniki)
Zahynul
(Zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Marta, Rita a Jindřich Krausovi

Autor: Marek Lanzendorf, 24.04.2019
Umístění: Kolín, Karlovo náměstí 7, chodník, podloubí, před domem
Nápis:
ZDE ŽILA
MARTA KRAUSOVÁ
NAR. 1898
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
RITA KRAUSOVÁ
NAR. 1922
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
JINDŘICH KRAUS
NAR. 1891
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Marta Krausová
Narozena 02. 02. 1898
Poslední bydliště před deportací: Kolín
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kolín
Transport AAd, č. 674 (13. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport Cu, č. 866 (01. 02. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynula

Rita Krausová
Narozena 06. 03. 1922
Poslední bydliště před deportací: Kolín
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Poděbrady
Transport AAd, č. 675 (13. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport Cu, č. 807 (01. 02. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynula

Jindřich Kraus
Narozen 09. 09. 1891
Poslední bydliště před deportací: Kolín
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kolín
Transport AAd, č. 673 (13. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport Cu, č. 856 (01. 02. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynul
(zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - rodina Pollakova

Autor: Jiří Padevět, 10.10.2021
Umístění: Kolín, Karlovo náměstí 88, v chodníku před vchodem u dříve položených kamenů rodiny Roubíčkovy
Nápis:
ZDE ŽILA
IRENA POLLAKOVÁ
NAR. 1902
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V TREBLINCE

ZDE ŽIL
IVO POLLAK
NAR. 1927
DEPORTVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V TREBLINCE

ZDE ŽIL
MIRKO POLLAK
NAR. 1930
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V TREBLINCE
Poznámka:

Rodina Pollakova byla do Ghetta Terezín deportována 13.6.1942 transportem AAd č. 153. Do vyhlazovacího tábora Treblinka, kde byli po příjezdu zavražděni, byli deportováni transportem Bx č. 659.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/114918-irena-pollakova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/114930-ivo-pollak/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/115110-mirko-pollak/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N50°1'42.79'' E15°12'2.77''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 20.07.2005
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, hřbitov
Nápis:
OBĚTI VÁLEČNÝCH LET 1914 - 1918
VZDÁLENI DOMOVA, SPĚTE ZDE V MÍRU
VĚČNÝ SVŮJ SEN

ZASTUPITELSKÝ
OKRES KOLÍNSKÝ

DLE NÁVRHU PROF. V. SUCHOMELA
PROVEDL V KAMENI
R. ŠAŠMA V KOLÍNĚ.
Poznámka:

POMNÍK ŽAL Na podzim roku 1914, krátce po začátku I. světové války, začaly být v Kolíně zřizovány vojenské lazarety a pozorovací stanice pro zraněné a infekčními nemocemi postižené vojáky z východní fronty. Pro tisíce raněných a nemocných vojáků nejrůznějších národností, v naprosté většině prostých vojínů, končila cesta lazaretnimi vlaky z východního bojiště v Kolíně. Někteří z nich zde zemřeli a byli pohřbeni na městském hřbitově. Ten byl později, v průběhu roku 1915, rozšířen o nové rozlehlé oddělení vojenský hřbitov, na kterém se nacházíme. Počet zemřelých a během let 1914 = 1918 zde v samostatných hrobech pohřbených vojáků, se pohyboval mezi 365 — 3 70. 28. října 1923 byl péčí tehdejší Správní komise v Kolíně (Zastupitelský okres kolínský) odhalen na pohřebišti pomník nazvaný Žal. Podle návrhu architekta Václava Weinzettela a sochaře Václava Suchomela ho realizoval kolínský sochař a kameník Rudolf Šašma.
10. listopadu 1929 byly z tohoto pohřebiště odvezeny ostatky 45 vojáků, jejichž vlastí byla Jugoslávie. Při náletech na Kolín v závěru 2. světové války, bylo bombami zničeno 17 hrobů. V letech 1948 — 1949 byly zbylé hroby se souhlasem tehdejšího Ministerstva národní obrany zrušeny. Kosterní pozůstatky pohřbených vojáků byly uloženy do menších rakviček a umístěny do tří šachtových hrobů vedle pomníku Žal. Zde, vzdáleni svým domovům spí a svůj věčný sen sní, jak je uvedeno na průčelí památníku, 303 obětí první celosvětové válečné katastrofy z let 1914 — 1918.
Na druhé straně pomníku je instalována kniha s kovovými stránkami, ve které jsou uvedeni všichni zde pohřbení vojáci.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-32603
Souřadnice: N50°2'15.6'' E15°12'22.26''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Olda Tetur, 11.11.2018
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, hřbitov
Nápis:
ČESKOSLOVENSKÝM
NÁMOŘNÍKŮM
A ÚČATNÍKŮM
NÁRODNÍHO ODBOJE
NA JADRANU 1918
Poznámka:

Původní nápis:
PAMÁTCE ODBOJE
ČESKÝCH
NÁMOŘNÍKŮ
námořníci ze vzpoury v Boce Kotorské v roce 1918

- více o události např. na http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzpoura_v_boce_Kotorské


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-32588
Souřadnice: N50°2'16.73'' E15°12'20.81''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Olda Tetur

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 20.07.2005
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, hřbitov
Nápis:
1938 - 1945

NA VĚČNOU PAMĚŤ
SOUDRUHŮM
ČS.
SOCIÁL DEMOKRACIE

BORŮVKA JOSEF, BUKAČ VÁCLAV, DOSKOČIL JOSEF, DRAHOVZAL ANT., DUDEK JOSEF, MUDr. DVOŘÁK FRANT., ERNEST FRANTIŠEK, FALTIN FRANTIŠEK, ING. HLADEČEK KAR., JANÁČEK ČENĚK, JAVŮREK JOSEF, JETMAR VÁCLAV, KŘÍŽ JAN, KOUDELKA JAN, NOVOTNÝ KAREL, PETŘÍK KAREL, JUDr. SCHWARZ OLD., ŠTĚDRÝ JAN, TŘEŠŇÁK JOSEF, VALÁŠEK KAREL, VAŠÁTKO JIŘÍ, VOJTÍŠEK KAREL, VRÁTIL LADISLAV, ZDEŇKOVÁ BOŽ., ZELINKA JOS., ZEMAN BOHUMIL
HLAVÁČEK VÁCL., JÁCHYM ČENĚK, TRNKA FRANT
MUDr. EHRLICH KAR., FALTIN VÁCLAV, JELÍNEK JINDŘ., KADLEC ALOIS, LAHODA BOHUMIL, LÁZŇOVSKÝ JOS.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-32601
Souřadnice: N50°02'15.80'' E15°12'20.15''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Ivo Šťastný, 20.07.2005
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu, hřbitov
Nápis:
1945
Burikov Ivan 26 r.
Cymbejluk Ivan 37 r.
Jurkajkin Dimitrij 35 r.
Častin Valeni Ivanič 19 r.
Šakin Vladimír
Neizvěstný ubitý molniej

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-32587
Souřadnice: N50°02'16.54'' E15°12'21.62''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Jaroslav Petřička

Autor: Ivo Šťastný, 20.07.2005
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu
Nápis:
JAROSLAV PETŘIČKA

c. a k. major, maj. vojen. zásluž. kříže,
rytíř řádu železné koruny III. tř.
s válečnou dekorací, velitel c. a k. komb.
domobr. praporu v 5. sboru, absol-
vent c. a k. vojenské akademie Tere-
ziánské a c. a k. válečné školy, při-
dělenec c. a k. generálního štábu, uči-
tel na c. a k. důstojnické škole sboro-
vého velitelství v Terezíně, zúčastniv
se ve válce rak. ruské prudkých bitev
s vyznamenaným udatenstvím před
nepřítelem +dne 23/3 1915 v stáří 40. let
ve Westlini v Haliči.
Poznámka:

Petřička Jaroslav: *1875, Mjr., IR. Nr. 98. (zdroj: Öo landesbibliothek)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Alois Dolejš

Autor: Ivo Šťastný, 20.07.2005
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu
Nápis:
ALOIS DOLEJŠ

ŘÍDÍCÍ UČITEL V.V., RUSKÝ LEG.
*14.1.1876. +8.7.1944.
Poznámka:

Dolejš Alois, nar. 14.1.1876, Kořenice, domovská obec Kaliště, Lípa, okres Německý Brod. V RU armádě sloužil u 12. domobraneckého pěšího pluku jako svobodník. Zajat 18.7.1915, Sokal. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Kyjevě, zařazen 16.7.1917 jako vojín k 8. střeleckému pluku. Demobilizován 10.9.1919 jako šikovatel štábu 2. střelecké divize.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Emil Kouřím

Autor: Ivo Šťastný, 20.07.2005
Umístění: Kolín, Ke Hřbitovu
Nápis:
Emil Kouřím

PADL V PRAZE DNE 5.5.1945
VE VĚKU 18 LET

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný