Bratislava

Hrob Imro Weiner-Kráľ

Autor: Ladislav Barabás, 08.09.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 4, chodník 9, hrob č.1128
Poznámka:

Imro Weiner-Kráľ (26.10.1901 Považská Bystrica 11.8.1978 Bratislava) bol slovenský maliar a grafik. V rokoch 1939-50 žil vo Francúzsku, kde sa počas vojny zapojil do protifašistického odboja ako priamy účastník partizánskeho hnutia.
(zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Alexander Slovák

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor II, chodník 3, hrob č. 1
Nápis:
ALEXANDER
SLOVÁK
1913 – 1982
NOSITEĽ RADU ČERVENEJ HVIEZDY
VYZNAMENANIA ZA VYNIKAJÚCU PRÁCU
Poznámka:

Alexander Slovák (18.2:1913 Stará Bystrica – 26.4.1982 Bratislava) dôstojník, učiteľ. Po zákkadnej vojenskej službe 1940-44 dôstojník osobného odd. MNO V Bratislave, 1944 v Trenčíne. Po oslobodení dôstojník ČSĽA. Po vypuknutí SNP zorganizoval z vojenskej posádky v Trenčíne 35-člennú partizánsku skupinu, s ktorou prešiel do part. Zväzku Ján Žižka, od 8.9.1944 veliteľ jeho 6. roty, od 15.11.1944 komisár jeho 2. práporu. V priestoroch pôsobenia roty (Zliechov) a práporu aktivizoval obyvateľstvo prednáškami a besedami do protifašistického boja a pomáhal zakladať RNV. Vyznamenaný čsl. vojnovým krížom 1939, 1946 Radom SNP I. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Július Bartfay

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I, chodník F, hrob č. 168
Nápis:
AKADEMICKÝ SOCHÁR
JÚLIUS BARTFAY
*1888 +1979
Poznámka:

Július Bártfay (28.9.1888 Nitra – 25.8.1979 Bratislava) sochár. V rokoch 1914-17 vojak rakúsko-uhorskej armády v Rusku, Rumunsku a v Taliansku.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Pavel Rosa

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 7, chodník 9B, hrob č. 454
Nápis:
PAVEL ROSA
*9.10.1906 +28.6.1988
Poznámka:

Pavol Rosa (9.10.1906 Senica – 28.6.1988 Bratislava) úradník, esperantista. V rokoch 1943-45 účastník ilegálneho protifašistického hnutia a SNP, člen partizánskej skupiny J. Reptu a Smrek – Bohuš. Vyznamenaný Radom SNP II. A III. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Milan Hirš

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 4, chodník 13, hrob č. 1436
Nápis:
ING. MILAN HIRŠ
6.7.1919 – 5.6.1978
Poznámka:

Milan Hirš (6.7.1919 Čadca – 5.6.1978 Bratislava) ekológ, lesný inžinier. Od roku 1944 príslušník 1. čsl. partizánskej brigády M. R. Štefánika. V decembri 1944 prešiel cez front k Červenej armáde, v ktorej pôsobil do apríla 1945 ako tlmočník.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Alfred Piffl

Autor: Ladislav Barabás, 22.11.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 3, chodník 14, hrob č. 7
Nápis:
PROF. DR. ING. ARCH.
ALFRÉD Piffl CSC.
1907 – 1972
Poznámka:

Alfréd Piffl (13.6.1907 Ústí nad Orlicí-Kerhartice – 26.6.1972 Bratislava) architekt, maliar, grafik, vysokoškolský učiteľ. V rokoch 1942-45 totálne nasadený v závode na šijacie stroje fy Pracner v Roudnici nad Labem. Od roku 1952 viedol rekonštrukčné práce na Bratislavskom hrade. V rokoch 1957-59 nespravodlivo väznený.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Josef Dřímal

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 5, chodník 25, hrob č. 1386
Nápis:
MJR. V ZÁL. JOZEF DŘÍMAL
22.7.1892 – 4.10.1980
Poznámka:

Josef Dřímal (22.7.1892 Žeravice okr. Hodonín – 4.10.1980 Bratislava) živnostník, účastník protifašistického odboja. Počas prvej svetovej vojny účastník čsl. zahraničného odboja v Srbsku a Rumunsku, príslušník čsl. légií v Taliansku a vo Francúzsku, po návrate do ČSR major československej armády. Po rozbití ČSR organizátor protifašistického odboja. Vedúci bratislavskej skupiny odbojovej organizácie Obrana národa, ktorá združovala prevažne českých antifašistov. V septembri 1940 zatknutý Ústredňou št. bezpečnosti, v januári 1941 ako protektorátny príslušník vydaný gestapu a až do konca vojny väznený v koncentračných táboroch v Nemecku. Vyznamenaný Radom SNP I. triedy, Čsl. vojnovým krížom 1939, Za zásluhy 1. stupňa
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Forint

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 4, chodník 8, hrob č. 1066
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Jozef Forint (5.2.1905 Tisovec – 29.9.1980 Bratislava) funkcionár revolučných odborov, verejný činiteľ, rušňovodič. Po rozbití republiky spolupracoval s ilegálnymi ústrednými vedeniami KSS, pri preprave perzekvovaných a ilegálnych pracovníkov, správ, ilegálnej tlače a pod. Po zatlačení SNP do hôr plnil začas ilegálne kuriérne úlohy, potom do apríla 1944 príslušník partizánskej brigády Suvorov.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)
Jozef Forint bol dvakrát ženatý, no jeho meno nie je na náhrobníku ani jednej z manželiek. Podľa
https://www.cintoriny.sk/src/index.php?prve=1 je pochovaný v tom istom hrobe ako jeho prvá manželka Mária.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Pavel Stahl

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor VI, chodník 1B, hrob č. 551
Nápis:
PROFESOR
ING. PAVEL
STAHL
1906 – 1983
Poznámka:

Pavol Stahl (26.9.1906 Praha – 28.9.1983 Bratislava) organizátor ilegálneho protifašistického odboja, stavebný inžinier. Po rozbití republiky vstúpil do ilegálnej KSS. V januári 1941 zatknutý, väznený v Ilave, odkiaľ sa mu podarilo ujsť. V roku 1942 spoluzakladateľ RNV v Bratislave, Martine, Žiline, Lipt. Mikuláši a Ružomberku. 27.4.1942 zatknutý v Žiline, väznený v Bratislave a Leopoldove. Vo februári 1945 vydaný nem. bezpečnostnej polícii a odvlečený do KT Mauthausen. Vyznamenaný Radom SNP I. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Tomáš Požgay

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, cintorín Lamač, sektor 1, hrob č. 73
Nápis:
TOMÁŠ POŽGAY
1889 – 1970
Poznámka:

Tomáš Požgay (30.9.1889 Záhorská Bystrica – 15.12.1970 Bratislava) kapelník, hudobný skladateľ-amatér. V roku 1910 nastúpil do vojenskej služby v Bratislave, čoskoro ho vymenovali za dirigenta plukovej hudby. Počas I. svetovej vojny člen vojenskej dychovej hudby.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás