Kolín

Kámen zmizelých - Alžběta Morgensternová

Autor: Roman Šmejkal, 28.06.2018
Umístění: Kolín, Zlatá 5, před vchodem do Lékárny Zlatá lékárna
Nápis:
ZDE ŽILA
ALŽBĚTA
MORGENSTERNOVÁ
NAR. 1861
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V TREBLINCE
Poznámka:

Alžběta Morgensternová
Narozena 21. 04. 1861
Poslední bydliště před deportací: Kolín
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kolín
Transport AAd, č. 178 (13. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport Bv, č. 1259 (15. 10. 1942, Terezín -> Treblinka)
Zahynula
(zdroj: www.holocaust.cz )


Pomník přidal: Roman Šmejkal
Doplnění informací: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Martin Brynych