Kolín

Pamětní deska Obětem holocaustu

Autor: Martin Brynych, 29.01.2007
Umístění: Kolín, Zlatá 157
Nápis:
V ČERVNU 1942 ZA NĚMECKÉ OKUPACE BYLO VÍCE
NEŽ 2200 ČESKÝCH ŽIDŮ DEPORTOVÁNO Z KOLÍNA
DO KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ. NA JEJICH PAMÁTKU
VĚNUJE TUTO DESKU MĚSTO KOLÍN - ČERVEN 1992.

IN JUNE 1942 UNDER GERMAN OCCUPATION OVER
2200 CZECH JEWS WERE DEPORTED FROM KOLIN TO
CONCENTRATION CAMPS. THE TOWN OF KOLIN DEDI-
KATES THIS PLAQUE IN THEIR MEMORY - JUNE 1992.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-32590
Pomník přidal: Martin Brynych

Kámen zmizelých - Alžběta Morgensternová

Autor: Roman Šmejkal, 28.06.2018
Umístění: Kolín, Zlatá 5, před vchodem do Lékárny Zlatá lékárna
Nápis:
ZDE ŽILA
ALŽBĚTA
MORGENSTERNOVÁ
NAR. 1861
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V TREBLINCE
Poznámka:

Alžběta Morgensternová
Narozena 21. 04. 1861
Poslední bydliště před deportací: Kolín
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kolín
Transport AAd, č. 178 (13. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport Bv, č. 1259 (15. 10. 1942, Terezín -> Treblinka)
Zahynula
(zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Roman Šmejkal
Doplnění informací: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Martin Brynych