Bratislava

29. augusta, Adámiho, Banskobystrická, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Fajnorovo nábrežie, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Horský park, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Medená, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Panská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rebarborová, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Staromestská, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tilgnerova, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žižkova, nezařazeno

Hrob Alexander Slovák

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor II, chodník 3, hrob č. 1
Nápis:
ALEXANDER
SLOVÁK
1913 – 1982
NOSITEĽ RADU ČERVENEJ HVIEZDY
VYZNAMENANIA ZA VYNIKAJÚCU PRÁCU
Poznámka:

Alexander Slovák (18.2:1913 Stará Bystrica – 26.4.1982 Bratislava) dôstojník, učiteľ. Po zákkadnej vojenskej službe 1940-44 dôstojník osobného odd. MNO V Bratislave, 1944 v Trenčíne. Po oslobodení dôstojník ČSĽA. Po vypuknutí SNP zorganizoval z vojenskej posádky v Trenčíne 35-člennú partizánsku skupinu, s ktorou prešiel do part. Zväzku Ján Žižka, od 8.9.1944 veliteľ jeho 6. roty, od 15.11.1944 komisár jeho 2. práporu. V priestoroch pôsobenia roty (Zliechov) a práporu aktivizoval obyvateľstvo prednáškami a besedami do protifašistického boja a pomáhal zakladať RNV. Vyznamenaný čsl. vojnovým krížom 1939, 1946 Radom SNP I. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Július Bartfay

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I, chodník F, hrob č. 168
Nápis:
AKADEMICKÝ SOCHÁR
JÚLIUS BARTFAY
*1888 +1979
Poznámka:

Július Bártfay (28.9.1888 Nitra – 25.8.1979 Bratislava) sochár. V rokoch 1914-17 vojak rakúsko-uhorskej armády v Rusku, Rumunsku a v Taliansku.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Pavel Rosa

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 7, chodník 9B, hrob č. 454
Nápis:
PAVEL ROSA
*9.10.1906 +28.6.1988
Poznámka:

Pavol Rosa (9.10.1906 Senica – 28.6.1988 Bratislava) úradník, esperantista. V rokoch 1943-45 účastník ilegálneho protifašistického hnutia a SNP, člen partizánskej skupiny J. Reptu a Smrek – Bohuš. Vyznamenaný Radom SNP II. A III. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Milan Hirš

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 4, chodník 13, hrob č. 1436
Nápis:
ING. MILAN HIRŠ
6.7.1919 – 5.6.1978
Poznámka:

Milan Hirš (6.7.1919 Čadca – 5.6.1978 Bratislava) ekológ, lesný inžinier. Od roku 1944 príslušník 1. čsl. partizánskej brigády M. R. Štefánika. V decembri 1944 prešiel cez front k Červenej armáde, v ktorej pôsobil do apríla 1945 ako tlmočník.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Alfred Piffl

Autor: Ladislav Barabás, 22.11.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 3, chodník 14, hrob č. 7
Nápis:
PROF. DR. ING. ARCH.
ALFRÉD Piffl CSC.
1907 – 1972
Poznámka:

Alfréd Piffl (13.6.1907 Ústí nad Orlicí-Kerhartice – 26.6.1972 Bratislava) architekt, maliar, grafik, vysokoškolský učiteľ. V rokoch 1942-45 totálne nasadený v závode na šijacie stroje fy Pracner v Roudnici nad Labem. Od roku 1952 viedol rekonštrukčné práce na Bratislavskom hrade. V rokoch 1957-59 nespravodlivo väznený.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Josef Dřímal

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 5, chodník 25, hrob č. 1386
Nápis:
MJR. V ZÁL. JOZEF DŘÍMAL
22.7.1892 – 4.10.1980
Poznámka:

Josef Dřímal (22.7.1892 Žeravice okr. Hodonín – 4.10.1980 Bratislava) živnostník, účastník protifašistického odboja. Počas prvej svetovej vojny účastník čsl. zahraničného odboja v Srbsku a Rumunsku, príslušník čsl. légií v Taliansku a vo Francúzsku, po návrate do ČSR major československej armády. Po rozbití ČSR organizátor protifašistického odboja. Vedúci bratislavskej skupiny odbojovej organizácie Obrana národa, ktorá združovala prevažne českých antifašistov. V septembri 1940 zatknutý Ústredňou št. bezpečnosti, v januári 1941 ako protektorátny príslušník vydaný gestapu a až do konca vojny väznený v koncentračných táboroch v Nemecku. Vyznamenaný Radom SNP I. triedy, Čsl. vojnovým krížom 1939, Za zásluhy 1. stupňa
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Forint

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 4, chodník 8, hrob č. 1066
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Jozef Forint (5.2.1905 Tisovec – 29.9.1980 Bratislava) funkcionár revolučných odborov, verejný činiteľ, rušňovodič. Po rozbití republiky spolupracoval s ilegálnymi ústrednými vedeniami KSS, pri preprave perzekvovaných a ilegálnych pracovníkov, správ, ilegálnej tlače a pod. Po zatlačení SNP do hôr plnil začas ilegálne kuriérne úlohy, potom do apríla 1944 príslušník partizánskej brigády Suvorov.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)
Jozef Forint bol dvakrát ženatý, no jeho meno nie je na náhrobníku ani jednej z manželiek. Podľa
https://www.cintoriny.sk/src/index.php?prve=1 je pochovaný v tom istom hrobe ako jeho prvá manželka Mária.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Pavel Stahl

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor VI, chodník 1B, hrob č. 551
Nápis:
PROFESOR
ING. PAVEL
STAHL
1906 – 1983
Poznámka:

Pavol Stahl (26.9.1906 Praha – 28.9.1983 Bratislava) organizátor ilegálneho protifašistického odboja, stavebný inžinier. Po rozbití republiky vstúpil do ilegálnej KSS. V januári 1941 zatknutý, väznený v Ilave, odkiaľ sa mu podarilo ujsť. V roku 1942 spoluzakladateľ RNV v Bratislave, Martine, Žiline, Lipt. Mikuláši a Ružomberku. 27.4.1942 zatknutý v Žiline, väznený v Bratislave a Leopoldove. Vo februári 1945 vydaný nem. bezpečnostnej polícii a odvlečený do KT Mauthausen. Vyznamenaný Radom SNP I. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Tomáš Požgay

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, cintorín Lamač, sektor 1, hrob č. 73
Nápis:
TOMÁŠ POŽGAY
1889 – 1970
Poznámka:

Tomáš Požgay (30.9.1889 Záhorská Bystrica – 15.12.1970 Bratislava) kapelník, hudobný skladateľ-amatér. V roku 1910 nastúpil do vojenskej služby v Bratislave, čoskoro ho vymenovali za dirigenta plukovej hudby. Počas I. svetovej vojny člen vojenskej dychovej hudby.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Ilčík

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 6, chodník 1B, hrob č. 553
Nápis:
JUDr. JOZEF ILČÍK
14.3.1910 – 15.6.1983
Poznámka:

Jozef Ilčík (14.3.1910 Prievidza – 15.6.1983 Bratislava) účastník protifašistického odboja, právnik. Po rozpade ČSR vstúpil do ilegálneho protifašistického odboja. Pomáhal organizovať ilegálne prechody z českých krajín cez Slovensko do Maďarska, Juhoslávie a do záp. Európy. Od roku 1940 spolupracoval s oblastnými a ústrednými ilegálnymi vedeniami KSS. Po vypuknutí SNP na príkaz G. Husáka umožnil útek členov 4. ilegálneho vedenia KSS Š. Bašťovanského a M. Hrušovského, sprostredkúval spojenie s partizánskymi oddielmi na záp. Slovensku, ich zásobovanie výzbrojou a výstrojom, prostredníctvom partizánskych vysielačiek dodával informácie do ZSSR. Na príkaz K. Šmidkeho zorganizoval vo februári 1945 útek J. Ďuriša a V. Širokého a ich prechod k Nitrianskej partizánskej brigáde, pred zatknutím prešiel k partizánskemu oddielu Zarubežnyj. Vyznamenaný Radom SNP I. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás