Praha 1

Pamětní deska Josef Kuník

Autor: Josef Kareš, 30.05.2011
Umístění: Praha 1, Petrská 16/1157, Nové Město
Nápis:
ZDE ŽIVOT ZA VLAST POLOŽIL
DNE 5.5.1945
JOSEF KUNÍK
Z PRAHY
NEZAPOMENEME

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0001-55398
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Kameny zmizelých - Ilse a Franz Messnerovi

Autor: Marek Lanzendorf, 07.10.2020
Umístění: Praha 1, Petrská 1161/24, chodník
Nápis:
ZDE ŽILA
ILSE MESSNEROVÁ
NAR. 1906
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO ZAMOŠČE
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽIL
FRANZ MESSNER
NAR. 1896
DEPORTOVÁN 1942
DO MAUTHAUSENU
ZAVRAŽDĚN 10.7.1942
TAMTÉŽ
Poznámka:

Ilsa Messnerová, narozena 7. 7. 1906. Poslední bydliště před deportací Praha II. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha II, Peterská 24. Transport Ez-St_03, č. 1 (7. 2. 1942, Protektorát Čechy a Morava-Terezín). Transport As, č. 2 (30. 4. 1942, Terezín-Zamošč). Zahynula.
(zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Masarykovi vnuci

Autor: Vladimír Štrupl, 20.05.2007
Umístění: Praha 1, Petřínské sady, v Seminářské zahradě
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Autor: KAREL DVOŘÁK 1948
Pomník dvou hrajících si aktů dětí se šesti žabkami a dvěma ještěrkami představuje dva Masarykovy vnuky, děti jeho mladší dcery Olgy a jejího švýcarského manžela lékaře Henryho Revillioda. Narodili se v r. 1921 a 1922. F/O Leonard Revilliod, příslušník RAFVR (matriční číslo 153375), sloužil u 518. squadrony (tato jednotka operující v rámci Coastal Command zajišťovala meteorologický průzkum). Stal se jednou ze šestnácti obětí tragické srážky dvou letounů Halifax nad letištěm Tiree (souostroví Hebridy) dne 16.8.1944.
(zdroj: www.zpravy.idnes.cz, www.fronta.cz )
Herbert těžce onemocněl a zemřel 1945. Dílo vytvořil sochař Karel Dvořák podle skutečné podoby chlapců v dětském věku. Teprve v r. 1989 bylo odhaleno, koho představují.
(zdroj: www.pis.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Bedřich Kůla

Autor: Vladimír Štrupl, 14.11.2005
Umístění: Praha 1, Platnéřská 110/17
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME
BEDŘICH KŮLA Z PRAHY III.
21. LETÝ 8.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0001-39096
Souřadnice: N50°5'14.8'' E14°25'4.6''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - Gabriela Bloch, Eva S. Benda, Zuzana a Hedvika Steinerovy

Autor: Vladimír Štrupl, 14.05.2019
Umístění: Praha 1, Platnéřská 88/9, napravo od vchodu, před domem v chodníku
Nápis:
ZDE BYDLELA
GABRIELA BLOCH
ROZ. STEINEROVÁ
NAR. 1891
DEPORTOVÁNA 1941
DO TEREZÍNA
OSVOBOZENA

ZDE BYDLELA
EVA S. BENDA
ROZ. BLOCHOVÁ
NAR. 1924
DEPORTOVÁNA 1941
DO TEREZÍNA
OSVOBOZENA

ZDE BYDLELA
ZUZANA
STEINEROVÁ
NAR. 1927
DEPORTOVÁNA 1942
DO TREBLINKY
ZAVRAŽDĚNA

ZDE BYDLELA
HEDVIKA
STEINEROVÁ
NAR. 1929
DEPORTOVÁNA 1942
DO TREBLINKY
ZAVRAŽDĚNA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník Josef Jiří Švec - místo je zrušené

Autor: Jiří Padevět - archiv, 01.05.2022
Umístění: Praha 1, Pohořelec, zhruba v místech jižního cípu tramvajové zastávky
Nápis:
J. J. ŠVEC
Poznámka:

Josef Jiří Švec byl legionářský důstojník, který spáchal v roce 1918 sebevraždu poté, co mu jeho vojáci pod vlivem komunistických agitátorů odepřeli poslušnost. Jeho pomník byl postaven v roce 1934 a odstraněn během nacistické okupace. Socha, uschovaná v depozitáři, byla zničena v roce 1949 komunisty.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Ji%C5%99%C3%AD_%C5%A0vec , http://www.vhu.cz/exhibit/pomnik-hrdiny-ruskych-legii-plukovnika-josefa-jiriho-svece/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'14.71'' E14°23'17.68'' (přibližné místo pomníku)
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 29.05.2005
Umístění: Praha 1, Politických vězňů 931/20
Nápis:
1939 1945
V DOBĚ
NACISTICKÉ OKUPACE
BYLY V TÉTO BUDOVĚ
MUČÍRNY GESTAPA.
ZDE BOJOVALI, TRPĚLI
A UMÍRALI BOJOVNÍCI
ZA SVOBODU NAŠÍ VLASTI.
NIKDY NEZAPOMENEME
JEJICH PAMÁTKY
A ZŮSTANEME VŽDY VĚRNI
JEJICH ODKAZU.
LIDÉ BDĚTE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20525
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 10.06.2011
Umístění: Praha 1, Politických vězňů 7/936, Nové Město, vestibul Schebkova paláce
Nápis:
V ZÁKLADECH SVOBODY LEŽÍ TITO MRTVÍ

JOSEF CIRÝN, 24.12.1894, 3.7.1942
VÁCLAV SADÍLEK, 7.9.1895, 6.6.1940
ANDREJ ČERNÁK, 29.9.1912, 12.12.1944
OLDŘICH STRNAD, 8.8.1910, 15.4.1945
JOSEF GULT, 25.5.1913, 8.5.1945
ANTONÍN SOUCHA, 29.5.1903, 30.6.1942
KAREL HÁJEK, 10.5.1891
JOSEF TUREK, 5.9.1895, 12.8.1942
IVAN HRUŠOVSKÝ, 15.12.1913, 8.11.1944
DR. VÁCLAV VANĚK, 16.12.1888, 3.7.1942
DR. JŮLIUS VAGAČ, 23.3.1909, 1945

ODKAZU VAŠEMU MY VĚRNĚ STÁT BUDEME STRÁŽ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Kameny zmizelých - Josef Waldmann

Autor: J.Kincl, 14.06.2011
Umístění: Praha 1, Politických vězňů 4, na chodníku před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽIL
JOSEF WALDMANN
NAR.1894
DEPORTOVÁNA 1944
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 23.2.1945
V DACHAU
Poznámka:

Josef Waldmann - narozen 21.8.1894
Josef Waldmann byl prvním dítětem Josefa a Marie Waldmanných. Měl tři sourozence Marii, Jana a Stanislava.
Studoval chlapeckou měšťanskou školu v Radnicích. V roce 1909 na Štědrý den mu zemřela matka. Starost o domácnost převzala sestra Marie (dostala úlevu ze školy). Josef musel začít pracovat v továrně v Kamenci jako seřizovač strojů.
V roce 1914 byl povolán na vojnu. Byl považován za mrtvého.
Když se vrátil z války v roce 1919 začal studovat veřejnou obchodní školu v Berouně (1919 – 1921). Poté dostal místo v Družstevní bance v Praze (Bredovská ulice), jelikož uměl mnoho cizích jazyků. Stal se tedy na čas koncipientem a postupem času se vypracoval až na post ředitele banky. Politickým zaměřením by sociální demokrat. Před 2.světovou válkou byl zapojen do mnoha politických aktivit, hodně cestoval a znal se s mnoha vlivnými osobnostmi tehdejší doby. Když začala válka, pomáhal údajně posílat židovské děti do zahraničí. Byl v jakési organizované skupině, ta bylo do roku 1944, kdy je někdo z jeho známých prozradil. Scházeli se v Lucerně, např. i s V. Vančurou.
Byl zatčen ráno dne 28.6.1944 ve svém bytě v Bredovské ulici při snídani. Odvezli jej do Pankrácké věznice, kde byl vyslýchám, poté byl odeslán do Terezína a následně do Dachau. Jeho sestra Marie po něm pátrala, ale by jim poslán dopis o tom, že Josef zemřel 23.2.1945.
Z vyprávění jeho přítele, který se z Dachau vrátil, viděl strýce ještě na začátku dubna 1945 na pokusech živého.
1/ V archivu Památníku Terezín se nachází tzv. Karteikarte, na níž jsou tyto údaje:
Zelle: 24
Lfd.Nr.: 19 460
HaftNr.: 540
Waldmann Josef
Bankdirektor
21. 8. 1894 Radnice
Prot., Prag II, Bredovská 6
ledig
(náboženství) ohne
Předán z pankrácké věznice do policejní věznice v Malé pevnosti: 29.8.1944
Ukončení věznění v Malé pevnosti: 5.9.1944 Transport Pankratz

2/ V Národním archivu v Praze mají tzv. pankrácké vězeňské knihy z let 1944-1945:

Waldmann Josef
Direktor
Prag II
21.8.1894 Radnitz
Důvod zatčení: Aktion Gitter, zatkl referát gestapa IV 1 a 1 Jantur
Předán gestapem do pankrácké věznice: 28. 8. 1944
Předán z Prahy do policejní věznice v Malé pevnosti: 29. 8. 1944
Ukončení věznění v Malé pevnosti: 10. 10. 1944 Transport Dachau

Kámen zmizelého byl slavnostně vložen dne: 14.6.2011 v 14:30 za účasti potomků a autora projektu Kameny zmizelých německý umělec Gunter Demnig, autor myšlenky Stolpersteine.Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'58'' E14°25'44''
Pomník přidal: J.Kincl

Kameny zmizelých - rodina Kopeckých

Autor: Vladimír Štrupl, 20.02.2010
Umístění: Praha 1, Politických vězňů 913/12
Nápis:
ZDE BYDLELA
KITY KOPECKÁ
NAR. 1928
DEPORTOVÁNA 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
ZUZANA KOPECKÁ
NAR. 1922
DEPORTOVÁNA 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLEL
PAVEL A. KOPECKÝ
NAR. 1885
DEPORTOVÁN 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
MARIANA KOPECKÁ
NAR. 1888
DEPORTOVÁNA 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Jedny z prvních deseti kamenů, odhalených 8.10.2008 v ulicích Prahy 1.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl