Kolín

Pomník Anastáz Opasek

Autor: Jiří Padevět, 16.07.2022
Umístění: Kolín, Komenského sady, mezi kostelem Nejsvětější trojice a budovou Komerční banky
Nápis:
JAN NEPOMUK
ANASTÁZ OPASEK

NARODIL SE 20. DUBNA 1913 VE VÍDNI.
V KOLÍNĚ NAD LABEM ŽIL V LETECH 1919 AŽ 1932.
PO MATURITĚ NA KOLÍNSKÉM REÁLNÉM GYMNÁZIU
VSTOUPIL DO BŘEVNOVSKÉ BENEDIKTINSKÉ KOMUNITY.
ŘÁDOVÁ STUDIA ABSOLVOVAL V LETECH 1933 AŽ 1938 V PRAZE A V ŘÍMĚ.
PO KNĚŽSKÉM SVĚCENÍ R. 1938 BYL JMENOVÁN KONVENTUÁLNÍM PŘEVOREM.
ROKU 1947 BYL ZVOLEN ČLENY KONVENTU OPATEM.
V ZÁŘÍ 1949 BYL ZATČEN A NÁSLEDUJÍCÍ ROK ODSOUZEN
ZA VELEZRADU NA DOŽIVOTÍ.
V ROCE 1960 BYL AMNESTOVÁN A POTÉ PRACOVAL V DĚLNICKÝCH PROFESÍCH.
V PROSINCI 1968 ODEŠEL DO ZAHRANIČÍ, ROKU 1969 PROMOVAL
NA LATERÁNSKÉ UNIVERZITĚ V ŘÍMĚ.
V ROCE 1972 INICIOVAL VZNIK SDRUŽENÍ OPUS BONUM.
ÚPLNĚ REHABILITOVÁN BYL AŽ ROKU 1990.
TEHDY SE VRÁTIL ZPĚT DO BŘEVNOVA A OBNOVIL KOMUNITU BENEDIKTINŮ.
V ROCE MILENIA KLÁŠTERA R. 1993 POVÝŠIL SVATÝ OTEC JAN PAVEL II.
OPATSTVÍ NA ARCIOPATSTVÍ A OPASKA JMENOVAL ARCIOPATEM.
ZEMŘEL 24. SRPNA 1999 PŘÍ NÁVŠTĚVĚ KLÁŠTERA V BAVORSKÉM ROHRU.
POCHOVÁN JE NA BŘEVNOVSKÉM HŘBITOVĚ.
Poznámka:

Anastáz Opasek byl nejdříve vězněm, později aktivním odpůrcem komunistického režimu.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Anast%C3%A1z_Opasek , http://www.pametnimista.usd.cas.cz/kolin-pomnik-anastaze-opaska/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°1'34.78'' E15°12'16.3''
Pomník přidal: Jiří Padevět