Bratislava

Hrob Martin Jančuška

Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 3, chodník 6, hrob č. 17
Nápis:
RODINA
JANČUŠKOVÁ
MARTIN 1912 – 1979
Poznámka:

Martin Jančuška (6.8.1912 Liptovská Kokava – 4.11.1979 Bratislava) osvetový pracovník, redaktor. Účastník Slovenského národného povstania, člen okresného Revolučného národného výboru v Banskej Bystrici, tajomník Revolučného národného výboru v Ľubietovej.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Dušan Plintovič

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 4, chodník -2, hrob č. 96
Nápis:
DUŠAN PLINTOVIČ
7.3.1921 - 9.8.1979
Poznámka:

Dušan Plintovič (7.3.1921 Dolná Strehová – 9.8.1979 Bratislava) novinár, redaktor. Študoval na učiteľskom ústave, v roku 1940 pre politickú činnosť vylúčený zo všetkých škôl na Slovensku, v rokoch 1942-43 väznený, v rokoch 1943-45 vojak Slovenskej armády. Po odvelení na taliansky front nadviazal spojenie s talianskymi partizánmi, neskôr veliteľ slovenskej partizánskej skupiny v oblasti Ferrary. V roku 1952 ako major preradený do zálohy. Vyznamenaný Radom SNP II. triedy a pamätnými medailami SNP.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Roman Gejza Halas

Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórim, sektor 2, chodník 9, hrob č. 7
Nápis:
ROMAN GEJZA
HALAS
10.1.1921 – 1.11.1973
Poznámka:

Roman Gejza Halas (10.1.1921 Bratislava-Rača – 1.11.1973 Bratislava) publicista. V rokoch 1942-46 bol vojak, od roku 1943 príslušník 1. československého armádneho zboru v ZSSR.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Juraj Červeň

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 5, chodník 22, hrob č. 1169
Nápis:
JURAJ ČERVEŇ
1920 – 1980
Poznámka:

Juraj Červeň (26.10.1920 Turčianske Teplice – 11.9.1980 Bratislava) ekonóm, matematik. V rokoch 1940-44 bol vojakom Slovenskej armády, potom bojoval v 2. československej paradesantnej brigáde.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Imro Weiner-Kráľ

Autor: Ladislav Barabás, 08.09.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 4, chodník 9, hrob č.1128
Nápis:
I. Weiner-Kráľ
Poznámka:

Imro Weiner-Kráľ (26.10.1901 Považská Bystrica 11.8.1978 Bratislava) bol slovenský maliar a grafik. V rokoch 1939-50 žil vo Francúzsku, kde sa počas vojny zapojil do protifašistického odboja ako priamy účastník partizánskeho hnutia.
(zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Alexander Slovák

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor II, chodník 3, hrob č. 1
Nápis:
ALEXANDER
SLOVÁK
1913 – 1982
NOSITEĽ RADU ČERVENEJ HVIEZDY
VYZNAMENANIA ZA VYNIKAJÚCU PRÁCU
Poznámka:

Alexander Slovák (18.2:1913 Stará Bystrica – 26.4.1982 Bratislava) dôstojník, učiteľ. Po zákkadnej vojenskej službe 1940-44 dôstojník osobného odd. MNO V Bratislave, 1944 v Trenčíne. Po oslobodení dôstojník ČSĽA. Po vypuknutí SNP zorganizoval z vojenskej posádky v Trenčíne 35-člennú partizánsku skupinu, s ktorou prešiel do part. Zväzku Ján Žižka, od 8.9.1944 veliteľ jeho 6. roty, od 15.11.1944 komisár jeho 2. práporu. V priestoroch pôsobenia roty (Zliechov) a práporu aktivizoval obyvateľstvo prednáškami a besedami do protifašistického boja a pomáhal zakladať RNV. Vyznamenaný čsl. vojnovým krížom 1939, 1946 Radom SNP I. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Július Bartfay

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I, chodník F, hrob č. 168
Nápis:
AKADEMICKÝ SOCHÁR
JÚLIUS BARTFAY
*1888 +1979
Poznámka:

Július Bártfay (28.9.1888 Nitra – 25.8.1979 Bratislava) sochár. V rokoch 1914-17 vojak rakúsko-uhorskej armády v Rusku, Rumunsku a v Taliansku.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Pavel Rosa

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 7, chodník 9B, hrob č. 454
Nápis:
PAVEL ROSA
*9.10.1906 +28.6.1988
Poznámka:

Pavol Rosa (9.10.1906 Senica – 28.6.1988 Bratislava) úradník, esperantista. V rokoch 1943-45 účastník ilegálneho protifašistického hnutia a SNP, člen partizánskej skupiny J. Reptu a Smrek – Bohuš. Vyznamenaný Radom SNP II. A III. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Milan Hirš

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 4, chodník 13, hrob č. 1436
Nápis:
ING. MILAN HIRŠ
6.7.1919 – 5.6.1978
Poznámka:

Milan Hirš (6.7.1919 Čadca – 5.6.1978 Bratislava) ekológ, lesný inžinier. Od roku 1944 príslušník 1. čsl. partizánskej brigády M. R. Štefánika. V decembri 1944 prešiel cez front k Červenej armáde, v ktorej pôsobil do apríla 1945 ako tlmočník.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Alfred Piffl

Autor: Ladislav Barabás, 22.11.2021
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 3, chodník 14, hrob č. 7
Nápis:
PROF. DR. ING. ARCH.
ALFRÉD Piffl CSC.
1907 – 1972
Poznámka:

Alfréd Piffl (13.6.1907 Ústí nad Orlicí-Kerhartice – 26.6.1972 Bratislava) architekt, maliar, grafik, vysokoškolský učiteľ. V rokoch 1942-45 totálne nasadený v závode na šijacie stroje fy Pracner v Roudnici nad Labem. Od roku 1952 viedol rekonštrukčné práce na Bratislavskom hrade. V rokoch 1957-59 nespravodlivo väznený.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás