Kolín

Kámen zmizelých - Růžena Mandelíková

Autor: Roman Šmejkal, 28.06.2018
Umístění: Kolín, Pražská 1, před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽILA
RŮŽENA
MANDELÍKOVÁ
NAR. 1873
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Roman Šmejkal
Příprava dat: Martin Brynych

Kámen zmizelých - Gustav Mandelík

Autor: Roman Šmejkal, 28.06.2018
Umístění: Kolín, Pražská 1, před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽIL
GUSTAV
MANDELÍK
NAR. 1868
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 31.10.1942
Poznámka:

Gustav Mandelík
Zahynul. Narozen 21. 08. 1868
Poslední bydliště před deportací: Kolín
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kolín
Transport AAd, č. 138 (13. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Zahynul 31. 10. 1942 Terezín
(zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Roman Šmejkal
Doplnění informací: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Martin Brynych

Kámen zmizelých - Karel Hladeček

Autor: Josef Čáslava, 17.09.2021
Umístění: Kolín, Pražská 945
Nápis:
ZDE ŽIL
KAREL HLADEČEK
ZATČEN 14.10.1942
POPRAVEN 19.9.1944
V MNICHOVĚ
Poznámka:

Tento projekt inicioval Klub vojenské historie Pevnost Mikulov, který kámen zaplatil. ČSOL jednota Mikulov a ČSBS Břeclav jsou partneři projektu.

Karel Hladeček se narodil 13. března 1908 v Mostě.
- vystudoval Obchodní akademii v Teplicích-Šanově a Vysokou školu obchodní v Praze
- pedagog na Obchodní akademii v Kolíně
- skautský vůdce a organizátor studentských táborů v Lázních Bělohrad
- člen městského zastupitelstva, předseda Dělnické akademie, člen sociálně demokratické strany a zakladatel předválečné Společnosti pro kulturní a hospodářské styky se SSSR v Kolíně
- vystupoval s odbornými tématy v rozhlase a publikoval články se zaměřením na ekonomiku
- po roce 1938 se zapojil do protinacistického odboje, v Kolíně založil pobočku odbojové skupiny Petiční výbor Věrni zůstaneme
- v rámci odboje se Hladečkova skupina soustředila na získávání zpráv strategického významu (předávány pražskému ústředí) a přípravu národních revolučních výborů v kolínském okrese
- vlivem zrady Antonína Nerada došlo v roce 1941 k rozsáhlému zatýkání v pražském odbojovém ústředí
- Karel Hladeček byl zatčen 14.10. 1942, vyšetřován a vězněn v Kolíně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, na Pankráci, v Terezíně, v Norimberku a Mnichově
- v červnu 1944 byl odsouzen k trestu smrti, popraven 19. září 1944
(zdroj: https://csolmikulov.webnode.cz/akce/)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Tomáš Langr
Doplnění informací: Helena Novotná